Neonela Kitchen logotype

Kanter på en rostfri diskbänk

Vilka olika typer kanter som raka, klassiska eller moderna droppkanter samt olika uppvikta kanter som du kan välja till en rostfri diskbänk.

Hur väljer man en kant på en rostfri diskbänk?

Hur väljer man en kant på en rostfri diskbänk?

En rostfri måttbeställd diskbänk eller bänkskiva från Neonela Kitchen kan förses med en mängd olika kanter. Eftersom vi erbjuder bänkar från fem olika tillverkare, som alla har lite olika möjligheter, erbjuder vi branschens absolut bredaste sortiment av kanter på rostfria måttbeställda diskbänkar och bänkskivor.

Det första du måste ta ställning till är om du vill ha en rak kant eller en så kallad droppkant. Droppkant är en låg upphöjning i kanten av bänken. Nästa val är om du vill ha en uppvikt kant. Uppvikta kanter kallas kanter som är mellan 30 och 100 mm höga. Det är riktigt praktiskt i många sammanhang. Vilka typer av kanter och vilka mått som erbjuds skiljer mellan de olika serierna och finns redovisat vid varje serie i Sortiment.

Vilka är de vanligaste kanterna på en rostfri bänkskiva?

Vilka är de vanligaste kanterna på en rostfri bänkskiva?

Rak kant: Den raka kanten utformas på samma sätt hos alla tillverkare. Dock är rundningsradien lite mindre på Stala Seven diskbänkar då de har en något tunnare plåt.
Stacks Image 145
Stacks Image 773
Stacks Image 769
Stacks Image 197
Klassisk droppkant: Klassisk droppkanter utformas olika hos varje tillverkare. De största skillnaden är höjden.
Stacks Image 147
Stacks Image 199
Stacks Image 782
Stacks Image 785
  • Stala Seven - 1,5 mm.
  • Decosteel Design och Decolight - 3 mm.
  • Purus Basic och Original - 3 mm.
  • KEK Kitchen Tec - 7 mm.
  • Stala Design och Free - 8 mm.
Stacks Image 586

Decosteel Design och Decolight - 3 mm.

Stacks Image 588

Stala Seven - 1,5 mm.

Stacks Image 599

Purus Basic och Original - 3 mm.

Stacks Image 590

KEK Kitchen Tec - 7 mm.

Stacks Image 604

Stala Design och Free - 8 mm.

Modern droppkant: Den moderna droppkanten har mer sluttande profil och har nästa samma höjd, ca 3 mm, hos alla tillverkare. Du kan få den moderna droppkanten med olika bredd i vissa serier. Ska du ha kakel ovanför bänken välj en bredare kant i bakkant speciellt anpassad för kakling.
3D skiss modern droppkant.
Modern droppkant på rostfri diskbänk.
""
""

Välja droppkant eller rak kant?

Förr i tiden, för mycket länge sedan på 60- och 70-talet, hade nog alla rostfria diskbänkar en droppkant.
""
""
""
""

Ett klassiskt äldre kök på Stora Segerstads Naturbrukscentrum.

Rostfri diskbänk på ett kök på IKEA Museum.
Rostfri diskbänk på ett kök på IKEA Museum.

En rostfri diskbänk på IKEA museet i Älmhult. IKEA lanserade redan 1970 PAX-köket där delarna hade samma beteckningar som SIS (Svensk Industri Standard) och levererades omålade.

En rostfri diskbänk på IKEA museet i Älmhult.

Idag görs väldigt många rostfria diskbänkar utan droppkant. Bänkar i trä, sten och komposit görs inte med droppkant. Man måste slabba rejält mycket eller få hjälp av barnen för att vattnet ska rinna ner på fronterna. Är blandaren korrekt installerad ska den inte heller gå att vrida den så att vattenstrålen missar disklådan och träffar bänken. Utan en droppkant kan man dra skräp eller rensrester direkt ner i soplådan. Förutsättningen är att källsorteringen är rätt monterad d.v.s. så högt upp, nära bänkskivan som möjligt och inte längst ner under disklådan som tyvärr är vanligt.

Hur man gör en droppkant?

Att göra en droppkant är inte så enkelt. För att bocka en plåt måste man komma åt att sätta den i pressen. Det vanliga är att göra droppkanten på en sida i taget antingen med ett speciellt pressverktyg eller genom att forma den mellan två valsar. Oavsett metod måste sedan inner- och ytterhörn samt överkanten på droppkanten svetsas, slipas och poleras.
Droppkant på en KEK Kitchen TEC rostfri diskbänk.

KEK Kitchen Tec

Droppkant på en Stala Seven rostfri diskbänk.

