Bra att veta om urtag i en rostfri diskbänk

Att göra urtag i en rostfri diskbänk eller bänkskiva

""
En rostfri diskbänk med urtag för en porslinsho vi låtit leverera till Sardinien. Kundreferens 47.
Ett urtag i en rostfri bänkskiva eller diskbänk från Neonela Kitchen laserskärs alltid. I vissa fall anpassas även den underlimmade spånskivan genom fräsning. Mått, form och placering av urtaget bestäms redan på ritningsstadiet. Det är inget du kan göra efteråt i en färdig bänkskiva utom urtag för en blandare och då krävs ett speciellt verktyg.

Absolut vanligast är urtag för häll och blandare. Inte lika vanligt, men möjligt, är urtag för disklådor i porslin eller komposit. Du kan också beställa urtag för tillbehör som monteras in som sophink, dispenser för hushållspapper eller eluttag. Har du en pelare, murstock eller kanal som skär in sidan på bänkskivan kan vi göra urtag för det.
""
En rostfri diskbänk med urtag för en porslinsho vi låtit leverera till Sardinien. Kundreferens 047.

Urtag för en häll

Urtag för en spishäll

Stacks Image 1359

Ovanpåliggande

Planlimmad

Stacks Image 1269

Ovanpåliggande

Planlimmad

Det finns i huvudsak två sätt att fälla in en spishäll i en rostfri bänkskiva, ovanpåliggande och planmonterad. Ovanpåliggande montering är inget riktigt bra namn då hällen är nerfälld i bänken men hällens kant ligger ovanpå bänken, därav namnet. Planlimmad eller planomontering innebär att hällens ovansida kommer i nivå med bänkskivans.

Urtag för en ovanpåliggande spishäll går att göra i alla serier och hällarna är mycket vanliga. Planlimning kräver en speciell typ av spishäll och går inte att göra i alla serier. Urtaget för en planlimmad spishäll är dyrare än för en ovanpåliggande häll. Dessutom är oftast själva hällen dyrare än de för ovanpåliggande montering.

Spishällar kräver en viss tjocklek på bänkskivan

Leverantörer av spishällar har ett minsta mått på bänkens tjocklek. Bänkskivan ska inte bara klara belastningen. Den ska inte heller sticka ner i bänkskåpet så att ventilationen försvåras eller göra så att den krockar med en eventuell utdragslåda. Detta är ett problem som går att undvika med rätt bänkskiva och lite planering.

Urtaget kan behöva förstärkas på tunna bänkar

Är bänkskivan tunn exempelvis, 16 mm i mitten, räcker det inte normalt för montering av en häll. Då måste man förstärka omkring urtaget, en förstärkning som kan krocka med underskåpet. Dessutom bygger själva hällen ofta ca 50 mm. Det betyder att hällen riskerar att sticka ner i underskåpet om bänken är för tunn. Har man en utdragslåda närmast under hällen riskerar den att bli obrukbar och måste ersättas med ett blindfront.

Tänk på att en häll med fyllda kastruller kan väga över 30 kg så det är viktigt att den får bra stöd runt om.

Urtaget för en spishäll på Stala Seven diskbänkar

Urtag för hällar i rostfria bänkskivor från Stala Seven har en helt unik konstruktion. På fabriken perforeras kanten och bockas ner 90 grader. Konstruktionen gör att urtagets sidor blir helt raka och stadigare. Intill bockningen på undersidan av stålskivan är underlimningen av fukttålig MDF förstärkt med MDF balkar.
Stacks Image 1076
Stacks Image 1080

Se till att spishällen ventileras korrekt enligt installationsanvisningarna

Alla hällar kräver någon form av ventilation. Det gäller även induktionshällar trots att glasskivan inte blir varm av annat än av varma kokkärl. Men undersidan av hällen kan bli rejält varm vilket man i inte alltid tänker på.

Det finns det installationsanvisningarna angivet ett minimiavstånd neråt samt krav på hur ventilationen ska utföras. Ibland krävs ventilation nerifrån bänkskåpet och ut framåt under bänkskivans framkant. En induktionshäll som inte ventileras korrekt kan låta mer då fläkten får jobba onödigt mycket. Troligtvis förkortas även hällens livslängd. Tänker du ha en ugn monterad under en häll måste du läsa på ordentligt. Både häll och ugn har ömsesidiga minimiavstånd till varandra.

