Bra att veta om hur du monterar en rostfri bänkskiva

Vad du bör tänka på och några tips när du monterar en rostfri diskbänk samt vad du absolut inte får göra.

Att tänka på innan montering

Att tänka på innan montering

Stacks Image 417
Vi installerar inte diskbänken. Med leveransen följer instruktioner om vad man ska tänka på vid installationen av en rostfri diskbänk eller bänkskiva.

En diskbänk får aldrig under några förhållande läggas på golvet med disklådan nedåt. För att hur en diskbänk ska bäras och förvaras innan montering se mer i Bra att veta: Leverans.

Var mycket försiktig när du avemballerar diskbänken eller bänkskiva så du inte repar bänken eller tappar tunga verktyg på ytan. Tyvärr har det hänt att kunder har skadat ytan när de tagit av emballaget på en diskbänk.

Speciellt viktigt är att ta bort alla skruvar på ett träemballage innan bänken lyfts upp. Spetsen på kvarvarande skruvar kan repa bänkens yta.

Om man inte är försiktig kan bänken skada annat som kakel, bänkskåp och vitvaror när den bärs eller monteras. En rak diskbänk kan väga uppåt 100 kg, en rostfri bänkskiva för en köksö mer än så. I offerterna finns en ungefärlig vikt med emballage.

Ibland har emballaget en överdel som ska skruvas bort. Var säker på att du använder rätt bits så du inte slinter med skruvdragaren. Ofta är det PH2 bits du ska använda. Och använd handskar, virket är inte hyvlat.
Stacks Image 419

Montering av en rostfri diskbänk eller bänkskiva

Montering av en rostfri diskbänk eller bänkskiva

Det är inte svårt att montera en rak diskbänk. Bara man är noggrann och helst är två personer när bänken lyfts på plats. För riktigt långa rostfria bänkar behövs fler än två personer.

Använd bra skruvar av rätt längd. De behöver inte vara rostfria. Skruven ska skruva sig in i spånskivan utan att man trycker hårt. Undvik skruvar från möbelvaruhus och dylikt. Det kan vara svårt att komma åt att fästa de inre skruvarna så det är viktigt att skruvdragaren inte får slinta. Vår erfarenhet är att skruvar med Torx spår från exempelvis Grabber eller Essve fungerar utmärkt. Om skruvarna ska ha försänkt eller kullrigt huvud beror på bänkskåpet.

En rostfri bänkskiva måste ha stöd runt om

Stacks Image 176
Även om bänken verkar ligga stadigt av sig själv måste den fästas i både fram och bakkant. Se till att bänkskivan har bra fäste på bägge sidor av en diskmaskin. Det gäller även om diskmaskinen står längst ut i en skåpsrad. Den rostfria bänkskivan får inte ta stöd av en diskmaskin utan man måste i så fall avsluta med en skiva, konsoler eller annan konstruktion om tar lasten från bänkskivan.

Även om man kan uppleva bänkskivan som styv måste den ha stöd runt om. Är det ett avstånd till väggen måste man montera en regel som bänkskivan kan vila på.

Tips för montering av rostfri diskbänk

Klicka på någon av bilderna för ytterligare monteringstips. Tänk på att ha kvar plastfolien så länge det går när du monterar bänken. (Vi fotograferade serien på en befintlig bänk)
Klicka på bilden för monteringstips. Tänk på att ha kvar plastfolien så länge det går när du monterar bänken. (Vi fotograferade serien på en befintlig bänk)
 • 1) Placera diskbänken korrekt på bänkskåpen.

  1) Placera diskbänken korrekt på bänkskåpen.

 • 2) Markera med en penna där skruvarna skall fästas.

  2) Markera med en penna där skruvarna skall fästas.

 • 3) Sätt ett märke några millimeter upp på en smal borr för att förhindra att du borrar för djupt.

  3) Sätt ett märke några millimeter upp på en smal borr för att förhindra att du borrar för djupt.

 • 4) Lägg bänken upp och ner på ett skydd. Förborra skruvhålen så att skruven lättare får fäste i rätt position.

  4) Lägg bänken upp och ner på ett skydd. Förborra skruvhålen så att skruven lättare får fäste i rätt position.

 • 5) Välj rätt längd på skruven. Tänk på att diskbänkens tjocklek kan skilja på olika ställen av bänken.

  5) Välj rätt längd på skruven. Tänk på att diskbänkens tjocklek kan skilja på olika ställen av bänken.

 • 6) Skruva in skruven. Tryck inte för hårt då du kan slinta och skada framkanten av bänken..

  6) Skruva in skruven. Tryck inte för hårt då du kan slinta och skada framkanten av bänken..

 • Placera diskbänken korrekt på bänkskåpen.

  Placera diskbänken korrekt på bänkskåpen.

 • Markera med en penna där skruvarna skall fästas.

  Markera med en penna där skruvarna skall fästas.

 • Sätt ett märke några millimeter upp på en smal borr för att förhindra att du borrar för djupt.

  Sätt ett märke några millimeter upp på en smal borr för att förhindra att du borrar för djupt.

 • Lägg bänken upp och ner på ett skydd. Förborra skruvhålen så att skruven lättare får fäste i rätt position.

