Tips: Att mäta för en rostfri diskbänk

Hur du enklast och säkrast tar mått för en måttbeställd rostfri diskbänk eller bänkskiva.

Ta mått för en måttbeställd rostfri diskbänk

Det är inte så svårt att ta mått för en diskbänk. De flesta av våra kunder gör det själva, andra låter hantverkaren ta måtten. Enklast är om skåpen står på plats så du kan utgå från dem. I några områden erbjuder vi mätservice.

Kan man göra en diskbänk utifrån en mall?

Nej tyvärr. Det är inte så lätt att göra en korrekt mall. Vi behöver siffror som översätts till en ritning och som går att mata in i en maskin. Det är bättre att fråga oss vilka mått som behövs. Det finns dock en situation då en mall vara bra. Har du ett innerhörn som kan vara svåra att mäta korrekt kan det enklare att göra en mall i exempelvis plywood och mäta från mallen.

Ta flera kontrollmått!

Tänk på att väggar och golv i ett kök inte alltid är helt i våg eller lod. Ofta sluttar golvet lite mot mitten och väggar kan luta lite. Om köksinredningen inte är på plats måste man mäta på den höjd där bänkskivan ska sitta. Hörn kan ha olika vinklar beroende på vilken höjd man mäter. Dessutom är varken väggar eller golv alltid helt raka. Även en liten utbuktning i väggen kan göra att inredningen inte hamnar exakt där man tänkt sig.

Mätservice på plats

Vi erbjuder i Stockholm och Skåne under vissa omständigheter hjälp att ta mått när du beställer en rostfri diskbänk av Neonela Kitchen. Så här går det till:

 • Vi går genom i grova drag hur bänken skall utformas och vad den kommer att kosta. Måtten behöver inte vara exakta. Det löser vi vid mätningen.
 • När vi är överens om pris och en preliminär utformning och du beställt bänken bokar vi tid för mätning. Tänk på att bänkskåpen måste vara på plats när mätningen sker.
 • När mätningen är klar korrigerar vi ritningarna innan vi skickar dem till den fabrik som skall bygga bänken. Tills bänken är betald är ritningarna vår egendom.
 • Då mätservicen bokas och betalas genom oss tar vi ansvar för att bänken håller rätt mått och att vi även tagit hänsyn till aktuell tillverkningstolerans.
I Skåne, eller ca 1 timme från Malmö med bil, kan vi själva hjälpa till att mäta för 1500 till 2000 inklusive moms.

I Stockholm har vi en samarbetspartner sedan många år som kan mäta. Kostnad mellan 3000 och 4000 kronor ink. moms.

Checklista inför mätning

 • Täck golvet om det är känsligt.
 • Ta bort emballage som kan hindra mätningen.
 • Flytta undan inredning som kan stå i vägen för mätningen.
 • Ta bort eventuella tillfälliga bänkskivor.
 • Se till och kontrollera att alla stommar m.m. är fast monterade.
 • Ta reda på tjocklek på fronter om de inte är monterade.

Tänk genom innan besöket

För att mätningens skall bli korrekt är det bra om du innan mätningen tänker genom följande valmöjligheter:
 • Bänkens tjocklek
 • Kantprofil
 • Överhäng
 • Diskho
 • Urtag för spishäll

Enklast är att utgå från befintliga bänkskåp

Naturligtvis vill vi gärna ha en skiss på hur du vill ha din nya diskbänk eller bänkskiva. Det räcker dock inte alltid. Ger du oss endast en skiss eller ritning på din nya bänkskiva finns det risk att det blir fel. Man måste i vissa fall ta hänsyn till vissa kritiska mått och tillverkningstoleranser som inte är så lätta att känna till. Läs mer i Tips: Bänkens mått.

Mät helst först när skåpen är på plats

Enklast och även säkrast är att mäta när alla bänkskåp står på sina rätta platser. Hur själva bänken ska utformas hjälper vi dig med om du väljer att vi ritar upp din rostfria diskbänk. Skicka oss en ritning på köket och gärna några fotografier. Vet vi position och mått på alla bänkskåp samt dina önskemål kan vi alltid utforma diskbänken så att den passar. Vi kan även placera disklådan rätt i underskåpet. Dessutom ser vi om det är något speciellt vi måste ta hänsyn till. Det kan vara fönster, högskåp, kanaler eller väggar.

Om skåpen inte är på plats

Även om det inte är något vi normalt rekommenderar kan vi utforma och låta tillverka en rostfri diskbänk eller bänkskiva endast utifrån en köksritning. Du behöver sedan "bara" placera alla skåp exakt som ritningen anger. En liten avvikelse i eller mellan några skåp kan adderas till flera millimeter fel totalt så att diskbänken inte passar.

