Faktabank: Hur en rostfri diskbänk eller bänkskiva är uppbyggd, vad som skiljer mellan olika kvaliteter, en del historia samt lite om vad rostfritt stål är och om det kan rosta.

1. Den rostfria plåtens tjocklek.

Den rostfria plåten i de diskbänkar vi säljer är 0,8, 1,2 eller 1,25 mm tjock. För vissa speciella bänkar kan den vara 1,5 mm.

Däremot kan själva disklådan vara byggd av lite tunnare plåt. Det beror helt på kvaliteten från underleverantören. De fabriker som bygger rostfria diskbänkar och bänkskivor åt Neonela Design använder alltid disklådor av hög kvalitet från välkända leverantörer som Stala, Intra, Franke, Pyramis, Strand och Blanco.

Disklådor från Strand är, trots att plåten är 1,2 mm tjock, försedda med ljud och vibrationsdämpning.
Plåt och underlimning på en rostfri diskbänk.

Bänkskiva med 1,25 mm tjockt rostfritt stål.

Vi har även en serie, Purus Premium, som görs av 4 mm kompakt stål utan underlimning. I den serien kan vi låta svetsa in specialbyggda disklådor gjorda av 1,25 mm tjock plåt. Det går inte att svetsa in vanliga disklådor i bänkskivan.

2. Våra rostfria diskbänkar förstärks med en spånskiva.

Alla rostfria diskbänkar som säljs av Neonela Design och avsedda för innekök förstärks som standard med en stadig spånskiva eller MDF på undersidan. Det kallas för underlimning och utan den skulle plåten svikta samt att det skulle uppstå en burkigt ljud när man jobbar på bänkskivan. Dessutom skulle det vara svårare att montera bänkskivan på bänkskåpen utan spånskivan.

Bänkar från Purus har en fukttrög spånskiva och KEK målar sina spånskivor med skyddsfärg. Stala använder en hård fukttålig MDF under hela bänken.

Tänk på att ändå alltid skydda spånskivan vid en eventuell diskmaskin.
Underlimning med urtag för en häll.

Underlimningen på en bänkskiva med förstärkning och urtag för en häll.

En rostfri underlimmad bänkskiva från oss är så stadig att den tål att använda för att exempelvis kavla pastadeg på. Den är dessutom det mest hygieniska yta du kan ha i ett kök. Inga lacker, beläggningar eller behandlingar.

Spånskivan är normalt 18 mm tjock eller 22 mm beroende på vilken leverantör som tillverkar diskbänken. Undantaget är Stala som använder en tätare ca 7 mm fukttålig MDF samt en MDF balk runt om bänken.

I kanterna byggs det upp en ram så att tjockleken på själva diskbänken fylls. Är bänken tunnare så anpassas naturligtvis även tjockleken på spånskivan.

Diskbänk utan underlimning.

Några gånger per år får vi frågan om vi kan göra en diskbänk utan underlimning av miljöskäl. Då vi uteslutande använder ISO-certifierade leverantörer kan vi få fram uppgifter på de spånskivor som används. Bänkskivor ur serien Stala Seven är listade hos Sunda Hus.

Du kan få en diskbänk eller bänkskiva utan spånskiva. Den kommer att svikta när den belastas och det blir som sagt ett burkigt ljud när man ställer något på den. Monteringen blir även lite mer komplex.

Att själv limma på något på undersidan är inte så lätt. Det måste var ett material som är absolut formstabilt i alla riktningar och därför går det exempelvis inte att använda massivt eller stavlimmat trä.

Diskbänkar för utebruk har inte en underlimning av konventionellt slag. Även för de limmer och dämpmattor som används för dessa kan vi skaffa uppgifter på.

Det bästa alternativet om man helt vill undvika spånskivor är en 4 mm massiv stålskiva som går att få med en specialbyggd diskho i valfri storlek.

3. Hur bygger man en diskbänk av hög kvalitet?

Att designa och bygga av diskbänkar av hög kvalitet individuellt för varje kunds behov kräver inte bara kunskap och erfarenhet utan även avancerade maskiner i kombination med ett stort hantverkskunnande.

