Neonela Kitchen logotype

Måttagning för en rostfri diskbänk

Hur du enkelt tar mått för en rostfri bänkskiva oavsett det är en rak diskbänk, en i vinkel eller om ett eller flera hörn avviker från 90 grader.

Ta mått för en måttbeställd rostfri diskbänk

Ta mått för en måttbeställd rostfri diskbänk

Stacks Image 320
Vi kommer tyvärr inte själva hem till dig och mäter men det är inte så svårt att ta mått för en diskbänk eller bänkskiva. De flesta av våra kunder gör det själva, andra låter hantverkaren ta måtten.

I Stockholm, och bara där, har vi en samarbetspartner, IMM - Innovativ Mät & Montageteknik AB, som kan mäta på plats. De använder bl.a. avancerad laserutrustning från Innodraw. Merkostnaden blir mellan tre och fyra tusen kronor. IMM ger oss digitala ritningar tillsammans med de fotografier som de tar. Om vi behöver ytterligare information för att utforma kundens rostfria diskbänk eller bänkskiva ordnar de det samtidigt.

Bland våra publicerade Kundreferenser kan du hitta tre projekt (52, 88 och 107) där IMM har hjälpt till att mäta. I samtliga fall icke parallella väggar och i ett dessutom med tre hörn och en pelare.
Stacks Image 391

Kan man göra en diskbänk utifrån en mall?

Stacks Image 229
I det här fallet var det en vinkelbänk till ett mycket gammalt hus som köparen höll på att renovera. Kunden kom till oss med en mall som vi översatte till en ritning. Även om den färdiga diskbänken stämde exakt med mallen fick kunden anpassa verkligheten till bänkskivan när köket byggdes upp. Det är inte så lätt att göra en korrekt mall. Speciellt som mallen i det här fallet var i papper och inte formbeständig som om den gjorts i exempelvis plywood.

Det är bättre att fråga oss vilka mått som behövs. Det finns dock en situation då en mall vara bra. Har du ett innerhörn som kan vara svåra att mäta korrekt kan det enklare att göra en mall i exempelvis plywood och mäta från mallen.

Ta flera kontrollmått

Tänk på att väggar och golv i ett kök inte alltid är helt i våg eller lod. Ofta sluttar golvet lite mot mitten och väggar kan luta lite. Om köksinredningen inte är på plats måste man mäta på den höjd där bänkskivan skall sitta. Hörn kan ha olika vinklar beroende på vilken höjd man mäter. Dessutom är varken väggar eller golv alltid helt raka. Även en liten utbuktning i väggen kan göra att inredningen inte hamnar exakt där man tänkt sig.

Enklast är att utgå från befintliga bänkskåp

Enklast är att utgå från befintliga bänkskåp

Naturligtvis vill vi gärna ha en skiss på hur du vill ha din nya diskbänk eller bänkskiva. Det räcker dock inte alltid. Ger du oss endast ger en skiss eller ritning på din nya bänkskiva finns det risk att det blir fel. Man måste i vissa fall ta hänsyn till vissa kritiska mått och tillverkningstoleranser som inte är så lätta att känna till. Faktabanken: Hur exakt blir längden på en rostfri diskbänk?

Enklast och även säkrast är att mäta när alla bänkskåp står på sina rätta platser. Hur själva bänken skall utformas hjälper vi dig med om du väljer att vi ritar upp din rostfria diskbänk. Skicka oss en ritning på köket och gärna några fotografier. Vet vi position och mått på alla bänkskåp samt dina önskemål kan vi alltid utforma diskbänken så att den passar. Vi kan även placera disklådan rätt i underskåpet. Dessutom ser vi om det är något speciellt vi måste ta hänsyn till. Det kan vara fönster, högskåp, kanaler eller väggar.

Även om vi får en köksritning måste du kontrollera totalmåtten om skåpen är på plats. En liten avvikelse i eller mellan några skåp kan adderas till flera millimeters fel totalt. Stämmer inte verkligheten exakt med ritningen ge oss även de verkliga måtten. Om skåpen inte står på plats ännu kan vi tillverka en rostfri diskbänk eller bänkskiva utifrån en köksritning. Du behöver sedan "bara" placera alla skåp exakt som ritningen anger.

Mäta avstånd eller längd

Mäta avstånd eller längd

Stacks Image 325
Ibland måste man mäta ett utrymme där diskbänken eller bänkskivan skall in eller så måste man kontrollmäta en befintlig köksinredning. Att ta ett längdmått är inte svårt bara man har rätt utrustning, är noggrann och använder mer än en metod.

