Faktabank: Hur man gör urtag för en häll, pelare eller tillbehör i en rostfri diskbänk eller bänkskiva.

1 Att göra urtag i en rostfri diskbänk eller bänkskiva.

Ett urtag i en rostfri bänkskiva eller diskbänk från Neonela Design laserskärs alltid för högsta precision. I vissa fall anpassas även den underlimmade spånskivan. Mått, form och placering av urtaget bestäms redan på ritningsstadiet.

Absolut vanligast är urtag för häll och blandare. Inte lika vanligt, men möjligt, är urtag för disklådor i porslin eller komposit. Har du en pelare, murstock eller kanal som skär in sidan på bänkskivan kan vi göra urtag för det. Vi kan även låta göra urtag för tillbehör som monteras in som sophink, dispenser för hushållspapper eller eluttag. 
Diskbänk med urtag för porlsinsho.

En rostfri diskbänk vi levererat till Sardinien
med urtag för en porslinsho.

2. Två sätt att montera en häll i en rostfri bänkskiva.

Det finns i huvudsak två sätt att fälla in en häll i en rostfri bänkskiva, ovanpåliggande och planlimmat. Ovanpåliggande montering är inget riktigt bra namn då hällen är nerfälld i bänken men hällens kant ligger ovanpå bänken, därav namnet. Planlimmad montering innebär att hällens ovansida kommer i nivå med bänkskivans.

Urtag för en ovanpåliggande häll går att göra i alla serier och hällarna är mycket vanliga. Planlimning kräver en speciell typ av häll och går inte att göra i alla serier.

Ovanpåliggande montering av en häll.

Enklast, och det vi rekommenderar, är det vi kallar ett urtag för en ovanpåliggande häll.

Fördelen med en ovanpåliggande infälld montering är att det är enkelt att montera i och ur hällen. Den ligger löst och hålls på plats av tyngden och ibland byglar på undersidan. Monteringen görs normalt på samma sätt för hällar med facettslipade glaskanter och de med rostfria kanter.
3D skiss på överliggande montering av häll.
Överliggande montering av häll.
Skulle hällen gå sönder är det lätt att byta ut en häll med en ovanpåliggande montering. I alla fall om det är en häll med en s.k. nominell bredd på 60 cm. Dessa hällar är aldrig exakt 60 cm breda men kallas 60 cm hällar. De har nästan utan undantag ett urtagsmått på 560 X 490 mm. Det är mer eller mindre standard hos alla stora leverantörer vilket gör det enkelt att byta ut hällen om den gått sönder eller man bara vill byta till en modernare häll några år senare.

När det gäller hällar med andra nominella mått som exempelvis 70, 80 och 90 cm är inte urtagsmåttet standardiserat på samma sätt. Vilket kan göra att man kanske inte lika enkelt hittar en ny häll när man vill eller måste byta ut den. Den rostfria bänkskivan kommer att hålla mångdubbelt längre än hällen. En leverantör, Miele har sagt, när vi frågade, att de kommer att ha hällar med samma urtagsmått som idag även i framtiden.

Du behöver endast ange vilket fabrikat och typnummer på den häll som skall fällas ner i bänkskivan. Vi tar reda på de mått leverantören anger och urtaget laserskärs på fabriken enligt specifikationen. Vi kommer även se vilken minsta tjocklek på bänk tillverkaren anger. Är den bänk du vill ha för tunn säger vi till (se mer nedan). När bänkskivan är på plats monterar du eller din hantverkare hällen.

Om det finns någon nackdel med ovanpåliggande häll är det risken att skada den sköra glaskanten när man flyttar kastruller. Vi har skadat två hällar på det sättet och använder numera bara ovanpåliggande hällar med rostfria kanter.

Planlimmad montering av en häll.

