Neonela Kitchen logotype

Uppbyggnad av en rostfri diskbänk

Hur en rostfri diskbänk eller bänkskiva är uppbyggd, vad som skiljer mellan olika kvaliteter, en del historia samt lite om vad rostfritt stål är och om det kan rosta.

Den rostfria plåtens tjocklek

Den rostfria plåtens tjocklek

Bänkskiva med 1,25 mm tjockt rostfritt stål.

Den rostfria plåten i de diskbänkar vi säljer är 0,8, 1,2 eller 1,25 mm tjock. Hur stum bänken känns påverkas mer av underlimningen än plåtens tjocklek. Därför säljer vi endast diskbänkar som har en bra underlimning.

Däremot kan själva disklådan vara byggd av lite tunnare plåt. Det gäller speciellt disklådor i klassisk stil med större radie i hören. De är pressade och får därför en tunnare plåt i sidorna. De fabriker som bygger rostfria diskbänkar och bänkskivor åt Neonela Kitchen använder alltid disklådor av hög kvalitet från välkända leverantörer som Stala, Intra, Franke, Pyramis, Strand och Blanco.

Bänkskiva med 1,25 mm tjockt rostfritt stål.

Våra rostfria diskbänkar förstärks med en spån- eller MDF skiva

Våra rostfria diskbänkar förstärks med en spån- eller MDF skiva

Alla rostfria diskbänkar som säljs av Neonela Kitchen förstärks som standard med en stadig spånskiva eller MDF på undersidan. Det kallas för underlimning och utan den skulle plåten svikta samt att det skulle uppstå ett burkigt ljud när man jobbar på bänkskivan. Dessutom skulle det vara svårare att montera bänkskivan på bänkskåpen utan spånskivan.

Bänkar från Purus och Decosteel har en fukttrög spånskiva med en ram i spånskiva. KEK målar sina spånskivor med skyddsfärg. Stala Seven har en hård fukttålig MDF under hela bänken kompletterad med en ram. Stala Design och Free har en spånskiva.

Spånskivan är normalt 18 mm tjock eller 22 mm beroende på vilken leverantör som tillverkar diskbänken. I kanterna byggs det upp en ram så att tjockleken på själva diskbänken fylls. Är bänken tunnare så anpassas naturligtvis även tjockleken på spånskivan.

Undantaget är Stala som i sin Seven serie använder en tätare ca 6 mm fukttålig MDF under hela ytan samt en MDF balk runt om bänken. Stala Seven har även balkar var ca 30:e centimeter som förstärkning.

Tänk på att ändå alltid skydda spånskivan oavsett typ vid en eventuell diskmaskin.

Purus Original

Stacks Image 319

Stala Seven

En rostfri underlimmad bänkskiva från oss är så stadig att den tål att användas för att exempelvis kavla pastadeg på. Den är dessutom det mest hygieniska yta du kan ha i ett kök. Ytan har inga Inga lacker, beläggningar och kräver inte heller några behandlingar.

Diskbänk i rostfritt stål utan underlimning

Några gånger per år får vi frågan om vi kan göra en diskbänk utan underlimning av miljöskäl.

Du kan få en diskbänk eller bänkskiva utan spånskiva. Den kommer att svikta när den belastas och det blir ett burkigt ljud när man ställer något på den. Monteringen blir även mer komplex. Vi lämnar inte eller heller några garantier på en sådan bänkskiva och transporten blir dyrare då vi måste göra ett extra stabilt hölje.

Då och då får vi frågan om vi inte kan göra ett rostfritt "hölje" till en utsliten träbänkskiva. Eller så vill man limma själv något på baksidan. Tyvärr är det inga bra idéer. Ett löst hölje skulle låta plåtigt och riskerar att svikta lite då en träbänk aldrig är helt jämn. Det kommer uppstå små mellanrum mellan träet och plåten. Höljet måste dessutom vara både lite längre och djupare än träbänken för att ta upp dess rörelser. Höljet kan inte heller limmas då träskivans djup varierar med 2-3 mm under året. Även längden förändras men mindre procentuellt än djupet.