Att bara mäta med en tumstock är sällan tillräckligt. Dessutom har vi även tyvärr stött på tumstockar som inte hållit måttet, bokstavligen. Dessutom kan det lätt bli syftningsfel med tumstockar.

En talmeter av bra kvalitet fungerar bättre. Den är dessutom nästan ovärderlig när man skall mäta nischer. Tänk på att den skall vara gjord för att mäta innermått dvs ha en utfällbar mättunga. De som bara har en klack att mäta mot verkar inte vara lika exakta.

Lasermätare kan också fungera men tänk på lasermätare kan ha en rätt stor feltolerans. Även lasermätare som kostar flera tusen kan ha toleranser på +/- 1,5 mm även på korta avstånd. Dessutom är toleransen uppmätt och angiven vid perfekta förhållanden som är en vit, absolut matt vägg. Vid andra förhållanden ökar toleransen rejält. Skall bänkskivan in i en nisch kan det bli helt fel.

Som sagt, använd fler metoder. Speciellt om det gäller en nisch.

Kontrollera eller mäta en vinkel

Kontrollera eller mäta en vinkel

Stacks Image 330
En stadig och stor vinkelhake kan vara en bra början. Den duger ofta för att kontrollerna vinkeln mellan bänkskåpen som skall bära upp bänkskivan och exempelvis ett högskåp vid gaveln.

Vill du fräscha upp kunskaperna om Pythagoras sats, du vet den som säger att kvadraten på hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på kateterna, kan du lätt se om en vinkel är rät.
Stacks Image 395

Använd 3-4-5 regeln

En metod som är ännu äldre än Pythagoras sats är 3-4-5 regeln. Är en sida i en triangel 3 dm, den andra 4 och den tredje 5 dm så är en vinkel exakt 90 grader. Det gäller naturligtvis även alla mått med förhållandet 3, 4 och 5.

Om utrymmet har en del som är betydligt kortare än den andra så kan du även använda förhållandet 5, 12 och 13. Även det har en exakt en 90 graders vinkel.

Mäta upp en vinkel som inte är exakt 90 grader

Upptäcker man att ett hörn inte är exakt 90 grader måste det mätas upp. Bänkar i serierna Purus Original och Premium, Decosteel Design och Solid, KEK Kitchen Tec och Stala Free kan anpassas för icke räta vinklar. I många fall går det att använda en geringsvinkel för att överföra en vinkel till något som skall bearbetas. Tyvärr fungerar det inte när vi skall föra över måttet till en ritning. Vi måste ha siffror. Det finns digitala vinkelmätare att köpa men det är inte helt nödvändigt att köpa om du inte har en redan. Dessutom är de ofta lite för små och inte tillräckligt exakta. Vill du inte heller uppdatera dina kunskaper i trigonometri så finns det ett enkelt sätt.

Skall du exempelvis mäta upp ett innerhörn börjar du med att kontrollera att väggarna är raka. Sätt sedan märken på bägge väggarna 50-100 cm ut från hörnet. Ju längre ut från hörnet desto mindre blir felet i mätningen. Ta sedan tre mått. Från hörnet till respektive märke och mellan märkena. Ge oss de tre måtten så kan vi enkelt beräkna vinkeln i hörnet. Har du skåpen eller något annat som är exakt 90 grader i två hörn på plats kan du mellan med fyra punkter.

Ibland kan det vara svårt att mäta korrekt på diagonalen. Man kommer inte riktigt åt att mäta korrekt varken med tumstock, lasermätare eller talmeter. Det finns ett enkelt knep. Börja med att sätta något föremål med en känd längd på tvären i hörnet. Markera var på de bägge väggarna det träffar och mät nedan från dessa punkter till hörnet.
diskbänk.

Mätning mellan tre punkter.

Mätning mellan fyra punkter och med två räta vinklar.

Trepunktsmätning med hjälp av något med ett känt mått.

Är det svårt att ta mått i hörnet kan du även använda en mall i ett fast materiel som du passar in och sedan tar mått från. Enklast är att ta en rektangulär plywoodskiva och utgå från. Lämna två av hörnen intakta. När den passar perfekt ger du oss alla fyra mått, inte mallen :-). Du kan även skjuta in en skiva du vet har fyra räta hörn och mäta glipan som bildas om vinkeln inte är rät.

