Bra att veta om mått på en rostfri diskbänk

Vilka längder, djup och tjocklekar en rostfri diskbänk kan tillverkas i och vad du bör tänka på när bänkskivan ska passas in i i köket.

Längden på en rostfri diskbänk

Längden på en rostfri diskbänk

Stacks Image 1048
Längden på en rostfri måttbeställd bänkskiva bestämmer du själv även om det finns begränsningar för hur lång eller kort du kan få bänken. Normalt kan du välja bänkens längd på millimetern utom när gäller Stala Seven som tillverkas i 5 mm intervall.

Den maximala längden beror på tillgängliga plåtar. Plåtarnas mått skiljer mellan olika fabriker och vad som är möjligt att bearbeta i deras maskinpark. Även hos samma leverantör kan det skilja beroende på serie. I vår Priskalkylator kan du automatiskt beräkna priser på bänkar med längder upp till 4 meter. Men vi kan göra längre diskbänkar än så.

Drygt 6 meter i ett stycke är inte omöjligt men sedan börjar bänkarna bli svåra att frakta och lasta av. De flesta bilar som används för transport till bostadsområden, och med baklyft, har inte så långa lastutrymmen. Längre bänkar måste lastas av med kran, truck eller frontlastare. Den största diskbänk vi designat och låtit tillverka i ett stycke var en vinkelbänk som var 7,1 X 2,7 meter. (se bilden).

Rostfria diskbänkar i Kategori-A går inte att göra över 3,9 meter långa. De i Kategori-B går att göra normalt 6 meter långa och i några serier ännu längre. Den längsta bänkskiva vi gjort hittills var 10 meter och levererades i flera delar som sattes samman på plats genom s.k. kexning. När det gäller Kategori-C skiljer det mycket vilka längder som går att göra. För att en enkelt se vilka maximala längder som går att göra i respektive serie ladda ner Sortimentsöversikten.
Vill du ha en bänk som är över 4 meter kontrollera alltid med oss innan du väljer serie. Det är ganska många faktorer som spelar in när det gäller att designa extra långa rostfria köksbänkar.

Andra faktorer som kan påverka hur lång en bänk kan göras

Stacks Image 690
En 4,1 meter lång rostfri diskbänk. Kundreferens 62.
När man ska konstruera en lång bänk kan man stöta på begränsningar p.g.a. andra mått eller urtag i bänkskivan. Mycket tunna rostfria bänkskivor är svårare att göra riktigt långa än tjockare bänkskivor. Det gäller speciellt om bänkskivan har urtag för en häll. Normalt lägger vi en svetsad skarv vid en häll men om bänkskivan är tunn blir det för svagt och bänken går inte att göra i ett stycke. Det finns inga generella regler utan vi måste göra en bedömning i varje enskilt fall.

Långa bänkar, oftast över 4 meter, byggs av flera plåtar och skarvas genom svetsning. Fogen läggs där det är kortast sträcka att svetsa, slipa och borsta. Oftast görs det vid en disklåda. Skarven blir knappt märkbar, men inte helt osynlig, då skarven borstas på samma sätt och i samma riktning som stålskivorna.
Stacks Image 776
En 4,1 meter lång rostfri diskbänk. Kundreferens 62.

Diskbänken ska gå att få in i köket

Stacks Image 1052
Den vanligaste begränsningen är inte plåtar eller transportbilar utan möjligheten att få in diskbänken eller bänkskivan i bostaden. Ett trapphus, en hall, en smal dörr på fel ställe kan göra det omöjligt att bära in bänken. En rostfri diskbänk i emballage är ganska otymplig och väger dessutom en hel del.

En sex meter lång diskbänk väger närmare 100 kg utan emballage som i sin tur väger rätt många kilo. Några starka personer, inga hörn, en nyladdad skruvdragare och någonstans att blir av med trähäcken är bra förutsättningar för att ta emot en riktigt lång eller stor diskbänk. Även bänkskivor och diskbänkar för köksöar eller U-formade, som på bilden, tar stor plats.

