Stacks Image p134_n16
Stacks Image p134_n43
Stacks Image p134_n45
Stacks Image p134_n3

58) Diskbänk med en uppvikt kant mot en vägg och ett högskåp

58) Diskbänk med en uppvikt kant mot en vägg och ett högskåp

REF058 Purus-Original
Om en disklåda ligger nära gaveln kan det vara bra att ha en uppvikt kant där för att skydda väggen eller högskåpet bredvid. Speciellt stor nytta gör den uppvikta kanten om man har ett högskåp där. Den uppvikta kanten är betydligt lättare att torka av än sidan av skåpet. Den håller sig även snygg betydligt längre. I det här fallet valde kunden en 10 cm hög uppvikt kant på bakkant och bägge gavlarna. Disklådan i denna diskbänken är en Astris 500. Den placerades centrerad i ett 80 cm bredd underskåp.

Ett högskåp brukar vara endast lika djup som bänkskåpen. Diskbänken ha oftast ett överhäng framför fronterna. Det betyder att det här högskåpet är 600 mm djup. Men diskbänken är 630 mm djup. För att den uppvikta kanten på gaveln inte ska sticka ut framför skåpet anpassades den till djupet på högskåpet. En mycket lite detalj. Glöms det bort kan det vara väldigt irriterade om kanten sticker ut där. Det kräver lite extra arbete i fabriken, lite extra svets och poleringen så att hörnet blir riktig bra. Men resultatet är fantastiskt!

Det går inte att kombinera den anpassade gaveln med alla kanterna. Med en rak kant fungerar det bra och med en modern droppkant också. Men återkom gärna med dina frågor så hjälpa vi dig att hitta en lösning.
När du jämför den uppvikta kanten på den vänstra gaveln med den på den högra gaveln ser du att den vänstra är indragen lite.
Diskbänk i rostfritt med en indragen uppvikt kant mot ett högskåp.
Diskbänk i rostfritt med stor disklåda och en uppvikt kant mot en vägg
Stacks Image 27

Tillgängliga fakta:

Serie: Purus Original
Form: Rak
Längd: 2430 mm
Djup: 630 mm
Tjocklek framkant: 38 mm
Kanttyp: Rak kant
Disklåda: Astris-500 (modern stil)
Bredd underskåp: 60 cm
Uppvikt kant: 100 mm, indragen
Urtag: Ovanpåliggande häll
Kod: REF058
Vill du veta mer om hur kan utforma diskbänkar med just den här serien markera Om…
Om du är intresserad av en rostfri diskbänk markera Kundservice och välj hur du vill att vi skall hjälpa dig. Du kan bli kontaktad via mail eller telefon. Du kan själv rita och beräkna pris på en rostfri köksbänk. Du är även välkommen att kontakta oss via chatten i nedre högra hörnet.
Om du har en fråga om den här eller något annan kundreferens tryck på Fråga. Fyll i kundreferensens nummer samt din fråga i mailet och skicka det.