Stala Seven

Droppkant på en KEK Kitchen TEC rostfri diskbänk.

KEK Kitchen Tec

Droppkant på en Stala Seven rostfri diskbänk.

Stala Seven

På exempelvis Stala Seven diskbänkar formas droppkanten i hörnet i ett svep genom att låta valsarna svänga 90 grader i hörnet. De behöver bara sedan svetsa, slipa och polera ytterhörnet och inte det rundade innerhörnet. Fördelen är att det är en betydligt snabbare, enklare och billigare metod. Nackdelen är att droppkanten inte kan göras så hög.

Kan man välja en uppvikt kant på diskbänken?

Kan man välja en uppvikt kant på diskbänken?

Uppvikt kant är en extra hög kant, högre än en droppkant. På alla våra bänkar utom Stala Seven görs den i ett stycke med bänken. Du kan få uppvikt kant på bakkant av bänkskivan i nästan alla serier och på några serier även på gavlarna.

Den görs normalt mellan 30 och 100 mm hög. Undantaget är bänkar i Kategori-A som har fast mått och endast på bakkant av bänken. Den uppvikta kanten på Purus Basic och Stala Design är 50 mm och på Decosteel Decolight bänkar 60 mm.

Den uppvikta kanten på bänkar i Kategori-B finns i olika tjocklekar beroende på serie. Normalt är den 17 mm men går i några serier att anpassa till exempelvis andra bänkskivor eller kakel. Vill du ha den uppvikta kanten som förvaring för exempelvis av flaskor och burkar går den att göra extra tjock. Förutsättningen är då att bänkskivan är extra djup i sig. Det går att få den uppvikta kanten som en plåt som bara bockas upp i överkant och därför blir lika tjock som plåten. Överkanten viks eller så kan vi slipa den så att den inte är så vass.

Vilken höjd och tjocklek, och om du kan ha den uppvikta kanten på en gavel avgörs, av vilken serie av diskbänkar du väljer. Du hittar vilka uppvikta kanter som finns till respektive serie i Sortiment: Översikt eller i en Sammanställning i PDF format du kan se och ladda ner.
Skiss på en uppvikt kant på en rostfri diskbänk

En uppvikt kant kan i vissa serier anpassas i höjd och även tjocklek. Hur den konstrueras skiljer lite mellan serierna.

Uppvikt bakkant på en rostfri diskbänk.

En uppvikt kant i bakkant av en rostfri diskbänk kombinerad med en klassisk droppkant.

Skiss på en uppvikt kant på en rostfri diskbänk

En uppvikt kant kan i vissa serier anpassas i höjd och även tjocklek. Hur den konstrueras skiljer lite mellan serierna.

Uppvikt bakkant på en rostfri diskbänk.

En uppvikt kant i bakkant av en rostfri diskbänk kombinerad med en klassisk droppkant.

Uppvikt tunn kat integerad med bänken.
Tunn uppvikt kant på en rostfri diskbänk från Neonela design.

En mycket tunn uppvikt kant som bara är dubbelvikt upptill. Den går att kombinera med en modern droppkant nertill.

Uppvikt tunn kat integerad med bänken.
Tunn uppvikt kant på en rostfri diskbänk från Neonela design.

En mycket tunn uppvikt kant som bara är dubbelvikt upptill. Den går att kombinera med en modern droppkant nertill.

Påklistad bakkant på en Satla Seven rostfri diskbänk.
När det gäller Stala Seven finns det inte några integrerade uppvikta kanter. Istället kan man beställa en 60 mm hög lös rostfri list som monteras med tape. Se mer om hur det fungerar på sidan för Stala Seven.

Så här anges höjden på en uppvikt kant

Ritning på hur måttet på en uppvikt bakkant beräknas.
Om bänken har en droppkant ska man tänka på att den uppvikta kantens höjd räknas från bänkskivans högsta höjd dvs. droppkantens överkant. På ritningen är den uppvikta kanten 50 mm men räknat från bänkskivans yta 53 mm. Det är måttet 50 mm som vi anger när vi säger hur hög en uppvikt kant är då den höjden är oberoende av vilken kant bänkskivan har.
Ritning på hur måttet på en uppvikt bakkant beräknas.

En uppvikt kant kan utformas olika beroende på omgivningen

Några av serierna ger möjlighet att utforma den uppvikta kanten beroende på omgivning och syfte. Tätsvetsad baksida eller avrundad kant är bägge möjliga att göra. Även samtidigt.
Rostfri diskbänk med uppvikt kant framför ett fönster.
""

Den uppvikta kanten, som är lika snygg från alla håll, utgör här ett skydd för träskivan. Kundreferens 30.