En svetsad skarv är alltid bäst men kan man inte kan få in den långa bänken i köket finns det några olika lösningar. Läs mer i Bra att veta: Skarva en rostfri diskbänk eller bänkskiva.

Korta och mycket korta rostfria diskbänkar

Mycket korta bänkar blir förhållandevis dyra då det alltid finns en fast startkostnad oavsett bänkens längd. Om en bänk som är en meter istället görs dubbel så lång ökar priset bara med 25-35%.

Normalt gör vi som kortast 400 mm långa bänkskivor. Men under vissa förutsättningar går det att göra 150 mm passbitar. Ska vi låta svetsa in en diskho i en kort bänkskiva tänk på att den måste vara 10 cm bredare totalt än disklådan.

En vanlig situation då man behöver en lång och en kort bänkskiva är då köket har en spis istället för häll och man önskar rostfria bänkskivor på ömse sidor av spisen. Tänk på att alltid beställa den korta bänken ihop med den längre för att undvika onödiga transportkostnader.

Om diskmaskinen står längst ut på en rad av bänkskåp

Om en diskmaskin placeras i slutet av en skåpsrad måste den rostfria bänkskivan ha stöd även vid bänkens gavel. En diskmaskin kan inte ta någon last. Vanligtvis görs det genom att man placerar en förstärkt täckskiva längst ut. Slutar skåpsraden mot en vägg måste man ändå ha en distans mot diskmaskinen för att skydda väggen och kan då lätt dölja en stödjande konstruktion. Hur man än gör måste den rostfria bänkskivans längd göras lite längre för att täcka konstruktionen som håller den uppe på sidan av diskmaskinen.
Stacks Image 1056
Kundreferens 007 där en kort bänkskiva och en längre diskbänk placerades på ömse sidor av en gasspis. Man kan även se delar av stödet för bänkskivan till vänster om diskmaskinen.

Fråga oss alltid om bänken skall vara över 4 meter

Frågan om hur långa bänkar vi kan leverera går inte att besvara på ett enkelt sätt. Det beror på många faktorer. Ring eller maila oss så kan vi ta reda på maximal längd eller hitta en smart lösning om bänken inte kan göras så lång eller kort som du önskar. Vi har den fördelen jämfört med alla andra i branschen att vi har kontakt med fem tillverkare i tre länder som alla har lite olika möjligheter.

Tillverkningstolerans på rostfria bänkskivor

Tillverkningstolerans på rostfria bänkskivor

Diskbänken byggs av kvalificerade hantverkare ofta med hjälp av mycket avancerade maskiner. Trots det kan måtten variera lite. Det mått man utgår från kallas "nominellt mått". Längden på den färdiga diskbänken kan variera mellan ett längsta och ett kortast mått och kallas "tolerans".

Våra leverantörer Purus, Decosteel och KEK är ISO-certifierade bygger diskbänkar efter en kvalitetsstandard för plåtbearbetning som kallas ISO 2768-1. ISO-standarden anger vad som är acceptabel måttavvikelse och den varierar med längden på bänken. Godkänd tolerans enligt ISO är: +/- 1,2 mm mellan 1000 och 2000 mm, +/- 2 mm mellan 2000 och 4000 mm och +/- 3 mm mellan 4000 och 8000 mm. När det gäller Stala Seven har man samma toleranser som ISO 2768-1 utan att vara certifierade. För Stala Free och Design är toleransen +0/-3 mm vid alla längder samt +/- 1 mm för djupet.

Måste man ta hänsyn till toleransen? Normalt inte när det gäller kortare bänkar eller när det gäller diskbänkens djup. Det är i stort sett bara när man har en vägg eller ett högskåp på en eller två av bänkskivans gavlar man behöver ta hänsyn till toleransen. Mer om det senare på denna sida.

Djupet på en rostfri diskbänk

Djupet på en rostfri diskbänk

Det finns inget standarddjup. Våra rostfria diskbänkar tillverkas precis så som du vill ha den och det gäller även djupet. Undantaget är serierna Stala Seven, Purus Basic, Decosteel Decolight och Stala Design som bara erbjuder de vanligaste måtten. Tänk på att djupet ska anpassas till, inte bara bänkskåp och handtag, utan även funktion och ergonomi.

