Aktuella leveranstider, leveransvillkor och hur en leverans av en rostfri diskbänk går till

Det här händer efter du beställt en rostfri diskbänk:

  1. Du får ett ordererkännande från oss med alla uppgifter samt en ritning om du inte själv tagit fram ritningen.
  2. Vi skickar över ritning samt dina kontakt- och leveransuppgifter till fabriken.
  3. Fabriken planerar in diskbänken i produktionen vilket tar 1-2 dagar.
  4. Du får ett mejl från oss med ett utleveransdatum d.v.s. det datum då diskbänken lämnar fabriken.
  5. När diskbänken är klar hämtas den av transportören och skickas till den terminal som är närmast dig vilket tar normalt 2-5 arbetsdagar. När diskbänken har lämnat fabriken får du ett s.k. tracking-nummer som gör att du kan följa transporten. Vi kan inte påverka tiden för transport.
  6. När diskbänken nått den terminal som är närmast dig kontaktar DHL eller Schenker dig för att komma överens om lämplig dag och tid för leverans.
Boka inte hantverkare innan du vet säkert vilken dag bänken är hos dig och helst inte innan den är på plats och och du har kontrollerat den. Tyvärr händer det att bänkar skadas i transporten.

Aktuella leveranstider

Tid för tillverkning av rostfria diskbänkar

Informationen om aktuell tid för tillverkning av diskbänkar i respektive serie är uppdaterad måndagen 18/9.

Stala
Stala Seven: ca. 1- 2 veckor. Diskbänkar med StalaTex mönster ca 3 veckor.

Furhoffs
Furhoffs Design / Free: ca. 4-5 veckor.

Purus
Basic och Original ca. 2-3 veckor.
Premium 3-4 veckor.

Decosteel
Decosteel Decolight: ca 2-3 veckor.
Design / Solid: ca. 4 veckor.

Till dessa tider tillkommer 2-5 arbetsdagar för transport till den terminal som är närmast leveransadressen.

Dessa tider är preliminära och kan ändras utan förvarning beroende på orderingång och andra faktorer som exempelvis störningar i leverans av plåtar och disklådor. Vi kan aldrig garantera en speciell utleveransdag.

Vi kan inte heller påverka den tid transporten tar eller vilken dag diskbänken levereras till dig.


I samband med beställning måste vi ofta själva kontrollera med fabriken vad som gäller. Vi reserverar oss för eventuell felaktig information på hemsidan.

Eventuell leveransförsening:

Omständigheter utanför vår kontroll kan tyvärr göra att din diskbänk eller bänkskiva försenas. Alla våra diskbänkar byggs till stor del för hand och ett exemplar i taget. Inga bänkar finns i lager. Förseningar kan uppstå både i tillverkningen och i transporten. I slutkontrollen kan man exempelvis upptäcka att något inte stämmer med vad som är beställt eller finna en skada uppstått i produktionen.

Ett eventuellt fel kommer att åtgärdas. Hur lång tid det tar beror på felets art. Går inte felet att åtgärd byggs en ny bänk.

Det kan även hända att transportören tappar bort eller skadar bänken. Händer tyvärr då och då. Rostfria diskbänkar är ofta komplexa att transportera. Om bänken tappas bort i transporten har transportören 30 dagar på sig att leta och innan dess kan vi inte börja bygga en ersättningsbänk.

Fel och förseningar kan även uppstå hos underleverantörer av disklådor, plåtar m.m. som påverkar tillverkningstiden.

Inget av skälen berättigar till kompensation. Vi kan aldrig garantera en speciell utleveransdag från fabriken eller leveransdag till dig.

Vad som än hänt kommer vi att göra vårt yttersta för att rätta till felet eller få fram en ny bänk så snabbt som det går om det behövs. Då inga diskbänkar finns på lager tar det tyvärr minst två veckor, ibland längre tid, för att få fram en ersättningsbänk.

Boka inte hantverkare innan du tagit emot, kontrollerat och godkänt diskbänken.

Till vilka adresser vi kan leverera en rostfri diskbänk

Vi levererar till alla privata adresser i Sverige, Finland och danska Själland med fast allmän förbindelse som är farbar med tung lastbil. Gäller även Gotland.

Bänken lastas oftast av med hjälp av baklyft och handtruck och ställs på marken vid fastighetsgräns eller på trottoar.

