Bra att veta om hur en rostfri diskbänk levereras

Hur och av vem den rostfria bänkskivan eller diskbänken levereras och vad man ska tänka på när man tar emot den.

När, var, hur och av vem levereras diskbänken?

När, var, hur och av vem levereras diskbänken?

Vi anlitar nästan alltid Schenker eller DHL för våra leveranser oavsett i vilken fabrik diskbänken eller bänkskivan tillverkas. När vi anger leveransdag är det den dag då bänken förväntas lämna fabriken. Inte när den kommer till dig. Preliminär utleveransdag kan skilja 1-2 dagar.

Leveransen sker genom att bänken flyttas mellan olika terminaler. När den är på den terminal som är närmast dig hör Schenker eller DHL av sig för att boka en tid för leverans. Tiden mellan utleverans från fabriken och när bänken är på terminalen närmast dig är normalt mellan 3 och 10 arbetsdagar. Vi har inget inflytande på hur många dagar Schenker eller DHL behöver för att leverera din nya bänk.

Boka inte hantverkare innan du vet säkert vilken dag bänken är hos dig och helst inte innan den är på plats och och du har kontrollerat den. Tyvärr händer det att bänkar skadas i transporten.

I priset vi anger ingår leverans till fastigheter med offentlig vägförbindelse utan avbrott av färjor. Inbärning ingår inte. Bänken lastas av med hjälp av baklyft och handtruck och ställs på marken vid fastighetsgräns eller på trottoar. Det innebär att transportören inte kommer att exempelvis köra eller backa in på en privat uppfart eller hjälpa till att bära in bänken.

För leverans till öar utan broförbindelse offererar vi leveranskostnad separat. Det gäller även om färjan är gratis.

En utleverans kan i undantagsfall bli försenad

Utlovad utleveransdag hålls nästan alltid. Det finns ett undantag som kan göra att utlovad utleveransdag inte kan hållas. Upptäcker fabriken i slutkontrollen något som måste åtgärdas kan det uppstå en försening. En rostfri diskbänk innebär mycket hantverk som alltid är riskfyllt.

Hur stor försening det blir beror på felets art. I värsta fall måste man bygga en ny bänk vilket tar 2-3 veckor. Ingen ersättning utgår för försening enligt våra Allmänna villkor.

Boka inte hantverkare innan bänken är levererad och kontrollerad.

Ett fel på bänken kan även upptäckas senare och då hanterar vi det som en reklamation. Se nedan.

Du kan följa leveransen på nätet

När bänken lämnar fabriken får du ett mail från oss. I mailet finns ett s.k. "tracking number" som gör att du kan börja följa leveransen. Det kan ta upp till ett dygn innan bänken går att spåra. På vägen från fabriken till dig passerar bänken en och ibland flera terminaler där den lastas av och sedan lastas på en annan bil. När diskbänken nått den terminal som är närmast dig kontaktar transportören dig och gör upp om en tid för leverans. Om du ser att bänken är på rätt terminal och de inte hör av sig kan du ringa själv dit. Får du ingen hjälp ring oss. Det händer att transportören glömmer en diskbänk på någon terminal.

Inbärning kan i vissa fall beställas mot en extrakostnad

Diskbänken levereras till trottoarkant eller tomtgräns och ställd på marken. Om du önskar inbärning måste du fråga oss om det är möjligt där du bor. Eventuellt fördröjs leveransen då transportören måste ha en bil med två personer. Inbärning kostar extra.

Kontrollera alltid tre saker när bänken levereras

Kontrollera alltid tre saker när bänken levereras

Det är viktigt att du kontrollera att det är rätt bänk, att emballaget är oskadat samt att själva bänken är oskadad och stämmer med vad du beställt.

Att åtgärda det som eventuellt blivit fel eller skadat kan ta tid och det kan vara många personer och flera företag inblandade i åtgärderna.