Att själv limma på något på undersidan är inte heller så lätt. Det måste var ett material som är 100% formstabilt samt jämnt och plant i alla riktningar. Det innebär en fiberskiva av samma slag som våra tillverkare använder. Massivt eller stavlimmat trä går absolut inte användas då bänken skulle böja sig beroende på luftfuktighet.

Det bästa alternativet om man helt vill undvika organiskt material är en 4 eller 6 mm massiv stålskiva. Dyrare än en underlimmad diskbänk men de går att få både med disklåda och urtag för både ovanpåliggande häll för att undvika silikon.

Vill du veta vad bänkarnas underlimning innehåller kan naturligtvis få fram uppgifter på alla de material som används i de diskbänkar vi säljer.

Hur man bygger en diskbänk av hög kvalitet

Hur man bygger en diskbänk av hög kvalitet

Att designa och tillverka diskbänkar av hög kvalitet individuellt för varje kunds behov kräver inte bara kunskap och erfarenhet utan även avancerade maskiner i kombination med ett stort hantverkskunnande. (Bilderna är från Purus fabrik i Smålandsstenar). Det är många moment mellan beställningen och att bänken är levererad.

 • När kunden har beställt bänken granskar vi allting en gång till för att se om vi eventuellt måste ta hänsyn till något i tillverkningen. Det kan hända vi behöver kompletterande uppgifter. Eventuella ändringar påverkar inte priset då det oftast handlar om några få, men viktiga, millimeter.
 • När allt är godkänt av både kunden och oss går ritningen digitalt till fabriken. Därefter går inget att ändra.
 • Ritningen översätts till en s.k. utbredningsritning som visar alla plåtstycken som behövs för att bygga bänken.
 • Bänken planeras in i produktionen i fabriken. När det är klart kontaktar vi dig och berättar vilken dag bänken hämtas av transportören.
 • En eller flera rostfria plåtar matas in i en maskin och laserskärs enligt utbredningsritningen. Operatören placerar med hjälp av speciella datorprogram ut de bitar som skall skäras ut så att plåten utnyttjas optimalt.
 • De tillskurna plåtstyckena bockas i en annan maskin. Nu börjar det likna en diskbänk.

Laserskuren och bockad diskbänk.

 • Alla hörn svetsats ihop och i vissa fall täcks öppningar som exempelvis på en uppvikt bakkant med en extra plåt på sidan som också svetsas fast.
 • Disklådan svetsas in i det tidigare laserskurna urtaget. För att få en absolut jämn fog används svetsrobotar för de flesta modeller av disklådor. Vissa disklådor är pressade och andra, främst de med skarpare hörn, är laserskurna bockade och svetsade.
 • Alla svetsfogar slipas och jämnas till av robotar eller för hand av kunnig personal.
Stacks Image 425
 • Ytor som är bearbetade poleras så att slipning på bearbetade och obearbetade ytor överensstämmer avseende typ och riktning.
 • Bänken förses med en precisionssågad underlimning under hela bänken. Om bänken är extra tjock sätts en bred extra förstärkning runt om hela kanten samt även runt eventuellt urtag för hällen.
 • Bänken läggs i press tills limmet har härdat och är sedan klar.
 • Bänkarna kontrolleras och förses med ett kontrollintyg.
 • På den sista stationen bygger hantverkare ett emballage i papper eller trä anpassad för just din bänk.
 • Bänken hämtas av transportören och körs via en eller flera terminaler till den terminal som är närmast kunden.

Kvalitetsskillnader mellan olika typer rostfria diskbänkar

Kvalitetsskillnader mellan olika typer rostfria diskbänkar

Rostfria diskbänkar finns i många tekniska kvaliteter och med varierande möjligheter att anpassa utformningen. Från den enklaste och billigaste till den dyraste och mest avancerade kan man dela upp dem i följande typer.

