Bra att veta om former på en rostfri bänkskiva eller diskbänk

Grundläggande former på rostfria diskbänkar

Grundläggande former på rostfria diskbänkar

En måttbeställd rostfri diskbänk eller bänkskiva kan beställas i olika former. Vi erbjuder bänkar i tre grundformer som i sin tur finns i olika varianter. Dessutom finns det en fri form. Vilka serier du kan få i vilka former och specialmått ser du på sidan Sortiments- och köpguide där du hittar länkar till alla serier. Du kan även se eller ladda ner en Sortimentsöversikt i PDF-format där du kan jämföra vilka möjligheter olika serier erbjuder.

Rak rostfri diskbänk eller bänkskiva

Raka rektangulära bänkar är den absolut vanligaste formen på en rostfri diskbänk eller bänkskiva. Den går att få i alla serier men med lite olika möjligheter att välja mått.

Rostfri diskbänk eller bänkskiva för en köksö.

Bänkskivor eller diskbänkar i rostfritt stål för köksöar är extra djupa bänkskivor som har likadan kant runt om. Går att göra i många av serierna. Vilka storlekar som är möjliga beror på serie. Går även att göra med överhäng. Överhänget måste stödjas av konsoler som i vissa fall går att dölja.

L-formad eller vinkelbänk i rostfritt stål

En vinkel eller L-formad rostfri diskbänk eller bänkskiva går att göra i i Kategori-B diskbänkar och i kompakta stålskivor i Kategori-C. Metoderna för att foga bänkskivorna skiljer mellan serierna samt även vilka mått som är möjliga.

Rostfria bänkskivor eller diskbänkar i fri form

Fri form på en rostfri diskbänk eller bänkskiva kan betyda många olika saker. Det vanligaste är att sidorna inte är parallella och hörn som inte är räta. Det kan även innebära rundade, avklippta hörn eller avancerade urtag. Skicka oss en skiss så kan vi se om bänken går att göra. Vi ger dig om möjligt även en preliminär uppskattning av priset.

Rostfria bänkskivor för köksöar

Rostfria bänkskivor för köksöar

När vi designar en rostfri bänkskiva för en köksö ser vi till att kanten är lika runt om. Dessutom tar vi hänsyn till överhänget på alla sidor. En bänkskiva för en köksö med en enda rad bänkskåp går att göra i alla serier. Om du har två motstående rader bänkskåp måste du välja en extra djup bänkskiva i Kategori-B eller någon av serierna i kompakt stål i Kategori-C.

Det går att göra extra djupa överhäng för att man ska kunna sitta där. Överhänget måste alltid stödjas med konsoler oavsett serie. Konsoler går att göra på många sätt, både synliga och dolda som Kundreferens 40. I vissa serier kan vi även låta limma fast en stålskiva på undersidan av överhänget för att du slippa känna spånskivan.

När vi designar kombinationer av en diskbänk och en bänkskiva på en köksö kan vi behöva ta hänsyn till i vilken riktning ytan på rostfria skivan på köksön borstas. Om det behövs beror på hur ljuset faller. Köket i Kundreferens 103 har ljus från två håll och därför anpassades borstningen på köksön. Det är köksöns och den rostfria plåtens storlek som avgör om det är möjligt.
En 186 x 125 cm stor diskbänk med en 74 cm bred disklåda på en köksö
En 186 x 125 cm stor diskbänk med en 74 cm bred disklåda på en köksö. Kundreferens 44.
Rostfri diskbänk med stort överhäng på en köksö i ett utekök.
Rostfri diskbänk med överhäng på tre sidor till ett utekök. Kundreferens 178.

Vinkel- eller L-bänk i rostfritt stål

Vinkel- eller L-bänk i rostfritt stål

L- eller vinkelbänkar i rostfritt stål är praktiska, snygga och inte alls ovanliga. Det är ganska mycket att ta hänsyn till när man planerar för en rostfri bänkskiva eller diskbänk i vinkel. Det bästa är om vi kommer in tidigt i köksplaneringen så vi kan se vad som är möjligt att göra. Eventuellt måste skåpen sättas i lite annorlunda ordning. Vissa typer av skarvade vinkelbänkar kräver att man måste komma åt hörnet underifrån vilket kan påverka placering av både skåp och skarv.
En 2,5 x 3,4 meter stor vinkelbänk i rostfritt stål med uppvikt bakkant.
En 2,5 x 3,4 meter stor vinkelbänk med uppvikt bakkant.
Rostfri diskbänk i vinkel med urtag för häll och uppvikt bakkant.
Rostfri diskbänk i vinkel med en 50 mm uppvikt bakkant.

Maximala mått för en rostfri vinkelbänk

Stacks Image 1194
En L-formad bänkskiva blir större och mer otymplig att hantera än en rak bänkskiva. Det gör att det finns maximala mått för en svetsad vinkelbänk.