1) Kontrollera adressen så det är din diskbänk

Först ska du kontrollera att det är du som ska ha bänken. Låter självklart men chaufförerna läser inte alltid så noga på transportsedlarna. Ett exempel i Kundreferens 72 där det blev lite fel.

2) Kontrollera så att emballaget är helt

Granska emballaget noga runt om. En eventuell skada på emballaget kan tyda på en skada på diskbänken eller bänkskivan.

Om det syns en skada, stor som liten, på emballaget notera skadan på bägge fraktsedlarna, både den som chauffören tar med sig och den som du behåller. Vanligtvis har transportören en "digital fraktsedel" med det fungerar på samma sätt.

Viktigt! Chauffören ska alltid utan undantag signera din kopia vid beskrivningen av skadan. Använder transportören en digital terminal så ska det noteras på den att det finns en skada.

Ta även en eller flera bilder av skadan (mobiltelefon duger). Noteringen på fraktsedlarna är ingen skadeanmälan utan den gör vi. Men utan noteringarna finns ingen möjlighet för varken oss eller dig att få ersättning. Packa upp bänken när skadad på emballaget är dokumenterad.

Vi måste ha alla uppgifter och bilder direkt. När det gäller transportskador har vi bara 5 dagar på oss att göra en skadeanmälan och ibland måste både vi och fabriken granska bilderna för att kunna analysera vad som orsakat skadan vilket kan ta några dagar. Om anmälan av skada på emballaget inte görs inom 5 dagar blir du utan ersättning. Skulle du upptäcka en skada i efterhand och du inte har noterat något vid leveransen så finns ingen möjlighet att få en kompensation för skadan från fraktbolaget!

3) Kontrollera själva diskbänken eller bänkskivan

Stacks Image 360
Bänken är kontrollerad innan leverans men vänta inte med att packa upp och granska bänken även om den ska monteras långt senare.

Boka inte hantverkare innan diskbänken eller bänkskivan är levererad och kontrollerad så att den stämmer med vad du beställt.

Hittar du en skada eller om det är något som avviker mot vad du beställt dokumentera med bilder och gör en beskrivning och kontakta oss genast. Det kan ta upp till ett par veckor att få fram en ersättningsbänk om det behövs.

Om bänken inte är skadad trots en skada i emballaget är det viktigt att vi får reda även på det. Vi kommer att kontakta Schenker och meddela att bänken är oskadad trots skadan i emballaget.

På emballaget finns en instruktion vad du bör tänka på när du kontrollerar. Instruktionen ser olika ut beroende på tillverkare.

Skadeanmälan och kontakt

Upptäcker du en skada eller avvikelse mot beställningen ta bilder och gör en beskrivning. Kontakta därefter Evelyn på 0738084890. Vi tar hand om skadeanmälningar och kontakt med fabriken.

Upptäcker du ett fel får bänken absolut inte monteras! Det gäller oavsett det är en transportskada eller ett fel i produktionen.

I övrigt följer vi lagen för reklamationer. Tänk på att det är en specialbyggd produkt som inte omfattas av hela konsumentlagstiftningen exempelvis möjlighet att returnera en vara om du ångrar dig.

Om en felaktig bänk måste åtgärdas eller bytas ut

Om en felaktig bänk måste åtgärdas eller bytas ut

Det är mycket sällan det uppstår fel i utformning eller produktionen. Istället är transportskador den vanligaste anledningen till reklamationer. Oavsett orsak kommer vi att åtgärda felet vilket tyvärr kan ta tid. Inga diskbänkar finns på lager. I värsta fall måste vi låta tillverka en ny bänk vilket inklusive transport kan ta 3-4 veckor. Under sommaren när fabrikerna är stängda kan det ta ännu längre tid.