Det finns tyvärr inte några generella avstånd eller installationskrav utan du måste kontrollera varje enskild hälls och eventuell ugns inbyggnadsanvisningar innan den rostfria bänken beställs. Exempelvis har en del ugnar och hällar kylfläktar, andra inte.

Tyvärr är många installationsanvisningar varken tydliga eller enkla att förstå. Det har hänt att även vi som läser många installationsanvisningar har fått kontakta leverantören för att få bättre besked.

Om du vill ha en tunn kant utan dess nackdelar

Det finns en bra lösning om man vill behålla intrycket av en tunn kant men utan dess nackdelar. En svävande kant löser alla problem samtidigt som den ger det lätta intrycket som många vill ha. Diskbänken ser ut som en 15 mm tunn skiva, men den är 30 mm eller 40 mm tjock.
Stacks Image 1056
Stacks Image 1058

Placering av spishällen

När det gäller hällar har varje fabrikat egna mått på urtaget man måste ta hänsyn till. Viktigt är dock att inte sätta den för nära en gavel. Det ska finnas minst 50 mm bänk mellan hällen och gaveln och 60 mm (IKEA 70 mm) till framkanten. En spishäll med fyllda kastruller är mycket tung vilket gör att man kan behöva placera urtaget så att bänken får tillräckligt stöd runt urtaget. Speciellt viktigt om bänken är tunn.

Ange spishällens fabrikat och typnummer när du beställer bänkskivan

Du behöver endast ange fabrikat och typnummer på den spishäll som ska fällas ner i bänkskivan. Vi tar reda på de mått leverantören anger och urtaget laserskärs på fabriken enligt specifikationen. Det är extra viktigt när det gäller planlimmade spishällar där radien i hörnen måste bli korrekt och spånskivan ska fräsas till rätt profil.

Vi kommer även se vilken minsta tjocklek på bänk tillverkaren anger. Är den bänk du vill ha för tunn säger vi till. När bänkskivan är på plats monterar du eller din hantverkare spishällen.

Ritar du upp bänken själv i Stala, Decosteel, Purus eller Furhoffs ritprogram och får rabatt enligt vårt erbjudande kontrollerar du själv att urtagsmått och tjocklek blir rätt.

Kan man själv såga ett urtag för en spishäll?

Om du sågar ur eller förändrar storleken på ett urtag i rostfritt stål upphör alla garantier. Limningen mellan spånskivan och den rostfria plåten riskera att att släppa. Det enda urtag du får göra med bibehållen garanti är för en blandare. Och det skall göras med ett speciellt verktyg som exempelvis rörmokare har för att inte skada bänken.

Urtag för en ovanpåliggande spishäll

Urtag för en ovanpåliggande spishäll

Spishällen ligger löst och hålls på plats av tyngden och ibland byglar på undersidan. Det är enkelt att lägga i och ta ur hällen om det behövs. Tyngden från hällen tas upp både av spånskivan och stålskivan. Dessutom slipper man randen med silikon mellan hällen och bänkskivan. Monteringen görs normalt på samma sätt för hällar med facettslipade glaskanter och de med rostfria kanter.
Stacks Image 1094
Stacks Image 1090

En ovanpåliggande spishäll är oftast enkel att byta ut

Skulle hällen gå sönder kan du enkelt byta ut en häll med en ovanpåliggande montering. I alla fall om det är en häll med en s.k. nominell bredd på 60 cm. Dessa hällar är aldrig exakt 60 cm breda men kallas 60 cm hällar. De har nästan utan undantag ett urtagsmått på 560 X 490 mm.

Även om det finns undantag är dessa urtagsmått för 60 cm spishällar mer eller mindre standard hos alla stora leverantörer. Det gör det enkelt att byta ut spishällen om den gått sönder eller du vill bara byta till en modernare häll några år senare.

Den rostfria bänkskivan har en mångdubbelt längre både teknisk och funktionsmässig livslängd än vilken häll som helst.