Anpassa den rostfria bänkskivans djup till bänkskåpen och handtagen

Stacks Image 1064
Förr i tiden fanns en vedertagen standard med 600 mm djupa bänkskivor och 560 mm djupa skåp. "Statens Institut för Konsumentfrågor" gav ut handböcker med måttangivelser som alla tillverkare följde. Vårt exemplar är utgivet 1964. Sedan 1997 är köksstandarden standarden helt borta. Trots det följer många kökstillverkare den fortfarande.

Om man kan prata om en "standard" idag så är det vad som är vanligast och då är det 635 mm djupa bänkskivor. IKEA säljer över 60 % av alla kök i Sverige och de har 635 mm som rekommendation för IKEA Metod med fronter som har handtag. (observera att rekommendationen skiljer lite mellan montering med skena och montering med fötter.) Läs mer i Rostfria diskbänkar för IKEA kök.

Arbetsbänken ska täcka underskåpet, luckorna och delvis handtagen. Sticker handtagen ut för långt framför bänkens kant kan man bli irriterad eller i värsta fall skada sig på dem. Vi får ibland frågor om man kan göra bänken jäms med lådorna. Det är inget vi rekommenderar av det skälet. Har man ett kök utan handtag, s.k. integrerade handtag, kan bänken naturligtvis göras grundare.

Gör bänken extra djup för bättre funktion

Bänkens djup avgörs även av ergonomin. En 600 mm djup bänk är egentligen lite för grund för att förbereda mat på ett effektivt sätt. Ett djup på 680–700 mm är optimalt. Då kan man ställa det som är klart eller väntar på att förberedas mellan arbetsytan och väggen och inte åt sidan. Man spar mycket plats i sidled. Blir bänken djupare än 700–720 mm kan det bli svårt att nå längst bort.
Stacks Image 1066
På bilden är det en 690 mm djup bänkskiva där både det som redan är förberett och det som just förbereds får plats. Ytan för beredning av mat bör vara minst 80 cm och helst 120 cm bred. Går den inte att göra tillräckligt bred kan man göra bänken djupare.

Det bästa är att passa på att installera extra djupa bänkskåp som vissa köksleverantörer erbjuder. Annars kan du dra fram bänkskåpen lite för att öka djupet på diskbänken eller bänkskivan. Tänk på att montera extra reglar på väggen som stöd för bänkskivan. Även om den rostfria bänkskivan verkar vara stum behöver den stöd runt om.

Extra djup rostfri bänkskiva för en köksö

Du kan naturligtvis ha en rostfri bänkskiva på en köksö. Både praktiskt och snyggt. Upp till 4 meter kan vi ofta låta göra bänken upp till 1.2 meter djup. Det blir en rejäl köksö. Att få in en sådan i köket kan vara ett litet problem då den väger över 120 kg utan emballage.
Stacks Image 1074
Rostfri bänkskiva för köksö, med insvetsad disklåda och urtag för häll, med måtten 1400 X 3032 x 40 mm. Kundreferens 97.

Tjocklekar på en rostfri diskbänk

Tjocklekar på en rostfri diskbänk

När det gäller underlimmade rostfria diskbänkar kan du välja tjocklek mellan 10 och 120 mm beroende på serie. Det skiljer även mellan serierna hur exakt tjockleken går att välja. Diskbänkar i Kategori-A finns endast i de vanligaste tjocklekarna. Tjockleken på diskbänkar i Kategori-B kan du däremot välja exakt på millimetern. De absolut tunnaste rostfria bänkskivorna är 4 respektive 6 mm kompakta stålskivor.

