Tips: Former på en rostfri bänkskiva eller diskbänk

Grundläggande former på rostfria diskbänkar

Du kan beställa en rostfri diskbänk eller bänkskiva i olika former. Det finns tre grundformer som i sin tur finns i olika varianter. Dessutom finns det en fri form. Vilka serier du kan få i vilka former och specialmått ser du på sidan Välj diskbänk där du hittar länkar till alla serier. Du kan även se eller ladda ner en Sortimentsöversikt i PDF-format där du kan jämföra vilka möjligheter olika serier erbjuder.

Rak rostfri diskbänk eller bänkskiva

Raka rektangulära bänkar är den absolut vanligaste formen på en rostfri diskbänk eller bänkskiva. Den går att få i alla serier men med lite olika möjligheter att välja mått.

Rostfri diskbänk eller bänkskiva för en köksö.

Bänkskivor eller diskbänkar i rostfritt stål för köksöar är extra djupa bänkskivor som har likadan kant runt om. Om du har dubbla rader skåp måste bänkens djup vara minst 120 cm. Går även att göra med överhäng.

L-formad eller vinkelbänk i rostfritt stål

En vinkel- eller L-formad rostfri diskbänk eller bänkskiva går att göra i Kategori-B diskbänkar och med vissa begränsningar i Kategori-D. Metoderna för att foga bänkskivorna skiljer mellan serierna samt även vilka mått som är möjliga.

Rostfria bänkskivor eller diskbänkar i fri form

Fri form på en rostfri diskbänk eller bänkskiva kan betyda många olika saker. Det vanligaste är att sidorna inte är parallella och hörn som inte är räta. Det kan även innebära rundade, avklippta hörn eller avancerade urtag. Skicka oss en skiss så kan vi se om bänken går att göra. Vi ger dig om möjligt även en preliminär uppskattning av priset.

Rostfria bänkskivor för köksöar

En 186 x 125 cm stor diskbänk med en 74 cm bred disklåda på en köksö
En 186 x 125 cm stor diskbänk med en 74 cm bred disklåda på en köksö. Kundreferens 44.
När vi designar en rostfri bänkskiva för en köksö ser vi till att kantprofilen är lika runt om. Dessutom tar vi hänsyn till överhänget på alla sidor. En bänkskiva för en köksö med en enda rad bänkskåp går att göra i alla serier. Om du har två motstående rader bänkskåp måste du välja en extra djup bänkskiva i Kategori-B eller någon av serierna i kompakt stål i Kategori-D.

Det går att göra extra djupa överhäng för att man ska kunna sitta där. Överhänget måste alltid stödjas med konsoler oavsett serie. Konsoler går att göra på många sätt, både synliga och dolda som Kundreferens 40. I vissa serier kan vi även låta limma fast en stålskiva på undersidan av överhänget för att du slippa känna spånskivan.

När vi designar kombinationer av en diskbänk och en bänkskiva på en köksö kan vi behöva ta hänsyn till i vilken riktning ytan på rostfria skivan på köksön borstas. Om det behövs beror på hur ljuset faller. Köket i Kundreferens 103 har ljus från två håll och därför anpassades borstningen på köksön. Det är köksöns och den rostfria plåtens storlek som avgör om det är möjligt.
Rostfri  bänkskiva med utslagsvask och urtag för spishäll.
Rostfri bänkskiva med utslagsvask och urtag för spishäll med måtten 2117 x 1300 x 30 mm. Kundreferens 129.

Köksö med överhäng

Ett överhäng på en köksö är trevligt men kräver att man väljer rätt serie och anpassar konstruktionen både av bänkskivan och skåpen.

För att man skall kunna sitta där, på exempelvis en barstol, bör djupet på överhänget vara 300 mm och bredden 600 per sittplats. En rostfri bänkskiva, oavsett tjocklek, bör inte hänga fritt så långt utan extra stöd. Även om själva överhänget på bänkskivan inte väger så mycket, och kan verka stabilt kan det finnas risk att någon tar stöd mot bänkskivan när de reser sig från barstolen. Det finns flera lösningar:

Synliga konsoler: Konsoler, gärna rostfria, som skruvas mot bänkskåpets sida och undersidan av överhänget. Tyvärr är sidorna på bänkskåp inte alltid så bra att skruva i så ibland är det bästa är att bulta fast konsolerna i sidorna med brickor på insidan. Kan göras med alla rostfria diskbänkar.

En smart lösning är att göra sidostycken på skåpen nästan lika långa som bänkskivans djup. Sidostyckena ger stöd åt bänkskivan samtidigt som de döljer konsolerna när man tittar i från sidan på överhänget.

Om du väljer en minst 40 mm tjock bänkskiva i någon av serierna i Kategori-B (Purus Original, Furhoffs Free eller Decosteel Design) kan du göra en dold elegant lösning.

Utfyllnad med spånskiva. Om överhänget inte är så stort kan vi låta fylla ut med en extra spånskiva innanför ramen så att bänkskivan är lika tjock överallt.

Dolda rör: Det är den elegantaste och bästa lösningen. Det är fyrkantsrör, gärna rostfria, som placeras innanför bänkskivans ram. Börja med att se vilka dimensioner av rör du kan få tag i innan du bestämmer bänkens totala tjocklek. För att bänken fortfarande skall vara lätt att montera välj rör som är 1-2 mm tunnare än ramens tjocklek.

Har du ett IKEA Metod kök måste du även ta hänsyn till att skenan som håller ihop skåpen är högre än stommarna.

