Neonela Kitchen logotype

8) En uppvikt kant på en rostfri diskbänk som anpassades till ett skafferi

Den här rostfria diskbänken tillverkades så att den skulle passa köket exakt med skafferiet höger om köksbänken. När skafferiet väl var färdigbyggt upptäckte kunden att sidan på skafferiet inte blev så vinkelrät som tänkt. Diskbänken tillverkades anpassad till den något sneda väggen. Det var lättare än att riva skafferiet och börja om från början.

Den uppvikta kanten på höger gaveln ligger mot skafferiet. Där anpassades uppviket så att det inte sticker ut framför skafferiet som själva diskbänken gör. Den uppvikta kanten är något indragen och är i liv med framkanten på skafferiet. Det blir snyggare än om den uppvikta kanten går ända ut och man undviker dessutom att eventuellt göra sig illa mot kanten. Vi kan utforma en rostfri diskbänk på det här sättet i flera av våra serier i kategori B
Stacks Image 7
Stacks Image 230

Rostfri diskbänk med en indragen uppvikt kant på en gavel för att passa mot ett skafferi.

Stacks Image 232
Stacks Image 234
Stacks Image 236
Stacks Image 238
Tillgängliga fakta och ritning
Serie: Purus Original
Kategori: B
Form: Fri-form
Längd: 2190 / 2175 mm
Djup: 610 mm
Tjocklek framkant: 30 mm
Kanttyp: Droppkant 3 mm
Disklåda: VPK-600 (klassisk stil)
Bredd underskåp: 60 cm
Uppvikt kant: 100 mm på två sidor, indragen på gaveln
Urtag: Diskmaskinsavstängning
Kod: REF008