Planlimning eller planolimning innebär att hällens och bänkskivans ovansidor är i samma nivå. Det är inte något vi rekommenderar även om det är snyggt. Den typen av montering har dock fördelen att man inte kan skada kanten på hällen. Det är bara speciella hällar som lämpar sig för den typen av montering. Det går inte heller att göra i alla våra serier av diskbänkar och bänkskivor. Urtaget kostar ca tre gånger så mycket som ett urtag för en ovanpåliggande häll.
3D skiss på planlimmad montering av häll.
Planlimmad montering av häll.
Urtaget till hällen förbereds i fabriken så att hällen kan monteras in i bänkskivan på plats i köket. Till skillnad mot urtag för ovanpåliggande hällar måste även spånskivan inte bara skäras ur. Fabriken måste även fräsa en kant som hällen skall vila mot. Kanten mått skiljer mellan olika hällar.

När hällen är på plats fylls skarven mellan bänken och hällen ut med värmetålig silikon

Går en planlimmad häll sönder är det mer komplicerat att byta ut den. Då inte alla hällar för planmontering har samma inbyggnadsmått eller profil i kanten kan det vara svårt att hitta en ny häll som passar perfekt i det gamla urtaget.

Bestämmer du dig för en planlimmad häll är det extra viktig att kontrollera vilken tjocklek på själva bänkskivan tillverkaren för hällen rekommenderar. När det gäller ovanpåliggande hällar vilar den stadigt på både stålskivan och den spånskiva som är limmad på undersidan.

En planlimmad häll vilar bara på det som är kvar av spånskiva efter fräsningen. En häll är tung i sig själv och ännu tyngre belastad med flera kastruller fyllda med vatten eller gjutjärnspannor. En kastrull med spagetti, en stekpanna och en såskastrull blir mellan 10–15 kg belastning utöver hällens vikt på mellan 10 och 15 kg. Det kan bli upptill 30 kg vikt som skall tas upp av en det som är kvar av spånskivan efter fräsningen och limningen.

Vi kan därför inte fräsa ner ett urtag för en planlimning av en häll om bänkskivan bara är 15–20 mm tjock. Är det en så tunn skiva måste du bygga en ram på dina underskåp så att bänkens underlimning får stöd runt om. Hur ramen skall göras beror hur dina underskåp är konstruerade och hur långt och på vilken yta hällen sticker ner i underskåpen. Vi gör inte ramen i fabriken. Det är betydligt enklare och innebär mindre risk att det blir fel när den görs på plats. Tänk på att ta hänsyn inte bara till hällens djup utan även det utrymme som kan behövas för ventilation av hällen. Eventuellt går den översta lådan inte att använda och måste ersättas med en blindfront. När det gäller extremt tunna bänkar som exempelvis Purus Premium kan vi i vissa fall göra en lösning för planlimning.

Kontakta oss om du har frågor angående monteringen. Skicka gärna med beteckningen på hällen så vi kan se om en planlimning är möjlig i den bänk du önskar och vilka alternativ det finns om det inte går.
Kundprojekt 74 med planlimmad häll.

Montera en häll i en tunn rostfri bänkskiva eller diskbänk.

Tunna bänkskivor är mycket populära och snygga men det finns ett par saker att tänka på om man vill montera en häll i dem.

Leverantörer av hällar har ett minimått på bänkens tjocklek. Bänkskivan skall inte bara klara belastningen. Hällen skall inte heller sticka ner i skåpet under så att ventilationen försvåras eller göra så att den krockar med en eventuell utdragslåda. Problem som går att undvika med rätt bänkskiva och lite planering.

Har man exempelvis en bänkskiva eller diskbänk som är 16 mm i mitten så räcker det inte för monteringen. Ibland behövs en 30 mm eller t.o.m. 40 mm tjocka skivor. Då måste man förstärka omkring urtaget. En förstärkning som kan krocka med underskåpet. Dessutom bygger själva hällen ofta ca 50 mm. Det betyder att hällen riskerar att sticka ner i underskåpet om bänken är för tunn. Har man en utdragslåda närmast under hällen kan den bli obrukbar och måste ersättas med ett blindfront.

