Neonela Kitchen logotype

Olika former av rostfria diskänkar som raka, i vinkel, för köksöar och i fria former

Former på en rostfri diskbänk eller bänkskiva

En rostfri måttbeställd diskbänk eller bänkskiva kan inte bara beställas i valfria mått. Den kan även ha olika former. Vi erbjuder tre grundformer som i sin tur finns i olika varianter samt en fri form. Vilka serier som du kan få i vilka former och med vilka mått ser du på Sortiment: Översikt.

Rak rostfri diskbänk eller bänkskiva

Raka rektangulära bänkar är den absolut vanligaste formen på en rostfri diskbänk eller bänkskiva. Den går att få i alla serier men med lite olika möjligheter att välja mått. I vissa serier kan raka bänkar anpassas om ett eller flera hörn inte är 90 grader.

Rostfri diskbänk eller bänkskiva för en köksö.

Bänkskivor eller diskbänkar för köksöar är extra djupa bänkskivor som har likadan kant runt om. Går att göra i många av serierna. Vilka storlekar som är möjliga beror på serie. Går även att göra med överhäng.

L-formad eller vinkelbänk i rostfritt stål

En vinkel eller L-formad rostfri diskbänk eller bänkskiva går att göra i flera av våra serier. Metoderna för att foga bänkskivorna skiljer mellan serierna samt även vilka mått som är möjliga.

Rostfria bänkskivor eller diskbänkar i fri form

Fri form på en rostfri diskbänk eller bänkskiva kan betyda många olika saker. Det vanligaste är rundade eller avklippta hörn. Skicka oss en skiss så kan vi se om bänken går att göra samt en första uppskattning av priset.

Rak rostfri diskbänk eller bänkskiva

Även om en rak bänk normalt har parallella sidor och räta hörn så kan formen behöva anpassas beroende på kökets form. Det är inte ovanligt att hörn i utrymmen där den rostfria köksbänken skall passas in avviker från 90 grader. Oftast är det enklare att anpassa bänkskivan istället för att göra om köket.

Anpassningen går enkelt att göra på alla rostfria bänkskivor i Kategori-B. Kostar normalt inget extra. I Kategori-C går både den 4 och 6 mm tunna bänken att få med hörnen anpassade till andra vinklar än 90 grader.

I Kundreferenser finns det några bänkar vars fram- och bakkanter är olika långa. Sök på "fri-form" i textsökningen för att både bilder och ritningar.

Rostfri bänkskiva för en köksö

När vi designar en rostfri bänkskiva för en köksö ser vi till att kanten är lika runt om samt att vi tar hänsyn till överhänget på alla sidor. En bänkskiva för en köksö med en enda rad bänkskåp går att göra i alla serier. Om du har två motstående rader bänkskåp måste du välja en extra djup bänkskiva i Kategori-B eller någon av serierna i kompakt stål i Kategori-C.

Det går att göra extra djupa överhäng för att man skall kunna sitta där. Överhänget måste alltid stödjas med konsoler oavsett serie. Konsoler går att göra på många sätt både dolda och synliga. I vissa serier kan vi även låta limma fast en stålskiva på undersidan av överhänget för att slippa känna spånskivan.

När vi designar kombinationer av en diskbänk och en bänkskiva på en köksö kan vi behöva ta hänsyn till i vilken riktning ytan på rostfria skivan på köksön borstas. Om det behövs beror på hur ljuset faller. Köket i Kundreferens 103 på andra bilden har ljus från två håll och därför anpassades borstningen på köksön. Det är köksöns och den rostfria plåtens storlek som avgör om det är möjligt.
Rostfri bänkskiva på en köksö med överhäng på en sida.

Köksö med överhäng - Kundreferens 40

Rostfri bänkskiva på en köksö med borstningen anpassad till diskbänken.