Det är många moment efter att kunden har godkänt ritningen och innan den är levererad.

1 När ritningen är godkänd av kunden går den digitalt till fabriken där den granskas ännu en gång.

2 Ritningen översätts till en sk. utbredningsritning som visar alla plåtstycken som behövs för att bygga bänken.

3 Bänken planeras in produktionen i fabriken. När det är klart kontaktar vi dig och berättar vilken dag bänken hämtas av transportören.

4 En eller flera rostfria plåtar matas in i en maskin och laserskärs enligt utbredningsritningen. Operatören placerar med hjälp av speciella datorprogram ut de bitar som skall skäras ut så att plåten utnyttjas optimalt.

5 De tillskurna plåtstyckena bockas i samma eller en annan maskin beroende på fabrik. Nu börjar det likna en diskbänk.

Laserskuren och bockad diskbänk.
6 Alla hörn svetsats ihop och i vissa fall täcks öppningar som exempelvis på en uppvikt bakkant med en extra plåt på sidan som också svetsas fast.
Stacks Image 306
7 Disklådan svetsas in i det tidigare laserskurna urtaget. För att få en absolut jämn fog används svetsrobotar för de flesta modeller av disklådor. Vissa disklådor är pressade och andra, främst de med skarpare hörn, är laserskurna bockade och svetsade.
Stacks Image 314
8 Alla svetsfogar slipas och jämnas till för hand av kunnig personal.
Polering av diskbänk hos Purus.
9 Ytor som är bearbetade poleras så att slipning på bearbetade och obearbetade ytor överensstämmer avseende typ och riktning.

10 Bänken förses med en precisionssågad underlimning under hela bänken. Om bänken är extra tjock sätts en bred extra förstärkning runt om hela kanten samt även runt eventuellt urtag för hällen.

11 Bänken läggs i press tills limmet har härdat och är sedan klar.
Limning av spånskivan under plåten på en rostfri diskbänk.
12 Bänkarna kontrolleras och förses med ett kontrollintyg.

13 På den sista stationen bygger hantverkare ett emballage anpassad för just din bänk.

14 Bänken hämtas av transportören, oftast Schenker.

4. Kvalitetsskillnader mellan olika typer rostfria diskbänkar.

Rostfria diskbänkar finns i många tekniska kvaliteter och med varierande möjligheter att anpassa utformningen. Från den enklaste och billigaste till den dyraste och mest avancerade kan man dela upp dem i följande typer.

Typ 1) Pressade diskbänkar i färdiga längder: Tillverkas i färdiga längder och disklådorna är pressade istället för insvetsade. Det finns även enkla diskbänkar där disklådan är limmad på plats. Plåten är tunn och varierar dessutom i tjocklek p.g.a. presstekniken. Pressningen gör även att disklådorna ofta är små och grunda. Bänkarna har ingen underlimning utan endast en träram som gör att själva bänkskivan låter ihålig och kan flexa. Köps oftast på byggvaruhus eller i köksbutiker. Ingen borrning för blandare för att diskbänkarna skall kunna vara vändbara. Ibland är inte hörnen i bakkanten svetsade med sämre stabilitet och större risk för fuktskador på underskåpen som följd.

Typ 2) Enkla bänkar med träram: Enkla bänkar som går att måttbeställa om man håller sig till vissa fastställda mått förutom längden. Längden finns ibland med vissa korta intervall. Men man måste acceptera tunn plåt, enkel träram, ingen eller mycket enkel underlimning och ett fåtal enkla disklådor och andra tillval att välja mellan.

Typ 3) Underlimmade bänkar som kan beställs i vissa mått: Enkla bänkar som går att måttbeställa om man håller sig till vissa fastställda mått. Längden väljs ofta i korta intervall. Bänkarna har en lite tunnare plåt men är svetsade i alla hörn och underlimmade. Droppkanter är pressade. De bästa har en tät fukttålig MDF under hela ytan. Urvalet av disklådor begränsas till de allra vanligaste typerna.

Vi erbjuder: Stala Seven.