Speciellt induktionshällar kräver ventilation. Även om glasskivan inte blir varm i sig, annat än av varma kastruller, så blir hällen varm på undersidan. Därför finns det i installationsanvisningarna krav på ventilation med antingen stillastående eller strömmande luft, oftast beroende på om hällen har eller saknar en egen fläkt. Tänker du ha en ugn monterad under hällen måste du läsa på ordentligt. Både häll och ugn har ömsesidiga minimiavstånd till varandra.

Det finns inte heller några generella avstånd eller installationskrav utan man måste kontrollera varje hälls och eventuell ugns inbyggnadsanvisningar innan den rostfria bänken beställs. Tyvärr är många installationsanvisningar varken tydliga eller enkla att förstå. Ge oss vi typnummer på häll och ugn kan vi eventuellt hjälpa till. Det har hänt att även vi, som läser många installationsanvisningar, har fått kontakta leverantören för att få bättre besked.

En annan lösning om man vill behålla intrycket av en tunn kant men utan dess nackdelar är en svävande kant.
Svävande kant.
Den löser bägge dessa problem samtidigt som den ger det tunna och lätta intrycket som många vill ha. Diskbänken ser ut som en 15 mm tunn skiva, men den är 30 mm eller 40 mm tjock. Faktabanken: Extra tunna kanter på en rostfri bänkskiva. Skicka in en förfrågan med mail så återkommer vi med ett pris.

Placering av häll.

När det gäller hällar har varje fabrikat egna mått man måste ta hänsyn till. Viktigt är dock att inte sätta den för nära en gavel. Det skall finnas minst 50 mm bänk mellan hällen och gaveln. En häll med fyllda kastruller är mycket tung vilket gör att man kan behöva placera urtaget så att bänken får tillräckligt stöd runt urtaget.

3 Urtag i kanten för en pelare, murstock eller kanal.

Har du något som skär in i bänkskivan går det att lösa i flera av våra serier. Det är inte ovanligt, framför allt i äldre kök, att det finns en pelare eller murstock eller annat som skär in i arbetsbänken i kanten eller i hörnet.

Beroende på utformningen av urtaget väljer vi leverantör då de både har olika teknik och även varierande priser på urtag. Genom att vi samarbetar med flera leverantörer, dessutom i två länder, kan vi alltid hitta den med det bästa priset för just den typ av urtag som behövs i din bänk.

Urtaget kan göras på tre olika sätt. Enklast är att göra en urskärning i den rostfria diskbänken eller bänkskivan. Det innebär att spånskivan är öppen mot det som skär in. Alternativet är att klä urtaget med en rostfri remsa som svetsas fast och ibland passar det bäst att förse urtaget med en uppvikt kant.
Den enklare metoden fungerar utmärkt om det inte är risk för att det kan rinna vatten mellan bänken och pelaren.
Öppet urtag.
3D skiss på öppet urtag.
Öppet urtag i en rostfri diskbänk.
Är urtaget nära en häll eller disklådan rekommenderar vi att urtaget täcks även om man kan lägga silikon i skarven. Att täcka urtaget kostar extra så man bör inte göra det i onödan. Är urtaget synligt bör det också täckas.
Täckt urtag.
3D skiss på ett täckt urtag.
Ett täckt urtag på en rostfri bänkskiva från Neonela Design.
En snygg, hygienisk och praktiskt lösning om urskärningen är nära disklådan är att göra en uppvikt kant som anpassas runt exempelvis en pelare.
Urtag med uppvikt kant.
3D skiss på ett urtag med en uppvikt kant.
Urtag med en uppvikt kant på en rostfri bänkskiva från Neonela Design.