Köksö där riktningen på borstningen anpassades till diskbänken - Kundreferens 103

Rostfri vinkelbänk eller L-formad diskbänk

Rostfria L- eller vinkelbänkar är snygga och inte alls ovanliga. Det är alltid intressanta projekt som kräver lite extra tankemöda. Det är ganska mycket att ta hänsyn till när man planerar för en rostfri bänkskiva eller diskbänk i vinkel. Det bästa är om vi kommer in tidigt i köksplaneringen så vi kan se vad som är möjligt. Eventuell måste skåpen sättas i lite annorlunda ordning. Vissa typer av vinkelbänkar kräver även att man måste komma åt hörnet underifrån vilket kan påverka placering av skarven. En måttbeställd rostfri L-bänk får ofta en stor användbar arbetsyta som gör att man kan bygga in många praktiska funktioner i ytan.
Stor vinkelbänk från Neonela Design.

En vinkelbänk som är 2,5 x 3,4 meter.

Rostfri L-bänk med många inbyggda funktioner.

En rostfri vinkelbänk med, massor av funktioner - Kundreferens 99

Svetsad fog på en vinkelbänk i rostfritt stål från Neonela Design.

Svetsad fog på en vinkelbänk. Lägg märke till att slipningen och borstningen i skarven görs i varje dels respektive riktning.

Stacks Image 580
Absolut vanligast är rostfria L-bänkar med 90 graders vinkel men inget hindrar att vi gör vilken annan vinkel som helst. Denna bänk, med en tunn uppvikt bakkant, har vi designat för en tysk kund.

Maximala mått för en rostfri vinkelbänk

"Kan ni inte svetsa ihop bänken i köket?".

Vi får då och då den frågan när kunden inser att bänken inte går att få in i köket. Nej, det går tyvärr inte.

En L-formad bänkskiva blir större och mer otymplig att hantera än en rak bänkskiva. Det gör att det finns maximala mått för en svetsad vinkelbänk.

Den kortaste delen får inte vara längre än 2400 mm mätt i bakkant. I transportbilen kommer bänken med emballage att stå på högkant med den längsta delen mot golvet och den kortaste delen uppåt mot bilens tak. Det är följaktligen bilarnas inre höjd som begränsar bänkens mått.

Även om diskbänken går att bygga och den går in i bilen är en sådan bänk svår att lasta av och bära in i köket. Det går att lösa genom att skarva bänken på något av de sätt som beskrivs nedan.

Ibland är det bäst att en extra stor vinkelbänk skickas till en flyttfirma som är specialiserad stora saker som exempelvis flyglar och låta dem sköta den sista delen av transporten. Vi gör det då och då när det är stora otympliga bänkar i innerstäder. Tyvärr nekar många företag att göra det då det kan var oklart vem som är ansvarig om kunden senare upptäcker en transportskada. Observera att det bara ingår transport till trottoarkant i priset på bänken. Kostnad för inbärning och mer avancerad transport tillkommer.

Svetsade diskbänkar i L-form kan ha droppkant

Svetsade bänkar kan ha droppkanter till skillnad mot kexade (se nedan) som bara kan ha raka kanter. Däremot kan både svetsade och kexade vinkelbänkar förses med uppvikta kanter.

Mät vinkeln i hörnet mycket noga

Förutsättningen för att man skall kunna lägga en vinkelbänk på plats är att bänkarna står exakt som på ritningen. Innan bänken läggs på plats måste man ta kontrollmått. Skulle bänkarnas placering skilja aldrig så lite mot ritningen är det bara att justera. En enstaka grads fel vinkel kommer att märkas även på ganska korta bänkar. På längre bänkar, som exempelvis en 2 meter lång bänk, gör ett fel på en tiondels grad att bänkens framkant kommer att ligga 3,5 mm fel i förhållande till underskåpet vid gaveln. Det kommer att synas eller i alla fall kännas när man drar handen utmed kanten. Det gäller naturligtvis alla vinkelbänkar men när det gäller kexade bänkar blir montaget nästan omöjligt om bänkarna står det minsta fel.

Det finns inte så exakta vinkelhakar för hemmabruk att det går att mäta med den noggrannhet som krävs. Istället kommer vi be dig ta speciella kontrollmått så vi kan räkna ut om vinkeln är korrekt. I Kunskapsbanken: Måttagning där avsnitten "Mäta upp en vinkel" och "Om det är en L- eller vinkelbänk" som kan vara bra att läsa.