Passa in en rostfri diskbänk i ett hörn

Passa in en rostfri diskbänk i ett hörn

Om bänkens gavel är mot ett skåp eller mot en vägg måste du alltid kontrollera att hörnet där bänken skall skjutas in är 90 grader. Även en liten avvikelse kommer att synas.

Är hörnet inte 90 grader kan vi utan problem anpassa bänken till verkligheten. Eventuellt måste vi välja en annan serie men tekniskt är det inget problem med ett hörn som inte är i 90 grader. Det går även att göra rostfria diskbänkar med uppvikta kanter för andra vinklar än 90 grader.

Passa in en rostfri diskbänk i en nisch

Passa in en rostfri diskbänk i en nisch

Förutom att vi skall ta hänsyn till tillverkningstoleransen för att anpassa längden måste vi veta att bänkens sidor är parvis lika långa och att en vinkel är 90 grader. Då bildar nischen en perfekt rektangel. Faktabanken: Hur exakt blir längden på en rostfri diskbänk?

Tyvärr är det inte alltid fallet. Även om fram och bakkant oftast är parallella är det inte ovanligt att framkanten på bänken skall vara längre än bakkanten och att därmed två eller alla fyra hörn avviker från 90 grader.

Det är inget problem att bygga en bänk som passar, inte ens om några sidor är parallella, men vi behöver mått på utrymmets alla fyra sidor. Som kontroll kan du mäta bägge diagonalerna.

Att tänka på när det är en L- eller vinkelbänk

Att tänka på när det är en L- eller vinkelbänk

När det gäller vinkelbänkar är det extra viktigt att mäta noggrant för att diskbänken skall passa bänkskåpen perfekt. Det gäller oavsett man mäter bänkskåp som är uppsatta eller ett utrymme där de skall in.

Att exempelvis mäta vinkeln i hörnet i grader med en decimal räcker inte. Varje tiondels grad fel ger 1,5 mm fel per meter bänk vilket naturligtvis är alldeles för mycket. Det är inte så komplicerat men vi behöver lite andra mått för att vinkelbänken skall passa perfekt.

Använd 3-4-5 regeln

Med 3-4-5 regeln är det lätt att se om vinkeln i är rät. Så länge du använder multiplar av 3, 4 och 5 kan du använda vilka mått som helst.

Exempel: Har du två skåpsrader i vinkel mot varandra där den ena är exempelvis 1800 mm och den andra 2200 mm gör man så här. Man delar 2200 mm med fyra och får 550 mm. På den andra sidan blir det då 3 X 550 mm = 1650 mm. Måttet 550 mm gånger 3 respektive 4 får plats på bägge delarna. Då sätter man ett märke på den kortaste delen vid 1650 mm ut från vinkeln Sedan mäter du mellan den punkten och den andra delen Om vinkeln är 90 grader skall avståndet diagonalt vara 5 X 550 mm dvs. 2750 mm. Hade den andra skåpsraden varit kortare än 1650 mm är det bara utgå från den istället.

Om du mäter i fram- eller bakkant av skåpen har ingen stor betydelse bara du gör lika på bägge skåpraderna. Bakkant ger en längre sträcka vilket är bra men gör det lite svårare att mäta i hörnet om man inte har en hörnskåp.

Skåpen måste naturligtvis stå i en absolut rak linje. Kontrollera med ett långt vattenpass eller ett murarsnöre. Använd ett treslaget murarsnöre, inte tvinnat, så att det går att spänna ordentligt.

På samma sätt kan du kontrollera om två väggar möter varandra i rät vinkel eller inte. Tänk på att väggar inte alltid är helt vertikala så man måste mäta på minst två höjder. Vid golvet och på den höjd som bänken hamnar är absolut nödvändigt. Är väggen mycket sned mät även på halva bänkhöjden. Bänkskåpens placering kan påverkas.

Om de bägge bänkraderna inte står i rät vinkel i förhållande till varandra

Om skåpen inte står i 90 graders vinkel och du vill ha det så, gör så här. Se först till att skåpen i respektive rad står absolut rak linje. Mät från hörnet till motsvarade punkt på det yttersta skåpet i varje rad. Mät sedan från dessa två punkter. Ge oss alla tre mått samt en uppgift var på bänkskåpen du mätte från. Tillsammans med beskrivning av alla underskåp och deras placering samt några andra mått kan vi anpassa den rostfria diskbänken utan problem. Du behöver inte själv räkna ut vinkeln. Den blir ett resultat av alla andra mått.
Stacks Image 315