  Lägg bänken upp och ner på ett skydd. Förborra skruvhålen så att skruven lättare får fäste i rätt position.

 • Välj rätt längd på skruven. Tänk på att diskbänkens tjocklek kan skilja på olika ställen av bänken.

  Välj rätt längd på skruven. Tänk på att diskbänkens tjocklek kan skilja på olika ställen av bänken.

 • Skruva in skruven. Tryck inte för hårt då du kan slinta och skada framkanten av bänken..

  Skruva in skruven. Tryck inte för hårt då du kan slinta och skada framkanten av bänken..

Se upp med silikon

Silikon som det finns många varianter av är bra i många sammanhang exempelvis för att täta eller fylla ut skarvar. Tyvärr har silikon en nackdel. Det kan ge fläckar på en rostfri diskbänk. Fläckar som inte går att får bort . Se därför alltid till att ytan är skyddad när du använder silikon.

Använd skruvar med rätt längd!

Använd skruvar med rätt längd!

Skruvar för montering följer inte med då skruvens längd inte bara beror på bänkens tjocklek utan även bänkskåpens konstruktion. Några bänkskåp har bara en ganska tunn stålskena som den rostfria bänkskivan ska monteras i och andra en 20 mm tjock balk.

Tänk på att en diskbänk kan ha olika tjocklek på underlimningen beroende på var man fäster skruven.

Använder man för lång skruv när man fäster diskbänken från undersidan mot skåpen kan skruven göra en liten men tydlig bula på ovansidan av plåten.

Tyvärr har både hantverkare och privatpersoner skadat rostfria bänkskivor på detta sätt mer än en gång.
Stacks Image 421

Kontrollera längden på alla skruvar du monterar bänkskivan med minst två gånger.

Den skada som en för lång skruv åstadkommer går inte att reparera på plats utan bänken måste tillbaka till fabriken. Där knackar de ner och slipar bulan. Ofta måste de fräsa bort delar av den underlimmade spånskivan för att få mothåll. Till sist borstar de ytan så att skadan knappt syns. Det går inte att borsta bara på den skadade delen.

Kostnaden för två transporter, nytt emballage och reparation är så hög att det lönar sig att vara extra noggrann och försiktig även om det tar 5-10 minuter längre tid. I ett par fall har bänken fått kasserats och vi har låtit tillverka en helt ny. Skadan täcks självklart inte av garantin. Det är du eller din hantverkare som får betala.

Montera en vinkel- eller L-formad diskbänk

Montera en vinkel- eller L-formad diskbänk

Att montera vinkelbänkar är lite, men bara lite, svårare. Först måste skåpen stå exakt i den vinkel som angavs vid beställning av bänken. Endast bråkdelar av grader fel kommer att märkas. Det gäller oavsett det är en svetsad eller kexad vinkel- eller L-formad bänkskiva. Hur du enkelt kan kontrollera vinkeln kan du läsa om i Bra att veta: Mäta upp en vinkel.

Det svåraste med en svetsad vinkelbänk är att den ofta är både tung och otymplig. Man bör vara minst tre personer när man passar in den på plats.

En kexad bänk är lättare och inte så otymplig men kexningen måste göras på rätt sätt. Hur beslagen ser ut kan du se i Bra att veta: Skarva en rostfri bänkskiva.

Bänkskivorna på ömse sida av en kexad fog kommer i perfekt nivå om man gör det rätt och är noggrann. Glöm inte att du måste kunna komma åt skarven från undersidan när bänkskivan monteras.
Stacks Image 134
På bilden syns en kexad skarv på en bänk som en hantverkare monterat på ett felaktigt sätt.

Troligen har hantverkaren inte använt de medföljande kexen utan litat på att bänkskivorna skulle komma i nivå när de skruvades mot bänkskåpet.

Tyvärr så har överkanterna på bänkskåpen, i detta fall IKEA Metod, varierande höjd. Skåpen hålls ihop med en tunn metallskena i framkant som är dels är ojämn och dels högre än överkanten på bänkskåpens sidor.

Även om kexen använts kan man skada kexen genom att dra i skruvarna onödigt hårt.

Hantverkaren skulle kompenserat för höjsskillnaderna innan delarna skruvades fast mot bänkskåpen.

Andra skåp kan ha en kraftig regel med slät ovansida som är i perfekt nivå med sidornas överkanter. Då kan det kanske fungera utan kex men bör måste använda kexen ändå.
Stacks Image 425
Korrekt montering av diskbänk med en kexad skarv.

Montera alltid skyddsfolie vid diskmaskinen

Montera alltid skyddsfolie vid diskmaskinen

Vid diskmaskinen ska den skyddsfolie som följde med diskmaskinen monteras. Hittar du den inte eller den använts tidigare finns de att köpa på en byggmarknad eller vitvarubutik. Även om diskbänken har skyddsmålning eller fukttrög spånskiva kan den skadas av att ständigt utsättas av ånga. Speciellt om du har en diskmaskin som öppnas automatiskt efter att disken är klar.
Stacks Image 423
© 2021 Neonela Kitchen AB Köp- och allmänna villkor | Cookies

(D)

(T)

(M)

© 2021 Neonela Kitchen AB

(D)

(T)

(M)