Anpassning av längden på en uppvikt kant mot ett högskåp

Är en uppvikt kant mot ett högskåp måste man ta hänsyn till en liten men mycket viktig detalj. Skåpet är inte lika djupt som själva diskbänken utan lite grundare. Den uppvikta kanten på bänkens gavel ska då sluta något tidigare och inte vara jäms med bänkens framkant utan anpassas till skåpets djup. Det är en liten detalj men bidrar till att den rostfria köksbänken verkligen blir helt perfekt. Görs det inte rätt, så inte bara ser det konstigt ut, det kan bli ett hörn man irriterar sig på. Lösningen, som kallas "indragen uppvikt kant", kostar lite extra men är väl värt pengarna.
Indragen uppvikt kant vid ett skafferi på en rostfri bänkskiva.
Stacks Image 374
Väljer man en droppkant ihop med en indragen uppvikt kant kan även droppkantens utformning och mått behöva anpassas. Inte så enkelt att räkna ut själv men vi gör det åt dig så att det blir korrekt. Kundreferens 68 med indragen uppvikt kant och droppkant.

Rostfri diskbänk med en uppvikt kant framför ett fönster

Baksidan på den uppvikta kanten är inte så snygg. Går det att se baksidan på den uppvikta kanten punktsvetsar vi fast en plåt på den sträcka som är synlig från utsidan. Vi kan även låta tätsvetsa baksidan av den uppvikta kanten. Vad som går att göra beror på serie.
Stacks Image 389

En uppvikt kant med en delvis punktsvetsad baksida.

Tätsvetsad baksida på en uppvikt kant på en rostfri diskbänk.

Baksidan på en tätsvetsad uppvikt kant .

Finns det speciella kanter för diskbänkar mot en kaklad vägg?

Finns det speciella kanter för diskbänkar mot en kaklad vägg?

Man bör ha en uppvikt kant om man har en kakelvägg bakom bänken. En kakelfog som möter en bänkskiva är inte optimalt. När man torkar av bänken kommer man undantagslöst åt fogen som samlar på sig smuts och förändrar färg med tiden. Vill man ha kakel mot bänkskivan så måste skarven mellan bänkskivan och den sista kakelraden vara fylld med silikon, inte fogmassa. Även om man har silikon i den horisontala fogen mellan kakel och bänkskiva så kommer nederdelen av de vertikala fogarna missfärgas med tiden.

En uppvikt bakkant på bara några centimeter löser det hela. En uppvikt kant gör att fogen kommer en bit upp på väggen så man kan torka av hela bänkskivan utan att skada väggen.
Stacks Image 407
Stacks Image 751
Ibland har man kakel som är svåra att torka av. Då är en uppvikt kant räddningen. Det finns en del att hänsyn till när man utformar den uppvikta kanten så att den passar att kakla mot så fråga alltid oss.

Sätta upp kaklet före eller efter att diskbänken är på plats?

En vanlig fråga vi får är om man ska kakla först eller efter att bänken är på plats. Om bänken skjuts in mot väggen och ligger helt framför kaklet då kan man kakla först om man är mycket säker på att kaklet sitter absolut helt rakt och i våg. Bara någon enstaka millimeter i skillnad mellan höger och vänster sida kommer att synas. Det är ingen metod vi rekommenderar. Utrymmet mellan den rostfria bänkskivan och kakelväggen blir ojämnare och svårare att fylla med silikon än om man kaklar efteråt.

Kaklar man efter att den rostfria bänken är på plats blir den nedersta raden automatiskt parallell med den uppvikta kanten. Undantaget är om kaklingen är mycket längre än den uppvikta kanten. Då kan man inte låta en eventuell lite sned bänk styra hela kaklingen.

Lämna ca 3-4 mm mellan diskbänkens uppvikta kant och kaklet och fyll skarven med silikon, inte fogmassa. På så sätt kan du dra ut bänkskivan om du behöver byta den och du kan lättare torka av den uppvikta kantens ovansida.

Anpassa en uppvikt kant till kaklets mått

Stacks Image 417
Stacks Image 753
Den snyggaste lösningen innebär att vi anpassar den uppvikta bakkantens höjd och även tjocklek efter kaklets höjd och tjocklek. Det är extra viktigt om kaklet fortsätter bortom den uppvikta kanten. Den uppvikta kanten kommer att se naturligt och snyggt infälld ut i kakelväggen. En riktigt snygg och egentligen ingen komplicerad lösning bara man räknar rätt, och inte bara på kaklets mått, utan även på fogens mått. Kundreferens 33 där en kund räknade rätt.

