Om Neonela Kitchen

Stacks Image 757
Evelyn och Anders Blom som utgör alla ägarna och hela personalstyrkan.
Stacks Image 549
Evelyn och Anders Blom som utgör alla ägarna och hela personalstyrkan.
Neonela Kitchen ägs och drivs av Evelyn och Anders Blom. Evelyn är en tysk civilingenjör specialiserad på kärnkraft och med bakgrund i det forna Östtyskland. Evelyn fattade intresse för rostfritt i hemmet när hon 2002 började som försäljningschef på en svensk stålindustri som bl.a. sålde diskbänkar till köksbutiker.

Anders är byggnadsingenjör, ekonom och detaljhandelsexpert och har arbetat som konsult åt butikskedjor och leverantörer i främst Sverige, Danmark, Norge och Estland.

Evelyn grundade Neonela Design 2010. Några år senare startade försäljning till tyskspråkiga marknader. Firman blev 2016 aktiebolag med namnet Neonela Kitchen. Anders började samtidigt som marknadschef i samband med sin pensionering.

Sortimentet utökades med rostfria produkter som exempelvis specialdesignade ute- och innekök. När försäljningen växte var vi tvungna att återigen fokusera på rostfria diskbänkar. I samband med pandemin ökade andelen transportskador till Tyskland, Österrike m.fl. Trots att en mycket stor del av omsättningen utgjordes av försäljning till tysktalande länder tog vi i början av 2021 beslutet att helt upphöra med försäljning till dessa länder.

Med fyra tillverkare i två länder kan vi erbjuda Sveriges och kanske Europas största sortiment av måttbeställda rostfria diskbänkar. Skulle inte det räcka har vi kontakt med ytterligare några fler tillverkare i andra länder för speciella behov.

Varför det krångliga namnet?

Stacks Image 769
Stacks Image 766
Stacks Image 376
Stacks Image 378
Många frågar oss var namnet kommer ifrån. Då Evelyn var försäljningschef på ett stålföretag startade hon på fritiden ett litet företag som skulle sälja reflexkläder som skulle vara lite snyggare än det som fanns på marknaden. Evelyn hette då Lange i efternamn med signaturen ELA. Kombination NEON och signaturen ELA blev det svåruttalade namnet NEONELA. Det är ganska vanligt att man uttalar eller skriver namnet som "Neonella" eller "Neonnela". Reflexvästarna överlevde inte, men namnet gjorde det.
© 2023 Neonela Kitchen AB Allmänna villkor | Cookies

(D)

(T)

(M)

© 2023 Neonela Kitchen AB

(D)

(T)

(M)