Mäta avstånd eller längd

Att ta ett längdmått är inte svårt bara man har rätt utrustning, är noggrann och använder mer än en metod.

Att bara mäta med en tumstock är sällan tillräckligt. Dessutom har vi även tyvärr stött på tumstockar som inte hållit måttet, bokstavligen. Dessutom kan det lätt bli syftningsfel med tumstockar.

En talmeter av bra kvalitet fungerar bättre. Den är dessutom nästan ovärderlig när man ska mäta nischer. Tänk på att den ska vara gjord för att mäta innermått d.v.s. ha en utfällbar mättunga eller metallplatta som ger ett exakt tillägg på måttet.

Talmetrar finns i två kvalitetsklasser EU klass-1 och EU klass-2. Skillnaden är hur exakt mätbandet är under vissa definierade förhållanden och beror mest på vilken tryckmetod som använts för att applicera måtten.
Stacks Image 325
En mycket välanvänd TAL meter. Bokstäverna TAL kommer från uppfinnaren Ture Anders Ljungbergs initialer. Läs mer om mätningar på Hultafors hemsida.

Lasermätare kan ha stor feltolerans

Lasermätare kan också fungera men tänk på lasermätare kan ha en rätt stor feltolerans. Även lasermätare som kostar flera tusen kan ha toleranser på +/- 1,5 mm även på korta avstånd. Dessutom är toleransen uppmätt och angiven vid perfekta förhållanden som att mäta mot en vit, helt matt vägg. Vid andra förhållanden ökar toleransen rejält.

Som sagt, använd flera metoder. Speciellt om det gäller en diskbänk i en nisch.

Kontrollera eller mäta en vinkel

Kontrollera att en vinkel är 90 grader

En stadig och stor vinkelhake kan vara en bra början. Den duger ofta för att kontrollerna vinkeln mellan bänkskåpen som ska bära upp bänkskivan och exempelvis ett högskåp vid gaveln. Annars kan du alltid använda Pytagoras sats eller den ännu enklare 3-4-5 regeln.

Använd 3-4-5 regeln

En metod som är ännu äldre än Pythagoras sats är 3-4-5 regeln. Är en sida i en triangel 3 dm, den andra 4 och den tredje 5 dm så är en vinkel exakt 90 grader. Det gäller naturligtvis även alla mått med förhållandet 3, 4 och 5.

Om utrymmet har en del som är betydligt kortare än den andra så kan du även använda förhållandet 5, 12 och 13. Även det sidoförhållandet har en exakt en 90 graders vinkel.
Stacks Image 581
Stacks Image 878
Pythagoras sats: Om kvadraten på hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på kateterna är en vinkel rät. (c² + b² = a²)

Mäta upp en vinkel som inte är exakt 90 grader

Upptäcker man att ett hörn inte är exakt 90 grader måste det mätas upp. Bänkar i serierna Purus Original och Premium, Decosteel Design och Solid, KEK Kitchen Tec och Furhoffs Free kan anpassas för icke räta vinklar. I många fall går det att använda en geringsvinkel för att överföra en vinkel till något som ska bearbetas. Tyvärr fungerar det inte när vi ska föra över måttet till en ritning. Vi måste ha siffror. Det finns digitala vinkelmätare att köpa men det är inte helt nödvändigt att köpa om du inte har en redan. Dessutom är de ofta lite för små och inte tillräckligt exakta. Vill du inte heller uppdatera dina kunskaper i trigonometri så finns det ett enkelt sätt.

Börja med att kontrollera att väggarna är raka

Ska du exempelvis mäta upp ett innerhörn börjar du med att kontrollera att väggarna är raka. Sätt sedan märken på bägge väggarna 50-100 cm ut från hörnet. Ju längre ut från hörnet desto mindre blir felet i mätningen. Ta sedan tre mått. Från hörnet till respektive märke och mellan märkena. Ge oss de tre måtten så kan vi enkelt beräkna vinkeln i hörnet. Har du skåpen eller något annat som är exakt 90 grader i två hörn på plats kan du mellan med fyra punkter.

Enkelt knep om det är svårt att komma åt

Ibland kan det vara svårt att mäta korrekt på diagonalen. Man kommer inte riktigt åt att mäta korrekt varken med tumstock, lasermätare eller talmeter. Det finns ett enkelt knep. Börja med att sätta något föremål med en känd längd på tvären i hörnet. Markera var på de bägge väggarna det träffar och mät nedan från dessa punkter till hörnet.

Är det svårt att ta mått i hörnet kan du även använda en mall i ett fast materiel som du passar in och sedan tar mått från. Enklast är att ta en rektangulär plywoodskiva och utgå från. Lämna två av hörnen intakta. När den passar perfekt ger du oss alla fyra mått, inte mallen :-). Du kan även skjuta in en stor skiva du vet har fyra räta hörn och mäta glipan som bildas om vinkeln inte är rät.
Stacks Image 890
Mätning mellan tre punkter.
Stacks Image 884
Mätning mellan fyra punkter och med två räta vinklar.
Stacks Image 587
Trepunktsmätning med hjälp av något med ett känt mått.