Typ 1) Pressade diskbänkar i färdiga längder: Tillverkas i färdiga längder och disklådorna är pressade istället för insvetsade. Det finns även enkla diskbänkar där disklådan är limmad på plats. Plåten är tunn och varierar dessutom i tjocklek p.g.a. presstekniken. Pressningen gör även att disklådorna ofta är små och grunda. Bänkarna har ingen underlimning utan endast en träram som gör att själva bänkskivan låter ihålig och kan flexa. Säljs oftast på möbel- eller byggvaruhus. Ingen borrning för blandare för att diskbänkarna skall kunna vara vändbara. Ibland är inte hörnen i bakkanten svetsade med sämre stabilitet och större risk för fuktskador på underskåpen som följd.

Vi säljer inga sådana bänkar.

Typ 2) Underlimmade bänkar som kan beställs i vissa mått: Rostfria diskbänkar och bänkskivor som går att måttbeställa om man håller sig till vissa fastställda mått. Längden väljs ofta i korta intervall. Bänkarna har en lite tunnare plåt men är svetsade i alla hörn, underlimmade och disklådan är insvetsad. Droppkanter är pressade. De bästa har en tät fukttålig MDF, som Stala Seven, under hela ytan. Urvalet av disklådor begränsas till de vanligaste typerna. Inga integrerade uppvikta kanter.

Vi erbjuder: Stala Seven.

Typ 3) Bänkar av hög kvalitet i valfria mått med ett begränsat urval av lådor, tillval och tillbehör: Bänkarna görs i hög kvalitet och med bra underlimning och plåtkvalitet men finns inte i alla längder, djup eller tjocklekar. Längden kan beställas i millimeter upp till maximal längd. Droppkanterna är gjorda med ett speciellt verktyg som gör att de kan formas även i hörnen och därigenom lite högre än de som pressas och svetsas. Dessutom finns det bara ett begränsat urval disklådor ibland med lite tunnare plåt att välja bland. Endast raka bänkar, få kanttyper och låga uppvikta kanter på bakkant på bänken och med fasta mått.

Vi erbjuder: Decosteel Decolight, Purus Basic och Stala Design.

Typ 4) Diskbänkar med valfria mått och med ett stort urval disklådor och tillbehör: Dessa bänkar går att få i valfria tjocklekar och djup för montage mot vägg eller på köksöar. Stort urval av kanter, disklådor, tillval och tillbehör som går att integrera i bänken. Kan göras både som extra långa raka, med rundade hörn och vinklade. Kan anpassas till alla typer av kök även om väggarna inte är parallella eller har hörn som inte är räta. Droppkanterna är bockade och finns i många olika varianter exempelvis för kakling. De finns med uppvikta kanter på upp till tre sidor där man kan bestämma höjden själv upp till 10 cm och under vissa förutsättningar ännu högre.

Vi erbjuder: Purus Original, Stala Free, Decosteel Design och KEK Kitchen Tec.

Typ 5) Diskbänkar med speciell yta, unika egenskaper och design: Har nästan, men dock inte alla, möjligheter som bänkarna av typ 4 men tillverkas i speciella stålkvaliteter eller med unika egenskaper. Bänkarna kan fås med helt skarpa kanter eller disklådor med mycket avancerad design och helt skarpa hörn. De kan vara så tunna som 4 eller 6 mm eller, som Stala Module, ha en speciell design. Priset på dessa diskbänkar och bänkskivor går inte att beräkna automatiskt och det kan ta några dagar att få fram en design och ett korrekt pris.

Vi erbjuder: Purus Premium, Decosteel Solid och Stala Module.