Transportören kommer inte att köra eller backa in på en privat uppfart eller hjälpa till att bära in bänken.

Om du önskar en leverans till en ö utan broförbindelse kontakta oss så kan vi ge dig en offert på eventuell tilläggskostnad. Det gäller även om färjan är gratis.

Vill du att bänken skall bäras in kontakta oss så vi kan kontrollera om det är möjligt. Inbärning kostar extra då det krävs två personer. Eventuellt kan leveransen även försenas.
Tyvärr har vi inga egna transportbilar. Din rostfria diskbänk kommer vanligtvis med Schenker eller DHL.
Stacks Image 440

Kontrollera alltid tre saker när bänken levereras

Det är viktigt att du kontrollera att det är rätt bänk, att emballaget är oskadat samt att själva bänken är oskadad och stämmer med vad du beställt.

Att åtgärda det som eventuellt blivit fel eller skadat kan ta tid och det kan vara många personer och flera företag inblandade i åtgärderna.

1) Kontrollera adressen så att det är din diskbänk

Först ska du kontrollera att det är du som ska ha bänken. Låter självklart men chaufförerna läser inte alltid så noga på transportsedlarna. Ett exempel i Kundreferens 72 där det blev lite fel.

2) Kontrollera så att emballaget är helt

Granska emballaget noga runt om. En eventuell skada på emballaget kan tyda på en skada på diskbänken eller bänkskivan.

Om det syns en skada, stor som liten, på emballaget notera skadan på bägge fraktsedlarna, både den som chauffören tar med sig och den som du behåller. Vanligtvis har transportören en "digital fraktsedel" med det fungerar på samma sätt.

Viktigt! Chauffören ska alltid utan undantag signera din kopia vid beskrivningen av skadan. Använder transportören en digital terminal så ska det noteras på den att det finns en skada.

Ta även en eller flera bilder av skadan (mobiltelefon duger). Noteringen på fraktsedlarna är ingen skadeanmälan utan den gör vi. Men utan noteringarna finns ingen möjlighet för varken oss eller dig att få ersättning. Packa upp bänken när skadad på emballaget är dokumenterad.

Vi måste ha alla uppgifter och bilder direkt. När det gäller transportskador har vi bara 5 dagar på oss att göra en skadeanmälan och ibland måste både vi och fabriken granska bilderna för att kunna analysera vad som orsakat skadan vilket kan ta några dagar. Om anmälan av skada på emballaget inte görs inom 5 dagar blir du utan ersättning. Skulle du upptäcka en skada i efterhand och du inte har noterat något vid leveransen så finns ingen möjlighet att få en kompensation för skadan från fraktbolaget!

3) Kontrollera själva diskbänken eller bänkskivan

Stacks Image 489
Bänken är kontrollerad innan leverans men vänta inte med att packa upp och granska bänken även om den ska monteras långt senare.

Boka inte hantverkare innan diskbänken eller bänkskivan är levererad och kontrollerad så att den stämmer med vad du beställt.

Hittar du en skada eller om det är något som avviker mot vad du beställt dokumentera med bilder och gör en beskrivning och kontakta oss genast. Det kan ta upp till ett par veckor att få fram en ersättningsbänk om det behövs.

Om bänken inte är skadad trots en skada i emballaget är det viktigt att vi får reda även på det. Vi kommer att kontakta Schenker och meddela att bänken är oskadad trots skadan i emballaget.

På emballaget finns en instruktion vad du bör tänka på när du kontrollerar. Instruktionen ser olika ut beroende på tillverkare.

Skadeanmälan och kontakt

Upptäcker du en skada eller avvikelse mot beställningen ta bilder och gör en beskrivning. Kontakta därefter Evelyn på 0738084890. Vi tar hand om skadeanmälningar och kontakt med fabriken.

Upptäcker du ett fel får bänken absolut inte monteras! Det gäller oavsett det är en transportskada eller ett fel i tillverkningen.

I övrigt följer vi lagen för reklamationer. Tänk på att det är specialbyggd produkt vilket innebär att du inte har öppet köp. Även om det tar upp till fyra veckor innan en diskbänk är färdig börjar den tillverkas direkt efter du har fått utleveransdatum.

