Stacks Image p122_n3

64) Litet urtag i bakkanten på en rostfri bänkskiva för att få den att passa perfekt

64) Litet urtag i bakkanten på en rostfri bänkskiva för att få den att passa perfekt

REF064 Purus-Original Kategori-B
En rostfri diskbänk går att anpassa till alla kök oavsett storlek och form. Kunden fräschade upp köket genom att byta ut diskbänken. Därför behövde diskbänken anpassas exakt efter underskåpen på plats. En liten utstickande kant i vänster kant gick inte att ta bort. Väljer du en diskbänk i Kategori B eller C kan vi göra ett urtag där det behövs.

Ett urtag kan göras på tre olika sätt. Antingen kläs urtaget också med plåt. Det betyder att det behövs svetsas på en plåtremsa vid urtaget. Eller, om urtaget som här är långt bort från disklådan, kan man hoppa över svetsningen och låta urtaget vara öppet. Man kan även ha en uppvikta kant utmed urtaget. Du kan läsa mer om urtag i Kunskapsbanken: Urtag i kanten.

Se även de små de kantprofilerna i ritningen. Övergång mellan diskbänken och pelaren tätas med silikon. Fördelen är att kostnader för urtaget är betydligt lägre om urtaget inte kläs med rostfri plåt.

I diskbänken svetsades det in en disklåda från serien Astris med mått 500 x 400 mm. Disklådan placerades långt till vänster i underskåpet för att komma så långt från väggen som möjligt. Dessutom skyddades spontväggen med en liten uppvikt 3 cm kant vid gaveln och bakkanten.
Stor rymlig disklåda i en rostfri diskbänk med uppvikt kant och urtag i bakkant.
Stor rymlig disklåda i en rostfri diskbänk med uppvikt kant och urtag i bakkant.
Tillgängliga fakta och ritning
Serie: Purus Original
Kategori: B
Form: Fri-form (urtag i hörnet)
Längd: 1430 mm
Djup: 615 mm
Tjocklek framkant: 40 mm
Kanttyp: Rak kant
Disklåda: Astris-500 (modern stil)
Bredd underskåp: 60 cm
Uppvikt kant: 30 mm
Kod: REF064
Stacks Image 156
Vill du veta mer om hur kan utforma diskbänkar med just den här serien markera Om…
Om du är intresserad av en rostfri diskbänk gå till Köpguiden och välj hur du vill att vi skall hjälpa dig. Du kan bli kontaktad via mail eller telefon. Du kan själv rita och beräkna pris på en rostfri köksbänk.
Om du har en fråga om den här eller något annan kundreferens tryck på Fråga. Fyll i kundreferensens nummer samt din fråga i mailet och skicka det.