6 Urtag för att montera en blandare.

Vi gör som standard urtag för en blandare. Det ingår i priset på bänkar med disklådor. Vill man inte ha ett urtag så är det bara att säga till så tar vi bort det. Diametern på urtaget kan skilja lite mellan olika typer och modeller av blandare därför behöver vi den uppgiften. På den sista ritningen som du skall godkänna innan bänken går i produktion står diametern på urtaget vi tar upp i bänken.

Laserskuret urtag för en blandare.

En blivande diskbänk med urtaget för blandaren utskuret innan disklådorna svetsas in. När allt är putsat och klart förses bänken med en underlimning som bl.a. gör att blandaren sitter stadigt..

En detalj som vi ofta får frågan om är hur stabilt det blir när blandaren monteras. Även omkring håltagningen för blandaren underlimmas plåten. Spånskivan är under hela bänkskivan och limmas ihop med plåten under tryck. Det är en mycket stabil konstruktion i vilken man sedan monterar blandaren.
Urtag för blandare i en rostfri diskbänk med underlimning.

Urtag för blandare i en rostfri diskbänk färdig med underlimning. Spånskivan formskärs så att även blandaren får stöd av den.

Är det en extremt hög blandare i en tunnare bänk kan det i vissa fall krävas att vi limmar en extra spånskiva under där blandaren monteras. I monteringsanvisningen för blandaren anges ofta den tunnaste och tjockaste bänkskiva blandaren går att montera i.

Naturligtvis kan vi även göra urtag för tvål- och diskmedelspump i bänkskivan.
Diskbänk från Neonela Design med urtag för blandare samt tvål och diskmedelspump.

Diskbänk med urtag för blandare, diskmedelspump och tvålpump.

Placera blandaren där den passar bäst.

Observera att blandaren inte måste sitta centrerad bakom disklådan. Placering kan väljas utifrån var blandaren får plats och där man tycker det är mest praktiskt att ha den. Även typ av blandare och hur långt den når kan påverka placeringen. Med en utdragbar slang kan blandaren placeras nästan fritt. Det finns disklådor med integrerat fast urtag för blandare. De är främst avsedda för sten, trä och laminatbänkar.
Diskbänk från Neonela Design med blandaren centrerad i förhållande till fönstret.

I det här kundprojektet sattes blandaren centrerad i förhållande till fönstret, inte disklådan.

5. Förbereda för tillbehör som eftermonteras.

Det finns flera tillbehör som eftermonteras där man måste göra ett urtag i bänkskivan. När det gäller avfallshink svetsas det in en fals som den passar i. Oftast görs bara ett uttag där tillbehöret sätts in i.
Diskbänk från Neonela Design med urtag för dispenser med hushållspapper

Bänkskiva med urtag för en dispenser för hushållspapper. Dessutom har stänkskyddet urtag för både el, timer och fläktstyrning.

Att göra urtag för eluttag är inget problem. Det finns flera leverantörer av eluttag för infällning i bänkar. Får vi bara urtagsmåttet skär vi redan i fabriken ett urtag med korrekt mått. Det är praktiskt men tänk på att inte sätta eluttaget för nära disklåda eller häll där man kan riskerar att spilla ut vatten. Det är du och din elektriker, och inte vi, som ansvarar för att eluttaget hamnar rätt och att det har rätt IP klassning.

Dessutom sticker eluttaget ner en bra bit i skåpet så det gäller att ha plats där. Bra ställen att placera eluttag är där man har en eventuell passbit eller på vinkelbänk långt in i hörnet.
Infällt eluttag nerskjutet
Infällt eluttag uppdraget
Infällt eluttag från undersidan

Bachmann Elevator trycks ner i bänkskivan då det inte används. Urtaget är IP 20 klassat vilket innebär att det tål inte tål fukt eller vatten vilket man måste ta hänsyn till vid placeringen.

© 2017 Neonela Design AB Tel: Evelyn 073 8084890 / Anders 073 0912085 evelyn@neonela.se