Inte så enkelt att räkna ut men vi hjälper dig att beräkna bänkens minsta tjocklek.
Stacks Image 2028
Stacks Image 2030
När bänkskivan levereras är endast ramen runt kanterna fastlimmad. De två längsgående listerna levereras i två hela längder. Efter att du limmat fast rören sågar du till listerna så de passar mellan rören och limmar fast dem.

Du kan även välja en rostfri skiva att limma fast under överhänget. Beroende på tillverkningstoleranser och bockningen av kanten kan det uppstå en mindre glipa eller höjdskillnad mellan kanten på bänkskivan och den rostfria skivan.

Vinkel- eller L-bänk i rostfritt stål

Rostfri diskbänk i vinkel med urtag för häll och uppvikt bakkant.
Rostfri diskbänk i vinkel med en 50 mm uppvikt bakkant. Kundreferens 186.
L- eller vinkelbänkar i rostfritt stål är praktiska, snygga och inte alls ovanliga. Svetsade vinkelbänkar kan ha raka kanter, droppkanter och uppvikta kanter. Det är ganska mycket att ta hänsyn till när man planerar för en rostfri bänkskiva eller diskbänk i vinkel. Det bästa är om vi kommer in tidigt i köksplaneringen så vi kan se vad som är möjligt att göra.
Stacks Image 1986
En mycket annorlunda och avancerad rostfri vinkelbänk med massor av funktioner. Kundreferens 99.

Maximala mått för en rostfri vinkelbänk

Stacks Image 1897
En L-formad bänkskiva blir större och mer otymplig att hantera än en rak bänkskiva. Det gör att det finns maximala mått för en svetsad vinkelbänk.

Den kortaste delen får normalt inte vara längre än 2400 mm mätt i bakkant. I transportbilen kommer bänken med emballage att stå på högkant med den längsta delen mot golvet och den kortaste delen uppåt mot bilens tak. Det är följaktligen lastbilarnas inre höjd som begränsar bänkens mått.

Även om diskbänken går att bygga och den går in i bilen är en sådan bänk svår att lasta av och bära in i köket. Det går att lösa genom att skarva bänken på något av de sätt som beskrivs i Tips: Mått - Skarva en rostfri diskbänk.

Svetsad fog är bäst

Stacks Image 1529
Stacks Image 1526
Även om det finns andra sätt att foga eller lägga samman två bänkar är det endast en svetsad fog som är helt tät. Bilderna visar ovan- och undersidan på en svetsad rostfri vinkelbänk.

Vinkeln är viktig

Förutsättningen för att man ska kunna montera en vinkelbänk är att bänkskåpen står exakt som på ritningen. Innan bänken läggs på plats måste du ta kontrollmått. Skulle bänkarnas placering skilja bara lite mot ritningen är det bara att justera. En enstaka grads fel vinkel kommer att märkas även på ganska korta bänkar. På exempelvis en 2 meter lång bänk gör ett fel på en tiondels grad att bänkens framkant kommer att ligga 3,5 mm fel i förhållande till underskåpet vid gaveln. Det kommer att synas, eller i alla fall kännas, när man drar handen utmed kanten. Läs mer om att mäta och kontrollera vinklar i Tips: Måttagning.

Anpassa en vinkelbänk till en vinkel som inte är 90 grader

Det är inga som helst problem att anpassa en vinkelbänk till andra vinklar än 90 grader. Det är inte alls ovanligt att vi gör det. Du behöver inte mäta upp vinkeln exakt till en början. Efter du beställt bänken kommer vi att beskriva vilka mått du ska ta för att vi ska kunna göra en slutlig beräkning och korrigering av vinkeln.
Stacks Image 1373
Bänkskiva som slingrar sig runt väggarna i köket och in i vardagsrummet. Flera vinklar är inte räta och inte alla sidor på bänken är parallella. Fler bilder och ritning kan du se i Kundreferens 88.

Rostfria bänkskivor i fri form

Stacks Image 2008
Rostfri diskbänk med avrundat hörn eftersom gaveln är mot en dörröppning. Kundreferens 53.
Fri form betyder vanligtvis följande, ofta i kombination:
  • Vinklar som inte är 90 grader.
  • Sidor som inte är parallella.
  • Avklippta eller rundade hörn.
  • Rundade innerhörn.
Ge oss din idé så kan vi se om den är genomförbar med eller utan några ändringar. Rostfritt stål är det mesta anpassningsbara av alla material som används för köksbänkar.

Klicka på någon av ritningarna för att se exempel på diskbänkar i rostfritt stål med lite annorlunda former vi designat, konstruerat och låtit tillverka.

Om ett hörn inte är 90 grader

Även om en rostfri diskbänk normalt har parallella sidor och räta hörn kan formen behöva anpassas beroende på kökets form. Det är inte ovanligt att hörn i utrymmen där den rostfria köksbänken ska passas in avviker från 90 grader. Oftast är det enklare att anpassa bänkskivan istället för att göra om köket.

Anpassningen går enkelt att göra på alla rostfria bänkskivor i Kategori-B. Kostar normalt inget extra. I Kategori-D går både den 4 och 6 mm tunna bänkskivan att få med hörnen anpassade till valfria vinklar.

Annorlunda former

Svetsade och underlimmade diskbänkar går att göra i många former. Rostfria bänkskivor i 4 eller 6 mm kompakt stål går att forma hur som helst bara yttermåtten håller sig inom storleken av plåten och att formen går att föra över till laserskäraren.
© 2023 Neonela Kitchen AB Allmänna villkor | Cookies

(D)

(T)

(M)

© 2023 Neonela Kitchen AB

(D)

(T)

(M)