Det finns några saker att tänka på som exempelvis:
  • Det kan finnas tekniska begränsningar av vilken tjocklek som går att välja beroende på bänkens övriga utformning.
  • Bänkens tjocklek kommer att påverka den totala arbetshöjden.
  • En installation av en häll kräver oftast en viss minimitjocklek på den rostfria bänkskivan.
  • Även hur långt bänken hänger fritt utan stöd, exempelvis förbi en diskmaskin, påverkar hur tjock bänkskivan måste göras.
Stacks Image 1085
Köksö med 12 mm rostfri bänkskiva från Decosteel Design serien. Kundreferens 125.
Hur tunn bänken kan göras beror även på typ av kant. En bänk med en 8 mm droppkant kan som tunnast göras 18 mm. Även om bänkens tjocklek går att välja på millimetern så är vissa tjocklekar billigare än andra. Det beror på att våra extra prisvärda serier i Kategori-A som Purus Basic, Stala Seven, Decosteel Decolight och Stala Design bara finns med vissa tjocklekar. Så är exempelvis 37 mm dyrare än 38 mm och 41 dyrare än 40 mm.
Stacks Image 1105
Köksö med 12 mm rostfri bänkskiva från Decosteel Design serien. Kundreferens 125.
Stacks Image 1087
Utekök med en KEK Kitchen Tec rostfri diskbänk som är 100 mm tjock. Kundreferens 178.
Stacks Image 1096
Köksö med Purus Premium 4 mm tunn bänkskiva i solitt rostfritt stål. Kundreferens182.

Hur man anger tjockleken på en rostfri diskbänk

Stacks Image 1228
Bänkens tjocklek är den tjocklek den har i framkant. En bänk med droppkant är mellan 1,5 och 8 mm tunnare i mitten än vid framkanten. Hur mycket tunnare beror på serie och tillverkare. Extra viktigt att tänka på när du skall montera diskbänken. Väljer du skruvens längd efter framkanten kan den vara för lång när du fäster bänkskivan i stommen.

Tyvärr händer det då och då att både privatpersoner och hantverkare skadar diskbänkar på detta sätt. Oftast måste bänken skickas tillbaka till fabriken för reparation. Kostnaden för två frakter, eventuellt nytt emballage och reparation är inget som går på garantin. Det lönar sig att vara noggrann.

Bänkskivans tjocklek påverkar arbetshöjden

Det finns några saker att ta hänsyn till när det gäller bänkens tjocklek utöver utseendet. Med en given sockel och bänkhöjd så avgörs din arbetshöjd av bänkskivans tjocklek.

Är du är lite längre och vill ha en högre arbetshöjd, köp en tjockare bänkskiva om du inte kan få tag i högre skåp. Högre skåp är bättre då du får mer förvaring men många köksleverantörer har tyvärr bara en höjd. Med en rostfri bänkskiva kan du anpassa arbetshöjden perfekt utan att bygga om eller byta bänkskåp.

För 20 år sedan var 90 cm vedertaget men nu kan man ofta välja höjd och många väljer idag en högre arbetshöjd för bättre ergonomi. Det finns flera olika, ibland motstridiga, uppgifter och tabeller för vilken höjd som bänkskivans ovansida ska vara relativt kroppslängden. Det finns ingen standardhöjd som många tror. För att veta vilken höjd som passar dig bäst är det enklast att ta fram en ställbar golvstrykbräda. Ställ in den på olika höjder och prova att skära något som gör motstånd som rotsaker. Du känner snabbt vilken höjd som känns bäst. Ett annat knep är att hålla armen nedåt och vinkla den i 90 grader in över bänkskivan. Då ska du ha ca 15 cm luft mellan underarmen och bänkskivan.

Utrymme för diskmaskin och överhäng vid en gavel

Stacks Image 1222
Kritiska mått att ta hänsyn till vid val av bänkskivans tjocklek.
Stacks Image 1190
Kritiska mått att ta hänsyn till vid val av bänkskivans tjocklek.
Bänkens tjocklek och konstruktion påverkar exempelvis längden på ett överhäng vid en gavel eller utrymmet för en diskmaskin. Är bänken tunnare än 21 mm får överhänget vara maximalt 20 mm och utrymmet för en diskmaskin maximalt 600 mm. Bänkskivan får absolut inte ta stöd av diskmaskinen. Har du inget skåp på ena sidan av diskmaskinen måste du bygga ett stöd. Är det mot en vägg fungerar en kraftig L-list och är det en fri avslutning en stadig skiva som stöd.

