Leverans: Hur en leverans av en rostfri diskbänk går till och vad man bör tänka på.

1 När, var, hur och av vem levereras diskbänken.

Vi anlitar nästan alltid Schenker för våra leveranser oavsett i vilken fabrik diskbänken eller bänkskivan tillverkas. Även bänkar från Tyskland kommer med Schenker. När vi anger leveransdag är det den dag då bänken förväntas lämna fabriken. Inte när den kommer till dig. Preliminär utleveransdag kan skilja 1-2 dagar.

Leveransen sker genom att bänken flyttas mellan olika terminaler. När den är på den terminal som är närmast för Schenker av sig för att boka en tid för leverans. Tiden mellan utleverans och när bänken är normalt mellan 3 och 10 arbetsdagar. Vi har inget inflytande på hur många dagar Schenker behöver för att leverera din nya bänk.

Boka inte hantverkare innan du vet säkert vilken dag bänken är hos dig och helst inte innan den är på plats och korrekt skick. Tyvärr händer det att bänkar skadas transporten.

I priset vi anger ingår leverans till fastigheter med offentlig vägförbindelse utan avbrott av färjor. Inbärning ingår inte. Bänken lastas av med hjälp av baklyft och handtruck och ställs på marken vid fastighetsgräns eller på trottoar. Det innebär att transportören inte kommer att exempelvis köra eller backa in på en privat uppfart eller hjälpa till att bära in bänken.

För leverans till öar utan broförbindelse offererar vi leveranskostnad separat. Det gäller även om färjan är gratis.

En utleverans kan i undantagsfall bli försenad .

Utlovad utleveransdag dagar hålls nästan alltid. Det finns ett undantag som kan göra att utlovad utleveransdag inte kan hållas. Upptäcker fabriken i slutkontrollen något som måste åtgärdas kan det uppstå en försening. En rostfri diskbänk innebär mycket hantverk som alltid är riskfyllt.

Hur stor försening det blir beror på felets art. I värsta fall måste man bygga en ny bänk vilket tar 2-3 veckor. Ingen ersättning utgår för försening enligt våra Köpvillkor.

Boka inte hantverkare innan bänken är levererad och kontrollerad.

Ett fel på bänken kan även upptäckas senare och då hanterar vi det som en reklamation. Se nedan.

Du kan följa leveransen på nätet.

När bänken lämnar fabriken får du ett mail från oss. I mailet finns ett s.k. "tracking number" som gör att du kan börja följa leveransen. Det kan ta upp till ett dygn innan bänken går att spåra. På vägen från fabriken till dig passerar bänken en och ibland flera terminaler där den lastas av och sedan lastas på en annan bil. När diskbänken nått den terminal som är närmast dig kontaktar Schenker dig, om allt fungerar, och gör upp om en tid för leverans. Om du ser att bänken är på rätt terminal och de inte hör av sig kan du ringa själv dit. Får du ingen hjälp ring oss. Det händer att Schenker glömmer en diskbänk på någon terminal.

Inbärning kan i vissa fall beställas mot en extrakostnad.

Diskbänken levereras till trottoarkant eller tomtgräns och ställd på marken. Om du önskar inbärning måste du fråga oss om det är möjligt där du bor. Eventuellt fördröjs leveransen då transportören måste ha en bil med två personer. Inbärning kostar extra.

2. Kontrollera alltid tre saker när bänken levereras.

Det är viktigt att du kontrollera att det är rätt bänk, att emballaget och oskadat samt att bänken är oskadad och stämmer med vad du beställt.

Att åtgärda det som eventuellt blivit fel eller skadat kan ta tid och det kan vara många personer och flera företag inblandade i åtgärderna.

Kontrollera adressen.

Först skall du kontrollera att det är du som skall ha bänken. Låter självklart men chaufförerna läser inte alltid så noga på transportsedlarna. Kundprojekt 72 där det blev lite fel! I det fallet var det i samma stad men tyvärr hamnar förväxlade bänkar då och då i fel städer långt från varandra. Så kontrollera adressen noggrant.