Anpassa en vinkelbänk till en vinkel som inte är 90 grader

Inga som helst problem att anpassa en vinkelbänk till andra vinklar än 90 grader. Det är inte alls ovanligt att vi gör det. Både svetsade och kexade rostfria bänkar i vissa serier går att tillverka med andra vinklar än 90 grader. Du behöver inte mäta upp vinkeln exakt till en början. Vi kommer hjälpa dig genom att beskriva vilka mått du skall ta för att vi skall kunna beräkna vinkeln korrekt.

Rostfria bänkskivor med fler än en vinkel

Rostfri diskbänk med tre vinklar.
Stacks Image 521

Bänkskiva som slingrar sig runt väggarna i köket och in i vardagsrummet. På ritningen kan man se att ganska många av vinklarna inte är räta. Dessutom är inte alla sidor på bänken parallella. Kundreferens 88.

Rostfri diskbänk eller bänkskiva i fri form

Svetsade vinkelbänkar går att göra i flera former, inte bara en vinkel. En bänk vi levererat till Tyskland hade formen av ett F och dessutom var några av hörnen fasade.

Det går även att få innerhörnet avrundat med exempelvis en 250 mm radie. Vi måste låta svetsa på en speciell kant då man naturligtvis inte kan vika ner plåten för att forma en rundad kant. Du kan själv välja radie. Detta kostar en del extra men det blir unikt och snyggt. Går endast att göra i kombination med en rak kant.

Vill du ha bänken djupare på en begränsad del så kan vi lösa det också. Ge oss din idé så kan vi se om den är genomförbar med eller utan några ändringar.
Stacks Image 584
Stacks Image 591
Stacks Image 586

Skarva en rostfri diskbänk eller bänkskiva

Skarvning av diskbänkar är absolut vanligast när det gäller vinkelbänkar. Men även köksbänkar över 4 meter måste normalt skarvas. Förutom plåtens storlek är det möjligheten att få in den i köket eller transportbilen som avgör om bänken måste skarvas. Det finns i huvudsak fyra metoder att skarva en rostfri bänkskiva:

• Svetsa skarven
• Skarva med speciella beslag (kexning)
• Lägga två bänkar intill varandra
• Skarva med annat material

Svetsning är det bästa sättet att skarva en rostfri diskbänk

Att svetsa fogen blir mycket snyggt och praktiskt. Det blir en absolut helt tät skarv. Efter att de bägge delarna svetsats ihop borstas varje del av skarven i respektive riktning eller tvärs över skarven. På en vinkelbänk syns skarven mest genom att borstningen byter riktning. På en rak bänk blir inte skarven helt osynlig i visst ljus. Det kan man behöva ta hänsyn till om skarven är framför ett fönster.
Stacks Image 507
Stacks Image 510

Ovan- och undersidan på en svetsad vinkelbänk.

Stacks Image 553
Stacks Image 555

Ovan- och undersidan på svetsfog som går på tvären av den rostfria bänkskivan.

På en vinkelbänk som svetsas ihop läggs fogen normalt, men inte alltid, diagonalt. När vi låter skarva en rostfri bänkskiva på längden försöker vi placera fogen vid disklådan eller i andra hand vid ett eventuellt urtag för en häll för att få skarven så kort som möjligt.
Stacks Image 564
Stacks Image 557

Att skarva en rostfri bänkskiva med kex

Det finns en metod att foga en rostfri diskbänk som blir nästan, men bara nästan, lika bra som en svetsad fog. Det kallas "kexning" efter de kexliknande skivorna som används för montering. Genom att kexa bänkskivan blir den betydligt enklare att få in i köket eller transportbilen.

De bägge delar tillverkas på samma sätt som för den svetsade bänken men utan att svetsa ihop dem. Bänken kommer i två eller flera delar beroende på antal vinklar. I bägge delarnas spånskivor är det fräst smala spår där man sätter in kexen. Kexen gör att bänkarna kommer rätt i höjd. När de är i rätt höjd lägger man de två delarna absolut rätt i sida och drar ihop delarna med speciella beslag innan bänkskivorna skruvas fast i bänkskåpen. Beslagen sätts i urfräsningar på undersidan så det är viktigt att skarven sätts där man kommer åt undersidan genom skåpen. Det är stålplattorna som skall mötas tätt och därför finns det ett litet mellanrum mellan spånskivorna när allt är klart.