Den kortaste delen får normalt inte vara längre än 2400 mm mätt i bakkant. I transportbilen kommer bänken med emballage att stå på högkant med den längsta delen mot golvet och den kortaste delen uppåt mot bilens tak. Det är följaktligen lastbilarnas inre höjd som begränsar bänkens mått.

Även om diskbänken går att bygga och den går in i bilen är en sådan bänk svår att lasta av och bära in i köket. Det går att lösa genom att skarva bänken på något av de sätt som beskrivs i Bra att veta: Mått där det finns ett avsnitt om olika metoder att skarva rostfria bänkskivor.

Svetsade diskbänkar i L-form kan ha droppkant

Svetsade vinkelbänkar kan ha droppkanter till skillnad mot de bänkar som skarvas med kex (se nedan) som bara kan ha raka kanter. Däremot kan både svetsade och kexade vinkelbänkar förses med uppvikta kanter.

Mät vinkeln i hörnet mycket noga

Förutsättningen för att man ska kunna montera en vinkelbänk är att bänkskåpen står exakt som på ritningen. Innan bänken läggs på plats måste du ta kontrollmått. Skulle bänkarnas placering skilja aldrig så lite mot ritningen är det bara att justera. En enstaka grads fel vinkel kommer att märkas även på ganska korta bänkar. På exempelvis en 2 meter lång bänk gör ett fel på en tiondels grad att bänkens framkant kommer att ligga 3,5 mm fel i förhållande till underskåpet vid gaveln. Det kommer att synas, eller i alla fall kännas, när man drar handen utmed kanten. När det gäller kexade bänkar blir de nästa omöjliga att montera om bänkskåpen står det minsta fel. Läs mer om att mäta och kontrollera vinklar i Bra att veta: Måttagning.

Anpassa en vinkelbänk till en vinkel som inte är 90 grader

Det är inga som helst problem att anpassa en vinkelbänk till andra vinklar än 90 grader. Det är inte alls ovanligt att vi gör det. Både svetsade och kexade rostfria bänkar i vissa serier går att tillverka med andra vinklar än 90 grader. Du behöver inte mäta upp vinkeln exakt till en början. Efter du beställt bänken kommer vi att beskriva vilka mått du ska ta för att vi ska kunna göra en slutlig beräkning och korrigering av vinkeln.

Rostfria bänkskivor med mer än en vinkel

Rostfri diskbänk som slingrar sig genom ett IKEA Metod kök.
Stacks Image 1375
Bänkskiva som slingrar sig runt väggarna i köket och in i vardagsrummet. Ganska många av vinklarna inte är räta och inte alla sidor på bänken är parallella. Kundreferens 88.

Rostfria bänkskivor i fri form

Rostfria bänkskivor i fri form

Fri form betyder vanligtvis följande, ofta i kombination:
  • Vinklar som inte är 90 grader.
  • Sidor som inte är parallella.
  • Avklippta eller rundade hörn.
  • Rundade innerhörn.
Ge oss din idé så kan vi se om den är genomförbar med eller utan några ändringar. Rostfritt stål är det mesta anpassningsbara av alla material som används för köksbänkar.

Om ett hörn inte är 90 grader

Även om en rostfri diskbänk normalt har parallella sidor och räta hörn kan formen behöva anpassas beroende på kökets form. Det är inte ovanligt att hörn i utrymmen där den rostfria köksbänken ska passas in avviker från 90 grader. Oftast är det enklare att anpassa bänkskivan istället för att göra om köket.

Anpassningen går enkelt att göra på alla rostfria bänkskivor i Kategori-B. Kostar normalt inget extra. I Kategori-C går både den 4 och 6 mm tunna bänkskivan att få med hörnen anpassade till valfria vinklar.

Annorlunda former

Svetsade och underlimmade diskbänkar går att göra i många former. Rostfria bänkskivor i 4 eller 6 mm kompakt stål går att forma hur som helst bara yttermåtten håller sig inom storleken av plåten och att formen går att föra över till lasersskäraren.

Några exempel på diskbänkar i rostfritt stål med lite annorlunda former vi designat, konstruerat, låtit tillverka och sålt.
Stacks Image 1331
Avrundat innerhörn med 250 mm radie på en rostfri vinkelbänk.
Stacks Image 1333
Rostfri diskbänk med 120 graders vinkel.
Stacks Image 1335
Rostfri diskbänk i form av ett F samt med avfasade hörn.
Stacks Image 1337
Stor rostfri L-formad diskbänk med extra djup vid urtaget för hällen.
© 2021 Neonela Kitchen AB Köp- och allmänna villkor | Cookies

(D)

(T)

(M)

© 2021 Neonela Kitchen AB

(D)

(T)

(M)