  • Montera inte diskbänken eller bänkskivan. Undantaget är fel som endast går att upptäcka efter montering.
  • Kontakta oss direkt du ser ett fel oavsett orsak. Vi berättar vilka underlag vi behöver för att avgöra hur reklamationen ska hanteras och felet åtgärdas.
  • Vi beslutar, eventuellt efter ytterligare undersökningar och kontakt med fabriken, om bänken ska tillbaka till fabriken, åtgärdas på plats eller bytas ut.
Direkta kostnader som frakt och eventuellt utbyte av bänken betalar vi efter att vi godkänt kostnaderna i förväg. Däremot får du ingen ersättning eller rabatt för förseningen eller andra kringkostnader. Du kan inte heller avbeställa bänken pga. förseningen. Allting vi måste göra för att åtgärda ett fel tar oundvikligen tid då varje bänk byggs, delvis för hand, för varje kund.

Ska bänken bytas ut avgör vi om du kan, och i så fall hur, använda den felaktiga bänken tills ersättningsbänken är klar. I det fallet får du montera vatten och eventuell häll men inte kakla eller göra annat arbete i anslutning till bänken som försvårar utbytet av bänkarna.

Vi följer Konsumentköplagen och våra Köpvillkor som du kan se här på webbsidan. I mailet med offert och beställningserkännande finns länkar till våra Köpvillkor så att du kan läsa genom dem.

Hur man bär och förvarar en rostfri bänkskiva korrekt

Hur man bär och förvarar en rostfri bänkskiva korrekt

En rostfri diskbänk med emballage är ganska styv men den är tung och otymplig speciellt om den är lång. Utan emballage måste bänken bäras på kant. Man måste vara försiktig så att den inte böjs på något sätt.
Hur man bär en rostfri diskbänk på rätt sätt.
Stacks Image 523
Bär alltid bänkskivan på kant när den är avemballerad och använd handskar.
Ha alltid handskar när ni bär lyfter och bänkar i emballage. Vissa bänkar kommer i pappkartonger som är lite glatta och andra i trähäckar byggt av enkelt virke som du kan få stickor av. Även emballage av spånskiva är grova i kanterna.
Lägg bänkskivan upp och ner (med disklådan uppåt) plant på golvet på en matta eller annat skydd för att undvika repor.
Vilar bänken på disklådan kan disklådan av bänkens tyngd tryckas upp och dra loss den rostfria plåten från underlimningen. En skada som är svår att reparera snyggt och det är ingenting som går på garantin. Det har hänt att kunder eller hantverkare lagt diskbänkar med disklådan ner och som gjort att bänken blivit omöjlig att reparera.

Diskbänken eller bänkskivans transportemballage

Diskbänken eller bänkskivans transportemballage

Diskbänken skickas väl emballerad hem till dig. Emballaget anpassas till bänken och skiljer lite mellan de olika serierna.

Stala Seven och kortare diskbänkar ur Purus Basic serien skickas i en förstärkt pappkartong. Andra bänkar kommer i en specialbyggd trähäck. Vissa bänkar från Tyskland kan komma i en låda byggd av fiberskivor.

För att öppna emballaget behövs en skruvdragare och eventuellt en kniv. Tänk på att bort alla skruvar. Kvarvarande skruvar kan repa bänken. Var alltid extremt försiktig så att du inte skadar bänken när du avemballerar den. Det har tyvärr hänt och är ingen grund för reklamation.
Stacks Image 549
Stacks Image 551
Stacks Image 553

Vad följer med en rostfri diskbänk?

Vad följer med en rostfri diskbänk?

Alla avloppsdetaljer som korgventiler eller propp och sil och även vattenlås levereras med diskbänken. Om du tycker att du får för många monteringsdetaljer så är det inget fel. För att minimera risken för fel och att eventuellt behöva byta ut någon del efter leverans följer alla varianter med. Har du beställt tillbehör så skickas de samtidigt.

Monteras diskbänken över en diskmaskin måste du skaffa en skyddsremsa om du inte redan har en. Normalt följer det med diskmaskinen annars finns det på byggmarknader och butiker som säljer vitvaror. Läs mer i Bra att veta: Montering.
© 2021 Neonela Kitchen AB Köp- och allmänna villkor | Cookies

(D)

(T)

(M)

© 2021 Neonela Kitchen AB

(D)

(T)

(M)