Diskbänkar som de var förr

Diskbänkar som de var förr

Ibland säger en kund. "Jag vill ha en diskbänk som de vara förr". Men de var absolut inte bättre förr. Tvärt om. Vi har köpt upp begagnade diskbänkar och analyserat hur de var uppbyggda eftersom vi då och då får frågan. Rostfria diskbänkar har funnits sedan länge i Sverige. Kvaliteten var dock betydligt lägre på de gamla bänkarna än alla de typer av bänkar som Neonela Kitchen erbjuder.
Även om de bästa bänkarna, men långt ifrån alla, hade insvetsade disklådor och svetsade hörn var plåten tunn. Oftast var den 0,6 eller 0,7 mm istället för 1,2 eller 1,25 mm som de flesta av våra bänkar är byggda av. Bänkarna på den tiden var inte underlimmade alls utan var bara sprutade tunt med en massa för att dämpa ljudet och sedan försedda med en tunn träram.
Stacks Image 472
Stacks Image 447
Det fanns undantag där tjockare plåt användes men de var ytterst sällsynta. Inte mer än 1 av 100 av bänkar gjordes troligen så. Dessutom låg plåten låg löst på träplank och kilades ofta fast. Plåten kunde inte limmas mot träskivan för att vara stum. En fastlimmad träskiva skulle böjt sig och förstört bänken när luftfuktigheten ökade. En vanlig träbänk blir 2–3 mm djupare när fuktigheten ökar. Det fanns inte heller de avancerade limmer för att fästa stål mot trä som finns idag. Det gjorde att delar av den buktade och sviktade lite samt att bänken gav ett burkigt ljud.

Den typ av stor bottensil som fanns förr inte hos någon tillverkare idag. Koppen under var mycket svår att hålla ren och idag finns det speciella sköljlådor för nästan alla disklådor som ersättning.
Stacks Image 397
Stacks Image 395

Diskbänk med en lös underbyggnad i trä och med en gammal bottensil.

Vi köper inte bara upp gamla diskbänkar, vi köper även böcker för att läsa om de gamla bruken som introducerade rostfritt stål i de svenska hemmen.
Stacks Image 245

Vad är egentligen rostfritt stål och kan det rosta?

Vad är egentligen rostfritt stål och kan det rosta?

Både jag och nej. Ja rostfritt stål rostar eller korroderar men så extremt långsamt att man lika gärna säga att det inte rostar. Eventuella rostfläckar kommer från andra metaller som kommit i kontakt med en rostfri bänkskiva. Vi har sett exempel på rödrost från exempelvis konservburkar på en diskbänk. Men det är inte från den rostfria bänken utan går att putsa bort.

Rostfritt stål innehåller minst 10,5 % krom. Kromet reagerar med syre och bildar ett skyddande skikt som gör att rostfritt stål korroderar mycket långsammare än kolstål. Hastigheten på korrosionen beror på hur aggressiv omgivningen är. Vid en eventuell skada bildas ett nytt skyddande skikt förutsatt att det finns syre tillgängligt.

Det finns många typer av rostfritt stål med olika egenskaper för att passa till en stor mängd användningsområden. Den största gruppen är austenitiskt rostfritt stål som är omagnetiska och formbart. Varianter med mycket låg kolhalt är dessutom lätta att svetsa. De vanligaste autentiska stålsorterna för privatbruk i icke aggressiva miljöer är 18/8 alternativt 18/10 (EN 1.4301). Rostfritt 18/10 stål innehåller 18% krom och 10% nickel. Tillsätter man molybden blir det syrafast stål (EN 1.4404) som klarar saltbemängda och förorenade miljöer bättre.

Gemensamt är att dessa stålsorter är omagnetiska. Alla våra diskbänkar byggs i dessa kvaliteter. Om du upptäcker att en rostfri yta är magnetisk är det ferritiskt rostfritt stål. Produkter som byggs av ferritiskt stål som exempelvis många köksfläktar kan inte svetsas utan bockas och förses med beslag i hörnen. Även enklare husgeråd görs i ferritiskt stål. Vi använder aldrig ferritiskt stål i de produkter vi säljer.

För att göra det lite mer komplicerat så kan austenitiskt stål blir svagt magnetiskt när det bokas, pressas, dras eller formas på annat sätt. Men det påverkar inte kvaliteten.