Spishällar med andra nominella mått som exempelvis 70, 80 och 90 cm har inte samma standardisering av urtagsmåttet som 60 cm hällar.

Risker med glaskanter på en ovanpåliggande spishäll

Om det finns någon nackdel med en ovanpåliggande häll är det risken att skada den sköra glaskanten när man flyttar kastruller. Vi har skadat två spishällar på det sättet. En stålkant löser det hela och blir mycket snyggt, framför allt på en rostfri bänkskiva.
""
""

Planmontering av en spishäll

Planmontering av en spishäll

Stacks Image 437
Exempel på monteringsanvisning för planmonterad häll.
Planmontering, planlimning, eller planolimning, innebär att spishällens och bänkskivans ovansidor är i samma nivå. Det är bara vissa spishällar som lämpar sig för denna typ av montering. Urtaget kostar ca tre gånger så mycket som ett urtag för en ovanpåliggande häll förutom att hällen oftast är dyrare.

De serier som vi kan göra urtag i för planmontering av en spishäll är KEK Kitchen Tec, Purus Original, Purus Premium samt Decosteel Design och Solid.

Urtaget till hällen förbereds i fabriken så att spishällen kan monteras in i bänkskivan på plats i köket. Till skillnad mot urtag för ovanpåliggande hällar måste fabriken fräsa en kant som hällen ska vila mot. Den frästa profilens mått skiljer mellan olika hällar.
Stacks Image 1137
Stacks Image 1133
Observera att höjden på den frästa kanten kan variera med +/- 1 mm utmed hela urtagets kant. Det innebär att det ofta krävs efterbearbetning eller utfyllnad för att få hällen att ligga helt jämnt med stålskivans översida.

När spishällen är på plats fylls skarven mellan bänken och hällen ut med värmetålig (300 grader) silikon. Det är tyvärr inte så lätt som det låter att få det snyggt. En av våra kunder behövde tre försök.
Planlimmad spishäll i en rostfri bänkskiva.
Häll för planlimning och med inbyggt utsug infälld i en rostfri bänkskiva på en köksö. Kundreferens 133.

Byta ut en planmonterad spishäll

En rostfri bänkskiva har många gånger längre livslängd än vilken spishäll som helst. Om hällen behöver bytas eller går sönder är det mer komplicerat att byta ut en planmonterad häll jämfört med en ovanpåliggande. Eftersom inte alla hällar för planmontering har samma inbyggnadsmått, radie i hörnen eller profil i kanten kan det även vara svårt att hitta en ny häll som passar perfekt i det gamla urtaget.

Extra viktigt att anpassa bänkskivans tjocklek när du planmonterar en spishäll

Bestämmer du dig för en planmonterad häll är det extra viktig att kontrollera vilken tjocklek på själva bänkskivan tillverkaren av hällen rekommenderar. Ovanpåliggande hällar vilar den på både stålskivan och den spånskiva som är limmad på undersidan. En planmonterad häll vilar bara på det som är kvar av spånskiva efter fräsningen.

En häll är tung i sig själv och ännu tyngre belastad med flera kastruller fyllda med vatten eller gjutjärnspannor. Det kan bli över 30 kg vikt som ska tas upp av en det som är kvar av spånskivan efter att profilen är fräst.

Vi kan därför inte fräsa ner ett urtag för en planmontering av en häll om bänkskivan bara är 15–20 mm tjock. Oftast måste vi fräsa ner skivan 6-7 mm. Det blir för lite kvar för att bära vikten av hällen och allt som kan finnas på den. Även om du har mer kvar av spånskivan kan hällens vikt dra isär stålskivan och spånskivan.

Säkrast är att alltid ha en extra ram som stöd runt om urtaget för hällen när man planlimmar en häll. Hur ramen ska göras beror hur dina underskåp är konstruerade och hur långt och på vilken yta hällen sticker ner i underskåpen. Vi gör inte ramen i fabriken. Det är betydligt enklare och innebär mindre risk att det blir fel när den görs på plats.