Passa in en rostfri diskbänk i ett hörn

Om bänkens gavel är mot ett skåp eller mot en vägg måste du alltid kontrollera att hörnet där bänken ska skjutas in är 90 grader. Även en liten avvikelse kommer att synas.

Är hörnet inte 90 grader kan vi utan problem anpassa bänken till verkligheten. Eventuellt måste vi välja en annan serie men tekniskt är det inget problem med ett hörn som inte är i 90 grader. Det går även att göra rostfria diskbänkar med uppvikta kanter för icke räta vinklar.

Passa in en rostfri diskbänk i en nisch

Förutom att vi ska ta hänsyn till tillverkningstoleransen för att anpassa längden måste vi veta att bänkens sidor är parvis lika långa och att en vinkel är 90 grader. Då bildar nischen en perfekt rektangel.

Tyvärr är det inte alltid fallet. Även om fram och bakkant oftast är parallella är det inte ovanligt att framkanten på bänken ska vara längre än bakkanten och att därmed två eller fyra hörn avviker från 90 grader.

Det är inget problem att bygga en bänk som passar även om bänken saknar parallella sidor. Vi behöver mått på utrymmets alla fyra sidor. Som extra kontroll kan du mäta bägge diagonalerna.

Att tänka på när det är en L- eller vinkelbänk

När det gäller vinkelbänkar är det extra viktigt att mäta noggrant för att diskbänken skall passa bänkskåpen perfekt. Det gäller oavsett man mäter bänkskåp som är uppsatta eller ett utrymme där de ska in.

Att exempelvis mäta vinkeln i hörnet i grader med en decimal räcker inte. Varje tiondels grad fel ger 1,5 mm fel per meter bänk vilket naturligtvis är alldeles för mycket. Det är inte så komplicerat men vi behöver lite andra mått för att vinkelbänken ska passa perfekt.

Hur du använder 3-4-5 regeln

Med 3-4-5 regeln är det lätt att se om vinkeln i är rät. Så länge du använder multiplar av 3, 4 och 5 kan du använda vilka mått som helst.

Exempel: Har du två skåpsrader i vinkel mot varandra där den ena är exempelvis 1800 mm och den andra 2200 mm gör man så här. Man delar 2200 mm med fyra och får 550 mm. På den andra sidan blir det då 3 X 550 mm = 1650 mm. Måttet 550 mm gånger 3 respektive 4 får plats på bägge delarna. Då sätter man ett märke på den kortaste delen vid 1650 mm ut från vinkeln Sedan mäter du mellan den punkten och den andra delen. Om vinkeln är 90 grader ska avståndet diagonalt vara 5 X 550 mm dvs. 2750 mm. Hade den andra skåpsraden varit kortare än 1650 mm är det bara att utgå från den istället.

Om du mäter i fram- eller bakkant av skåpen har ingen stor betydelse bara du gör lika på bägge skåpraderna. Bakkant ger en längre sträcka vilket är bra men gör det lite svårare att mäta i hörnet om man inte har en hörnskåp.

Skåpen måste naturligtvis stå i en absolut rak linje. Kontrollera med ett långt vattenpass eller ett murarsnöre. Använd ett treslaget murarsnöre, inte tvinnat, så att det går att spänna ordentligt.

På samma sätt kan du kontrollera om två väggar möter varandra i rät vinkel eller inte. Tänk på att väggar inte alltid är helt vertikala så man måste mäta på minst två höjder. Vid golvet och på den höjd som bänken hamnar är absolut nödvändigt. Är väggen mycket sned mät även på halva bänkhöjden. Bänkskåpens placering kan påverkas.

Om de bägge bänkraderna inte står i rät vinkel i förhållande till varandra

Stacks Image 315
Om skåpen inte står i 90 graders vinkel och du vill ha det så, gör så här. Se först till att skåpen i respektive rad står absolut rak linje. Mät från hörnet till motsvarade punkt på det yttersta skåpet i varje rad.

Mät sedan från dessa två punkter. Ge oss alla tre mått samt en uppgift var på bänkskåpen du mätte från. Tillsammans med beskrivning av alla underskåp och deras placering samt några andra mått kan vi anpassa den rostfria diskbänken utan problem. Du behöver inte själv räkna ut vinkeln. Den blir ett resultat av alla andra mått.
© 2023 Neonela Kitchen AB Allmänna villkor | Cookies

(D)

(T)

(M)

© 2023 Neonela Kitchen AB

(D)

(T)

(M)