Kontrollera emballaget.

Granska emballaget noga runt om. En eventuell skada på emballaget kan tyda på en skada på diskbänken eller bänkskivan.

Om det syns en skada, stor som liten, på emballaget notera skadan på bägge fraktsedlarna, både den som chauffören tar med sig och den som du behåller.

Viktigt! Chauffören skall alltid utan undantag signera din kopia vid beskrivningen av skadan.

Ta även en eller flera bilder av skadan (mobiltelefon duger). Noteringen på fraktsedlarna är ingen skadeanmälan utan den gör vi. Men utan noteringarna finns ingen möjlighet för varken oss eller dig att få ersättning. Packa upp bänken när skadad på emballaget är dokumenterad.

Vi måste ha alla uppgifter och bilder direkt. När det gäller transportskador har vi bara 5 dagar på oss att göra en skadeanmälan och ibland måste både vi och fabriken granska bilderna för att kunna analysera vad som orsakat skadan vilket kan ta några dagar. Om anmälan av skada på emballaget inte görs inom 5 dagar blir du utan ersättning. Skulle du upptäcka en skada i efterhand och du inte har noterat något vid leveransen så finns ingen möjlighet att få en kompensation för skadan från fraktbolaget!

Kontrollera diskbänken eller bänkskivan.

Stacks Image 267
Bänken är kontrollerad innan leverans men vänta inte med att packa upp och granska bänken även om den skall monteras långt senare.

Boka inte hantverkare innan diskbänken eller bänkskivan är levererad och kontrollerad så att den stämmer med vad du beställt.

Hittar du en skada eller om det är något som avviker mot vad du beställt dokumentera med bilder och gör en beskrivning och kontakta oss genast.

Det ta upp till ett par veckor att få fram en ersättningsbänk om det behövs.

Om bänken inte är skadad trots en skada i emballaget är det viktigt att vi får reda även på det. Vi kommer att kontakta Schenker och meddela att bänken är oskadad trots skadan i emballaget.

På emballaget finns en instruktion vad du bör tänka på när du kontrollerar.

Skadeanmälan och kontakt.

Upptäcker du en skada eller avvikelse mot beställningen ta bilder och gör en beskrivning. Kontakta därefter Evelyn på 0738084890. Vi tar hand om skadeanmälningar och kontakt med fabriken.

Upptäcker du ett fel får bänken absolut inte monteras! Det gäller oavsett det är transportskada eller ett fel i produktionen.

I övrigt följer vi lagen för reklamationer. Tänk på att det är en specialbyggd produkt som inte omfattas av hela konsumentlagstiftningen exempelvis möjlighet att returnera en vara om du ångrar dig.

Om en felaktig bänk måste åtgärdas eller bytas ut.

Det är mycket sällan det uppstår fel i utformning eller produktionen. Istället är transportskador den vanligaste anledningen till reklamationer. Oavsett orsak kommer vi att åtgärda felet vilket tyvärr kan tid. Inga diskbänkar finns på lager. I värsta fall måste vi låta göra en ny bänk som inklusive transport kan ta 3-4 veckor. Under sommaren när fabrikerna är stängda kan det ta ännu längre tid.  1. Montera inte diskbänken eller bänkskivan. Undantaget är fel som endast går att upptäcka efter montering.
  2. Kontakta oss direkt du ser ett fel oavsett orsak. Vi berättar vilka underlag vi behöver för att avgöra hur reklamationen skall hanteras och felet åtgärdas.
  3. Vi beslutar, eventuellt efter ytterligare undersökningar och kontakt med fabriken, om bänken skall tillbaka till fabriken, åtgärdas på plats eller bytas ut.