Tänk på att ta hänsyn inte bara till hällens djup utan även det utrymme som kan behövas för ventilation av hällen. Eventuellt går den översta lådan inte att använda och måste ersättas med en blindfront.

Planmonterad spishäll i Purus Premium eller Decosteel Solidstål kompakta stålskivor

Det går att planlimma en häll i kompakt stålskiva. Vi låter bygga en ram som punktsvetsas under stålskivan. Höjdmåttet blir mer exakt än då man fräser ner en spånskiva som man gör med med underlimmade bänkskivor. Man måste dock ta hänsyn till bänkskåpets konstruktion eller eventuell påbyggnad som bänkskivan ska vila på så att inte den extra ramen krockar med något.

För att vara säker på att hällen går att planmontera

Kontakta oss om du har frågor angående monteringen. Skicka med beteckningen på hällen så att vi kan se om en planmontering är möjlig i den bänk du önskar och vilka alternativ det finns om det inte går. Vill du se exempel på hur det kan se ut gå till Kundreferenser och tryck på knappen "Planmonterad häll" för att se alla kundreferenser vi har med planmonterad häll.

Urtag i kanten för en pelare, murstock eller kanal

Urtag i kanten för en pelare, murstock eller kanal

Har du något som skär in i bänkskivan från sidan går det att lösa i de flesta av våra serier. Dock inte de billigaste. Det är inte ovanligt, framför allt i äldre kök, att det finns en pelare eller murstock eller annat som skär in i arbetsbänken i kanten eller i hörnet.

Beroende på utformningen av urtaget väljer vi leverantör av bänkskivan. De har både olika teknik och även varierande priser på urtag. Genom att vi samarbetar med flera leverantörer kan vi alltid hitta den leverantör med det bästa priset för just den typ av urtag som behövs i din bänk.

Tre sätt att göra ett urtag i en rostfri bänkskiva

Urtaget kan göras på tre olika sätt. Enklast är att göra en urskärning i den rostfria diskbänken eller bänkskivan. Det innebär att spånskivan är öppen mot det som skär in. Alternativet är att klä urtaget med en rostfri remsa som svetsas fast och ibland passar det bäst att förse urtaget med en uppvikt kant. Vilka urtag och hur de kan göras varierar mellan serierna. Läs mer i Köp- och sortimentsguide.

Öppet urtag i rostfri bänkskiva

Stacks Image 247
Stacks Image 239
Den enklare metoden fungerar utmärkt om det inte finns risk för att vatten kan rinna mellan bänken och pelaren. Att täcka urtaget kostar extra så man bör inte göra det i onödan.

Täckt urtag i en rostfri bänkskiva

Stacks Image 253
Stacks Image 251
Är urtaget nära en häll eller disklådan rekommenderar vi att urtaget täcks även om man kan lägga silikon i skarven. Att täcka urtaget kostar extra så man bör inte göra det i onödan. Är urtaget synligt bör det också täckas.

Urtag med uppvikt kant i en rostfri bänkskiva

Stacks Image 255
Stacks Image 249
En snygg, hygienisk och praktisk lösning om urskärningen är nära disklådan är att göra en uppvikt kant som anpassas runt exempelvis en pelare.

Urtag för att montera en blandare

Urtag för att montera en blandare

Vi gör som standard urtag för en blandare. Det ingår i priset på bänkar med disklådor. Vill man inte ha ett urtag så är det bara att säga till så tar vi bort det. Diametern på urtaget kan skilja lite mellan olika typer och modeller av blandare därför behöver vi den uppgiften. Det absolut vanligaste måttet är 35 mm. Undantaget är oftast blandare med både utdragbar slang och diskmaskinsavstängning.

När du beställt bänken och den precis ska planeras in i produktionen får du en sista ritning att godkänna. Där står urtagets diameter.

Ritar du själv upp diskbänken hos Purus, Decosteel eller Stala och vill ha någon annan diameter än 35 mm anger du i beställningen. Det finns ett fält för det utom för Stala Design, Free och Seven.

Det går inte att ändra i något av ritprogrammen men vi kan göra det innan vi planerar i bänken i produktionen när det gäller Stala Design och Free. Urtaget i Stala Seven diskbänkar är alltid 35 mm. Behövs det kan en rörmokare öka diametern på hålet med ett mycket speciellt verktyg.