Tjockare bänkar kan ha andra maximala mått men vilka beror på serie och konstruktion. Tänker du exempelvis installera en utdragbar kyllåda krävs det ofta att bänken är fribärande 800 mm.

Det fungerar men påverkar vilken tjocklek bänken måste ha och vilken av våra serier som bänken går att göra i. Eventuellt måste vi lägga in extra förstärkningar eller att du monterar rostfria fyrkantsrör på undersidan. Bägge åtgärderna kräver en tjockare bänk.

En häll kan kräva att bänken har en bestämd tjocklek

Ska du installera en häll i diskbänk ska du alltid kontrollera med leverantören av hällen vilken tjocklek på bänkskiva de rekommenderar. Alla leverantörer av hällar har en minsta rekommenderade tjocklek på bänkskivan för montering av sina hällar. Hällen ska inte sticka ner i underskåpen och bänkskivan ska orka hålla upp en häll. Det ska även finnas plats under hällen för ventilation. Gäller även induktionshällar som inte blir varma på ytan, annat än av kokkärlen, men väl på undersidan. Bra att veta: Urtag för en häll. Bänkskivans minsta tjocklek kan även påverkas av om du har en inbyggnadsugn under hällen. Även det måttet hittar du i installationsanvisningarna.

Har du en bänk med en rak kant kan du utgå från bänkens angivna tjocklek men har du en droppkant måste du dra av droppkantens höjd som normalt är 1,5, 3 eller 8 mm när du beräknar tillräcklig tjocklek. En rostfri diskbänk med tjockleken 40 mm och en 3 mm droppkant är endast 37 mm tjock där hällen monteras.

När du beställt din bänk och väljer att vi ritar den behöver du bara ange hällens fabrikat och typ så räknar vi ut allting. Det är rätt ofta vi ger kunder rådet att ändra tjocklek på eller byta till en annan typ av bänkskiva för att de ska kunna installera hällen.

En riktigt snygg lösning om du vill ha en extra tunn kant

En mycket snygg lösning om du vill ha en tunn kant men utan den tunna skivans nackdelar är vad vi kallar en "svävande kant".

Den svävande kanten går att få till bänkar ur serierna Purus Original och Decosteel Design. Kanten är alltid 15 mm tjock men totalhöjden är 30 eller 40 mm så att du kan få ner en häll i bänken samtidigt som inte bänkens totalhöjd blir för låg. Både kanten och indraget är i rostfritt stål.
Stacks Image 174
Stacks Image 1114

Anpassa diskbänkens mått till en annan bänkskiva

Anpassa diskbänkens mått till en annan bänkskiva

Det går utmärkt. Bara man väljer en måttanpassad rostfri diskbänk och tänker på några saker. Det går exempelvis att göra en snygg övergång mellan en granitskiva och en rostfri diskbänk oavsett om den har en rak kant eller droppkant. Har du en stenskiva med en pålimmad bakkant eller en spis med uppvikt bakkant kan vi anpassa den rostfria bänkens bakkant så att både höjd och tjocklek stämmer överens.
Stacks Image 1120
Rostfri diskbänk med en uppvikt bakkant vars mått anpassades till en stenskiva med bakkant. Kundreferens REF009.

Se upp med kapade laminatbänkskivor

Väljer du att lägga en rostfri diskbänk intill en laminatbänk som är avsågad bör den rostfria bänkskivan vara lite tjockare än laminatbänken. Annars riskerar den mycket känsliga sidan på laminatbänken att inte få tillräckligt skydd av silikonet.
Stacks Image 1034
Stacks Image 1036

Tänk på att bänkskivor i massivt trä förändrar storlek

Ska diskbänken ligga an mot en träbänkskiva ska det finnas lite distans mellan den rostfria diskbänken och träbänkskivan. Köksbänken i trä, oavsett konstruktion och träslag, förändrar storlek beroende på luftens fuktighet. En träbänk installerad i januari kan vara 1-3 mm bredare i augusti.