Direkta kostnader som frakt och eventuellt utbyte av bänken betalar vi efter att vi godkänt kostnaderna i förväg. Däremot får du ingen ersättning eller rabatt för förseningen eller andra kringkostnader. Du kan inte heller avbeställa bänken pga. förseningen. Alla åtgärder vi måste göra för att åtgärda ett fel tar oundvikligen tid då varje bänk byggs, delvis för hand, för varje kund.

Skall bänken bytas ut avgör vi om du kan, och i så fall hur, använda den felaktiga bänken tills ersättningsbänken är klar. I det fallet får du montera vatten och eventuell häll men inte kakla eller göra annat arbete i anslutning till bänken som försvårar utbytet av bänkarna.

Vi följer Konsumentköplagen och våra Köpvillkor som du kan se här på webbsidan. I mailet med offert och beställningserkännande finns länkar till våra Köpvillkor så att du kan läsa genom dem.

4. Hur man bär och förvarar en rostfri diskbänk korrekt.

En rostfri diskbänk med emballage är ganska styv men den är tung och otymplig så bär den på kant, speciellt om den är är lite längre. Man måste vara försiktig så att den inte böjs på något sätt.
Hur man bär en rostfri diskbänk på rätt sätt.

Bär bänkskivan på kant även när den är i emballage.

Ha gärna handskar när ni bär bänk och emballage. Vissa bänkar kommer i pappkartonger som är lite glatta och andra i trähäckar byggt av enkelt virke som du kan få stickor av. Även emballaget av spånskiva är grova i kanterna.
Hur man förvarar en rostfri diskbänk på rätt sätt.

Lägg bänkskivan upp och ner plant på golvet på en matta eller annat skydd för att undvika repor.

Vilar bänken på disklådan kan disklådan av bänkens tyngd tryckas upp och dra loss den rostfria plåten från underlimningen. En skada som är svår att reparera snyggt och det är ingenting som går på garantin. Det har hänt att kunder eller hantverkare lagt diskbänkar med disklådan ner och som gjort att bänken blivit omöjlig att reparera. Skada täcks inte av garantin.

5. Diskbänken eller bänkskivans transportemballage.

Diskbänken skickas väl emballerad hem till dig. Emballaget anpassas till bänken och skiljer lite mellan de olika serierna.

Stala Seven och kortare diskbänkar ur Purus Basic serien skickas i en förstärkt pappkartong. Andra bänkar kommer i en specialbyggd trähäck. Vissa bänkar från Tyskland kan komma i en låda byggd av fiberskivor.

För att öppna emballaget behövs en skruvdragare och eventuellt en kniv. Var extremt försiktig så att du inte skadar bänken när du avemballerar den. Det har tyvärr hänt och är ingen grund för reklamation.
Rostfri diskbänk i trähäck.
Rostfri diskbänk i kartong.
Rostfri diskbänk i låda av spånskivor.
Stacks Image 300

6. Vad som följer med en rostfri diskbänk.

Alla avloppsdetaljer som korgventiler eller propp och sil och även vattenlås levereras med diskbänken. Om du tycker att du får för många monteringsdetaljer så är det inget fel. För att minimera risken för fel och att eventuellt behöva byta ut någon del efter leverans följer alla varianter med. Har du beställt något tillbehör så försöker vi i möjligaste mån att det finns i samma leverans. Tyvärr är det inte alltid möjligt och då skickas tillbehöret separat.

Monteras diskbänken
över en diskmaskin måste du skaffa en skyddsremsa om du inte redan har en. Normalt följer det med diskmaskinen annars finns det på byggmarknader och butiker som säljer vitvaror. Läs mer Faktabanken: Montering.

7. Leverans av blandare från Strand.

Den levereras i en separat försändelse från Strand VVS i Göteborg. De skickar den så att den skall vara framme några dagar innan bänken kommer. Du måste hämta ut den från ett utlämningsställe.
© 2018 Neonela Design AB Tel: Evelyn 073 8084890 / Anders 073 0912085, evelyn@neonela.se