Det är en betydligt bättre metod än att plugga. En plugg måste sitta absolut korrekt i bägge riktningarna. Ett kex behöver bara sitta korrekt i höjdled. Det gör att förberedelse av bänkskivan och montering förenklas.

Kexen som håller bänkskivorna i samma höjd och beslaget som man drar ihop bänkskivorna med.

Stacks Image 573
Skarven blir nästa lika snygg som en svetsad skarv men är inte så absolut tät som en svetsad fog. Därför lägger vi eventuellt skarven på ett annat ställe än om vi låtit svetsa fogen. Vi gör aldrig kexningar intill hällar eller disklådor. När man drar ihop delarna kan man eventuellt lägga en tunn sträng silikon för att täta spånskivorna. I en vinkel läggs den normalt på tvären då det blir en kortare skarv.
En rostfri vinkelbänk som är kexad i hörnet.

En rostfri diskbänk bänk med en kexad fog som var tre år gammal när bilden togs. Eftersom skarven var kort på grund av urtaget i hörnet kunde vi lägga fogen diagonalt.

Om bänkskivan skall ha mer än en vinkel är kexning oftast det enda alternativet. Bänkar med kexningar kan ha mer än ett hörn. Den bänk som leder ”hörnligan” hittills har tre vinklar.

Kexning är billigare än svetsning men …

Kexade vinkelbänkar är 10 till 15 % billigare än motsvarande svetsade då de är både lite enklare att producera och lite billigare att frakta. Trots det rekommenderar vi inte att välja kexning av prisskäl utan endast då det inte finns något annat alternativ.

Det är endast tyska KEK av våra leverantörer som kan kexa med den kvalitet och precision som vi kräver.

Lägga ihop två bänkar i hörnet är en enkel lösning

Att lägga två rostfria diskbänkar med raka kanter mot varandra är en mycket enkel och kostnadseffektiv metod. Nackdelen är att det bildas en skarv p.g.a. bockningens radie. Man kan fylla skarven med grå silikon för att inte smuts skall samlas där. Metoden fungerar även utmärkt med en uppvikt bakkant. Ibland gör vi ursparingar i spånskivan och hål för bultar i de bägge bänkskivornas kanter för att säkra att bänkskivorna ligger tätt ihop. Normalt räcker det med att de de rosfria bänkskivorna är skruvade fast i respektive bänkskåp.
Två rostfria bänkskivor som ligger i vinkel.

Två bänkar som ligger i ihop i hörnet. Den till höger är en Purus Basic med en uppvikt kant på bakkanten. Den till vänster är en Purus Original med motsvarande uppvikta kant på gaveln. Kundreferens 39.

Att skarva med en granitskiva förbättrar dessutom funktionen

Går inte bänken in i köket kan du passa på att göra bänken mindre värmekänslig samtidigt som du kan få in bänken i köket. Beställ två raka bänkar och lägga en förslagsvis 40–50 cm bred granitskiva mellan bänkarna. På en 40 cm bred sten får en långpanna plats på längden. Är granitskivan 50 bred bred får långpannan plats på tvären vilket lämnar plats för annat.

Granitdelen är riktigt bra för att ställa heta stekpannor eller plåtar på. Inte nog med att det är mycket enkel och ekonomisk metod för att göra en vinkelbänk, det blir dessutom lite mer praktiskt. Skulle granitskivan trots allt spricka av värmeförändringar, vilket den kan göra, är den billig att byta ut än hel bänkskiva.

En granitskiva på kortändan av en del kan också göra så att bänken går in. Granitskivan och de rostfria bänkskivorna skall vara lika tjocka och ha samma djup. Flest färger på granit och ofta bäst pris är det för 30 och ibland 40 mm tjocka skivor.

Stenen kan placeras på flera sätt beroende på hur korta delarna måste bli.