Rostfritt stål i ett historiskt perspektiv

Rostfritt stål i ett historiskt perspektiv

Redan på 1800-talet försökte man skapa rostfritt stål. Rostfritt stål upptäcktes av en händelse som så mycket annat. Under försök att framställa extra slitstarka gevärspipor upptäckte engelsmannen Harry Brearly 1912 att en del gevärspipor inte fick rostfläckar trots en fuktig laboratoriemiljö. Gevärspiporna blev tyvärr inte bättre men det fläckfria stålet spred sig snabbt och har nu använts i mer än 100 år. I Sverige blev ordet fläckfritt stål (stainless steel) översatt till det inte helt korrekta ordet rostfritt. Förutom Storbritannien gör USA, Frankrike, Polen, Tyskland, Frankrike och även Sverige anspråk på att vara ursprungslandet för rostfritt stål. På Baltiska utställningen i Malmö 1914 presenterades rostfritt stål för första gången i Sverige.

Redan Anders Zorn insåg fördelen med rostfritt stål och hämtade hem en plåt som eventuellt var rostfritt stål från England som bockades till en diskbänk för huset i Mora. Om det verkligen är rostfritt stål är inte helt säkert, vi fick inte komma så nära, trots försök, att det gick att avgöra när vi var där.

Rostfritt stål producerades i Sverige redan på 20-talet hos Långhyttan. Diskbänkar började produceras på Ramnäs Bruk i mitten av 30-talet och diskhoar började pressas på 50-talet.

Idag har vi svårt att tänka oss att vara utan rostfritt stål i en mängd sammanhang. Men innan det rostfria stålet blev vanligt användes emaljerad plåt eller aluminium i hemmet. I förmögna hem även silver. Material som kräver underhåll, korroderar eller är svåra att hålla rena.

Rostfritt stål används idag där det ställs de allra högsta krav på hygien och livsmedelssäkerhet som exempelvis inom livsmedelsindustrin och på restauranger. Där är det rostfria stålets egenskap att inte sätta någon smak på livsmedel det kommer i kontakt med avgörande. Rostfritt stål framkallar normalt inte heller nickelallergier eftersom nicklet är starkt bundet i stålet. Rostfritt stål är därför ett utmärkt och hygieniskt material även i ett privat kök.
Att rostfritt blev vanligt i hemmen på 50-talet vet nog de flesta men att man tidigt använde det i skyskrapor är kanske inte lika känt. Den art deco inspirerande spiran på Chrysler Building i New York är gjord i rostfritt stål och toppen på den betydligt nyare 828 meter höga Burj Khalifa Dubai är byggd i rostfritt syrafast stål. Plåten till den rostfria karossen på bilen DeLorean som bla. förekommer i "Tillbaka till Framtiden" filmerna kommer från samma fabrik som levererar plåt till flera av våra leverantörer.

Rostfritt stål är miljövänligt av flera anledningar

Rostfritt stål är miljövänligt av flera anledningar

Även om det krävs en hel del energi för att tillverka rostfritt stål kan det återvinnas i nästan all oändlighet. Ca 80-90% av allt rostfritt stål som användas i de bänkar vi säljer görs av återvunnit stål. Även i produktionen tas allt spill tillvara och blir till nytt rostfritt stål.

Rostfritt stål är stabilt och själva materialet släpper inte från sig något som kan skapa exempelvis allergier eller äventyra livsmedelssäkerheten. Till skillnad från många andra material behöver inte heller rostfritt stål behandlas, varken initialt eller senare regelbundet, med någon kemikalie.

Till den positiva miljökalkylen bidrar att rostfritt stål är starkt och produkter, som exempelvis diskbänkar, gjorda i rostfritt stål har extremt lång livslängd och behöver inte bytas på väldigt många år. De håller längre än något kök och går lätt att installera på nytt om man byter bänkskåp.