Hör med leverantören av träbänkskivan hur mycket bänkskivan i trä behöver kunna röra sig i bägge riktningarna. Speciellt känsligt är det om den rostfria bänken ligger 90 grader mot fiberriktning i träbänken. Ligger träskivan stumt mellan exempelvis en rostfri bänkskiva och en vägg riskerar träskivan böja upp sig och spricka när luftfuktigheten ökar.
Stacks Image 1130
Stacks Image 1132

Passa in en rostfri diskbänk mellan två väggar eller högskåp

Passa in en rostfri diskbänk mellan två väggar eller högskåp

Skall du passa in diskbänken så att en eller två gavlar ligger mot högskåp eller väggar måste du ta hänsyn att bänkens längd kan variera med tillverkningstoleransen.

För att kunna bedöma om vi måste ta hänsyn till tillverkningstoleransen behöver vi se ritningar och gärna fotografier på ditt kök. När du beställt bänken gör vi, om nödvändigt, en sista korrigering av längden innan bänken skärs ut i lasermaskinen. Hur mycket längden bör korrigeras beror på bänkens längd, hur den är placerad i köket och var den tillverkas. Tillverkningstoleransen skiljer mellan fabrikerna.

Vi rekommenderar inte att du ritar bänken själv när den skall passas in mellan väggar eller högskåp.

När diskbänken har en vägg eller högskåp vid bägge gavlarna

Stacks Image 1141
Kaklet döljer bänkens eventuellt avvikande längd - Kundreferens 123.
Följande exempel visar hur vi går tillväga när vi räknar ut det mått som kallas nominellt mått vilket är det mått som vi använder när vi beställer bänken hos fabriken. Exemplet är för en fabrik som är ISO 2768-1 certifierad.

Exempel: Utrymmet där en rostfri diskbänken skall sitta är 3600 mm. Den färdiga bänkskivan kan då variera i längd mellan 3598 och 3602 mm. Vilket är godkänt enligt ISO 2768-1 normen.

Normalt är det inget problem men ska bänkskivan sitta mellan två fasta väggar eller skåp och utrymmet är exakt 3600 mm får den inte riskera att bli mer än 3600 mm och därmed inte få plats. Lösningen skulle kunna vara att beställa bänken 3598 mm lång. Då kan den variera mellan 3596 och 3600 mm och alltid få plats kan man tycka. Men inte ens det blir helt bra. En bänk som är 3600 mm är nästan omöjlig att få in i ett utrymme som är 3600 mm. Den riskerar att fastna när man skjuter eller lägger in den. Lösningen är att ha 1 mm på vardera sida i marginal.

Istället för att vi beställer bänken 3598 mm, beställer vi den 3596 mm lång. Bänken kan då bli mellan 3594 och 3598 mm. Då är det som minst 1 mm på vardera gaveln och som mest 3 mm. Eftersom man ändå lägger en sträng silikon där syns skillnaden på 2 mm inte. Skall väggarna på gavlarna kaklas göms toleransen när kaklet kommer på plats.
Stacks Image 1145
Kaklet döljer bänkens eventuellt avvikande längd - Kundreferens 123.
Stacks Image 1147
En nästan 3,7 meter lång diskbänk med uppvikt kant inpassad mellan två väggar – Kundreferens 37.

När diskbänken har en vägg eller ett högskåp vid en av gavlarna

Sitter bänken mot en vägg i ena änden och slutar jäms med en skåpsida i andra kan bänkskåpet riskera att sticka ut under diskbänken. Det finns flera lösningar. Om man absolut vill ha diskbänk och skåp jäms med varandra kan du beställa bänken lite kortare och anpassa med silikon vid skåpet eller väggen. Hur mycket kortare beror på bänkens längd och vilken fabrik som bygger den.

Det vi rekommenderar är att beställa bänken med ett överhäng på 10 mm. Det blir snyggt och praktiskt och överhänget kan variera mellan 8 och 12 mm. Självklart hjälper vi till att räkna ut även dessa mått. Om du vill ha ett exakt mått på överhänget måste du ta upp variationen i bänkskivans längd vid högskåpet eller väggen. Det gör du enklast med silikon eller kakel.
© 2021 Neonela Kitchen AB Köp- och allmänna villkor | Cookies

(D)

(T)

(M)

© 2021 Neonela Kitchen AB

(D)

(T)

(M)