En detalj som vi ofta får frågan om efter är hur stabilt det blir när blandaren monteras. Alla serier, med undantag för Stala Seven, är underlimmade även närmast disklådan. Spånskivan limmas under tryck och det är en mycket stabil konstruktion i vilken man sedan monterar blandaren.
Stacks Image 1153
Stacks Image 1155
En blivande diskbänk med urtaget för blandaren utskuret innan disklådorna svetsas in. Även bänkens underlimning formskärs och får urtag för blandare. Det ger stöd för blandaren.
Stacks Image 1167
Stacks Image 1169
På Stala Seven diskbänkar görs det på två sätt beroende på bänkens disklådans mått. Antingen limmas en 6 mm MDF vid urtaget eller monterar de ett speciellt beslag som förstärkning och som gör att man uppnår den tjocklek på bänkskivan som krävs för att man ska kunna montera blandaren.

Är det en extremt hög blandare i en tunnare bänk kan det i vissa fall krävas att vi limmar en extra spånskiva under där blandaren monteras. Går endast att göra på serierna Purus Original, Stala Free, Decosteel Design samt serierna från KEK. I monteringsanvisningen för blandaren anges ofta den tunnaste och tjockaste bänkskiva blandaren går att montera i. Om det inte kan göras i fabriken är det enkelt att göra det själv.

Naturligtvis kan vi även göra urtag för exempelvis diskmaskinsavstängning, strömbrytare för avfallskvarn samt tvål- och diskmedelspump i bänkskivan intill blandaren.
Rostfri diskbänk med urtag för blandare och två pumpar.
Diskbänk med urtag för blandare, diskmaskinsavstängning samt tvål och diskmedelspump. Kundreferens 99.

Placera blandaren där den passar bäst

Blandaren måste inte sitta centrerad bakom disklådan. Placering kan i de flesta serier väljas utifrån var blandaren får plats och där man tycker det är mest praktiskt att ha den. I vissa fall kan man välja alternativa placeringar, i andra helt valfritt.

Även typ av blandare och hur långt den når kan påverka placeringen. Med en utdragbar slang kan blandaren placeras nästan fritt. Det finns disklådor med integrerat fast urtag för blandare. De är främst avsedda för sten, trä och laminatbänkar, inte rostfria bänkar där disklådan svetsas in.
Rostfri diskbänk framför ett fönster.
I det här köket sattes blandaren centrerad i förhållande till fönstret, inte disklådan. Kundreferens 60.

Förbereda för tillbehör som eftermonteras

Förbereda för tillbehör som eftermonteras

Det finns flera tillbehör som eftermonteras där man måste göra ett urtag i bänkskivan. När det gäller en avfallshink svetsas det in en fals som hinken passar i. Oftast görs bara ett urtag där tillbehöret sätts ner i.
Rostfri diskbänk med urtag för hushållspappershållare.
Bänkskiva med urtag för en dispenser för hushållspapper. Dessutom har stänkskydden urtag för eluttag, timer, knivhållare, redskap och fläktstyrning. Kundreferens 99.
Att göra urtag för eluttag är inget problem. Det finns flera leverantörer av eluttag för infällning i bänkar. Får vi bara urtagsmåttet skär vi redan i fabriken ett urtag med korrekt mått. Det är enkelt och praktiskt. Tänk på att inte sätta eluttaget för nära en disklåda eller häll där man kan riskerar att spilla ut vatten. Det är du och din elektriker, och inte vi, som ansvarar för att eluttaget hamnar rätt säkerhetsmässigt och att det har rätt IP-klassning. Eluttaget sticker ner en bra bit i skåpet så det gäller att ha plats där. Bra ställen att placera eluttag är där man har en passbit eller på vinkelbänk en bit in i hörnet.
Stacks Image 1329
Stacks Image 1331
Stacks Image 1333
© 2021 Neonela Kitchen AB Köp- och allmänna villkor | Cookies

(D)

(T)

(M)

© 2021 Neonela Kitchen AB

(D)

(T)

(M)