Modern droppkant anpassad för kakling

Stacks Image 424
Om du inte vill ha en uppvikt kant kan vi i några serier göra en 3 mm hög modern droppkant lite djupare så att du kan sätta kaklet, egentligen silikonfogen, mot den. Kundreferens 51 visar en diskbänk med en modern droppkant anpassad för kakling.

Skydda bänken när du kaklar !!!

Oavsett hur du gör med kaklingen tänk på att kakelfogmassa är aggressiv och inte bara kan irritera din hud, den kan skada bänkens yta. Det kan bli fläckar som inte går att få bort.

Ta bort så lite som möjligt av skyddsplasten om den är kvar på plåten. Om inte måste du täcka bänkskivan när du kaklar. Skulle det ändå hamna lite kakelfog på den rostfri ytan torka bort den genast. När kakelfogmassan är borta skölj med rent vatten och eftertorka med en ren handduk.

Bänken framför kaklet är vanligt i Tyskland … men det finns ett skäl

På några av våra Kundreferenser kan man se att kunderna kaklat först och därefter satte upp diskbänken framför den kaklade väggen. Det är nästan alltid bilder från våra tyska kunder. I Tyskland är det vanligt att man tar med sig köket, inklusive diskbänk, när man flyttar. Därför kaklar man först och då ofta hela väggen.

Kan man få extra tunna kanter på en bänkskiva i rostfritt?

Kan man få extra tunna kanter på en bänkskiva i rostfritt?

Stacks Image 541

Decosteel Solidstål.

De tunnaste kanter vi kan erbjuda är Purus Premium 4 och Decosteel Solidstål 6 mm. Då är hela bänkskivan lika tunn och av kompakt solitt stål.

Tjockleken på underlimmade rostfria bänkskivor varierar med serie. Vad man måste tänka på med så tunna bänkar är att arbetshöjden kan bli för låg om inte skåpen är högre. Det kan även vara svårt att fälla in en häll. Kunskapsbanken: Urtag för en häll.

Smart lösning … en både tjock och tunn bänkskiva på samma gång!

Det finns en lösning på problemen som tunna kanter kan skapa. Två av våra serier går att få med en kant som är tunn samtidigt som resten av bänken är tjockare. Till rostfria diskbänkar och bänkskivor ur serierna Purus Original och Decosteel Design serien kan du välja en s.k. svävande kant.
3D skiss på en svävande kant från Purus Original.
Svävande kant från Purus Original.
3D skiss på en svävande kant från Purus Original.
Svävande kant från Purus Original.

Purus Original rostfri bänkskiva med en svävande kant. Den är 15 mm i framkant samtidigt som bänken är 30 eller 40 mm tjock.

Går det att få ett stänkskydd också i rostfritt?

Går det att få ett stänkskydd också i rostfritt?

Skillnaden mellan vad man kallar uppvikt kant och stänkskydd är höjden. Stänkskydd är högre, över 100 mm, och kan göras olika sätt. Det billigaste är att man gör en separat stålskiva som limmas mot en absolut helt jämn och rak vägg. Läs mer i Rostfria stänkskydd.

Stänkskyddet bör beställas samtidigt som diskbänken så att det kan sändas i samma emballage. Annars riskerar stänkskyddet att blir orimligt dyrt. Dessutom är man säker på att bänkens och stänkskyddets ytor stämmer helt överens. Kommer man på senare att man vill ha en skiva är det oftare billigare att anlita en lokal plåtslagare som kan tillverka och köra hem skivan åt dig.
Stacks Image 320
Stacks Image 853

Kundprojekt 74 med ett löst stänkskydd som limmades mot den släta väggen. Stänkskyddet försågs även med håltagning för strömbrytare och eluttag.

Är väggen bra men man vill inte ha en skarv mellan bänken och stänkskyddet går det att lösa. Stänkskyddet görs som en uppvikning av bänkskivan men utan att kanterna bockas eller viks. En dyrare lösning både att tillverka och frakta men skarven blir absolut tät.
Stacks Image 455
Stacks Image 855

Rostfri diskbänk Kundreferens 5 med ett stänkskydd integrerat med bänkskivan.

Är inte väggen perfekt jämn kan stänkskyddet, bockas, svetsas i alla hörn och underlimmas. Dyrare, men mycket snyggt. Antingen är stänkskyddet integrerat med bänkskivan eller levereras löst och skarven fylls med silikon.

Hur högt stänkskyddet går att göra varierar vilken av serierna Stala Free, KEK Kitchen-Tec, Decosteel Design och Purus Original man väljer. Sidorna är då inte bara svetsade utan även täckta med en plåtremsa och tätsvetsade.
Stacks Image 314
Stacks Image 857

Kundprojekt 55 med ett integrerat 190 mm hög stänkskydd. En både snygg och mycket praktisk lösning.