Om en felaktig bänk måste åtgärdas eller bytas ut

Det är mycket sällan det uppstår fel i utformning eller produktionen. Istället är transportskador den vanligaste anledningen till reklamationer. Oavsett orsak kommer vi att åtgärda felet vilket tyvärr kan ta tid. Inga diskbänkar finns på lager. I värsta fall måste vi låta tillverka en ny bänk vilket inklusive transport kan ta 3-4 veckor. Under sommaren när fabrikerna är stängda kan det ta ännu längre tid.

  • Montera inte diskbänken eller bänkskivan. Undantaget är fel som endast går att upptäcka efter montering.
  • Kontakta oss direkt du ser ett fel oavsett orsak. Vi berättar vilka underlag vi behöver för att avgöra hur reklamationen ska hanteras och felet åtgärdas.
  • Vi beslutar, eventuellt efter ytterligare undersökningar och kontakt med fabriken, om bänken ska tillbaka till fabriken, åtgärdas på plats eller bytas ut.
Direkta kostnader som frakt och eventuellt utbyte av bänken betalar vi efter att vi godkänt kostnaderna i förväg. Däremot får du ingen ersättning eller rabatt för förseningen eller andra kringkostnader. Du kan inte heller avbeställa bänken pga. förseningen. Allting vi måste göra för att åtgärda ett fel tar oundvikligen tid då varje bänk byggs, delvis för hand, för varje kund.

Ska bänken bytas ut avgör vi om du kan, och i så fall hur, använda den felaktiga bänken tills ersättningsbänken är klar. I det fallet får du montera vatten och eventuell häll men inte kakla eller göra annat arbete i anslutning till bänken som försvårar utbytet av bänkarna.

Vi följer Konsumentköplagen och våra Köpvillkor som du kan se här på webbsidan. I mailet med offert och beställningserkännande finns länkar till våra Köpvillkor så att du kan läsa genom dem.

Diskbänkens transportemballage

Stacks Image 674
Stacks Image 671
Stacks Image 668
Diskbänken skickas väl emballerad hem till dig. Emballaget anpassas till bänken och skiljer lite mellan de olika serierna.

Stala Seven och kortare diskbänkar ur Purus Basic serien skickas i en förstärkt pappkartong. Andra bänkar kommer i en specialbyggd trähäck.

För att öppna emballaget behövs en skruvdragare och eventuellt en kniv. Ta bort alla skruvar. Kvarvarande skruvar kan repa bänken. Var alltid extremt försiktig så att du inte skadar bänken när du avemballerar den. Det har tyvärr hänt och är ingen grund för reklamation.

Bära och förvara en rostfri diskbänk

Hur man bär en rostfri diskbänk på rätt sätt.
Stacks Image 528
Bär alltid bänkskivan på kant när den är avemballerad och använd handskar.
En rostfri diskbänk med emballage är ganska styv men den är tung och otymplig speciellt om den är lång. Utan emballage måste bänken bäras på kant. Man måste vara försiktig så att den inte böjs på något sätt.

Ha alltid handskar när ni bär och lyfter och i emballage. Vissa bänkar kommer i pappkartonger som är lite glatta och andra i trähäckar byggt av enkelt virke som du kan få stickor av. Även emballage av spånskiva är grova i kanterna.

Vilar bänken på disklådan kan disklådan av bänkens tyngd tryckas upp och dra loss den rostfria plåten från underlimningen. En skada som är svår att reparera snyggt och det är ingenting som går på garantin. Det har hänt att kunder eller hantverkare lagt diskbänkar med disklådan ner och som gjort att bänken blivit omöjlig att reparera.
Lägg bänkskivan upp och ner (med disklådan uppåt) plant på golvet på ett skydd för att undvika repor.

Vad följer med en rostfri diskbänk?

Alla avloppsdetaljer som korgventiler eller propp och sil och även vattenlås levereras med diskbänken. Om du tycker att du får för många monteringsdetaljer så är det inget fel. För att minimera risken för fel och att eventuellt behöva byta ut någon del efter leverans följer alla varianter med. Har du beställt tillbehör så skickas de samtidigt.

Monteras diskbänken över en diskmaskin måste du skaffa en skyddsremsa om du inte redan har en. Normalt följer det med diskmaskinen annars finns det på byggmarknader och butiker som säljer vitvaror. Läs mer i Tips: Montering.
© 2023 Neonela Kitchen AB Allmänna villkor | Cookies

(D)

(T)

(M)

© 2023 Neonela Kitchen AB

(D)

(T)

(M)