Typ 4) Bänkar av bra kvalitet i valfria mått med ett begränsat urval av lådor, tillval och tillbehör: Bänkarna görs i hög kvalitet och med bra underlimning och plåtkvalitet men finns inte i alla längder, djup eller tjocklekar. Längden kan beställas i millimeter upp till maximal längd. Droppkanterna är bockade och är därigenom lite högre än de som pressas.

Dessutom finns det bara ett begränsat urval disklådor ibland med lite tunnare plåt att välja bland. Endast raka bänkar, få kanttyper och låga uppvikta kanter på bakkant på bänken och med fasta mått.

Vi erbjuder: Purus Basic, Furhoffs Design och KEK ND.


Typ 5) Diskbänkar med valfria mått och med ett stort urval disklådor och tillbehör: Dessa bänkar går att få i valfria tjocklekar och djup för montage mot vägg eller på köksöar. Stort urval av kanter, disklådor, tillval och tillbehör som går att integrera i bänken. Kan göras både som extra långa raka, med rundade hörn och vinklade. Kan anpassas till alla typer av kök även om väggarna inte är parallella eller har hörn som inte är räta. Droppkanterna är bockade och finns i många olika varianter exempelvis för kakling. De finns med uppvikta kanter på upp till tre sidor där man kan bestämma höjden själv upp till 10 cm och under vissa förutsättningar ännu högre. Droppkanterna är bockade och finns i många olika varianter exempelvis för kakling.

Vi erbjuder: Purus Original, Furhoffs Free och KEK Kitchen Tec.

Typ 6) Diskbänkar med speciell yta, unika egenskaper och design: Har nästan, men dock inte alla, möjligheter som bänkarna av typ 4 men tillverkas i speciella stålkvaliteter eller med unika egenskaper. Exempelvis kan stålytan behandlas så att den upplevs som mattare än normalt eller blästras för att få en helt unik struktur. Bänkarna kan fås med helt skarpa kanter eller disklådor med mycket avancerad design och helt skarpa hörn. De kan vara så tunna som 4 eller 6 mm och få matta eller polerade glänsande. Priset på dessa diskbänkar och bänkskivor går inte att beräkna automatiskt och det kan ta några dagar att få fram en design och ett korrekt pris.

Vi erbjuder: Purus Premium, KEK Outdoor och Blanco Durinox.

5. Diskbänkar som de var förr.

Ibland säger en kund. "Jag vill ha en diskbänk som de vara förr". Men de var absolut inte bättre förr. Tvärt om.
Rostfri diskbänk från Olofströms bruk
Vi köper ibland upp begagnade diskbänkar och analyserar hur de var uppbyggda eftersom vi då och då får frågan. Rostfria diskbänkar har funnits sedan länge i Sverige. Kvaliteten var dock betydligt lägre på de gamla bänkarna än alla de typer av bänkar som Neonela Design erbjuder.

Även om de bästa bänkarna, men långt ifrån alla, hade insvetsade disklådor och svetsade hörn var plåten tunn. Oftast var den 0,6 eller 0,7 mm istället för 1,2 eller 1,25 mm som våra bänkar är byggda av. Bänkarna på den tiden var inte underlimmade alls utan var bara sprutade tunt med en massa för att dämpa ljudet och sedan försedda med en tunn träram.
Undersidan av rostfri diskbänk från Olofströms bruk
Det fanns undantag där tjockare plåt användes men de var ytterst sällsynta. Inte mer än 1 av 100 av bänkar gjordes troligen så. Dessa bänkar låg löst på en träskiva vilket troligen gjorde att delar av den sviktade lite. Plåten kunde inte limmas mot träskivan för att vara stum. En fastlimmad träskiva skulle böjt och förstört hela bänken när luftfuktigheten ökade. En vanlig träbänk blir 2–3 mm djupare när fuktigheten ökar. Det fanns inte heller de avancerade limmer för att fästa stål mot trä som finns idag.
Varumärket Olofström på kanten av en rostfri diskbänk
Klassisk hög droppkant på en diskbänk från Olofström
Vi köper inte bara upp gamla diskbänkar, vi köper även böcker för att läsa om de gamla bruken som introducerade rostfritt stål i de svenska hemmen. Den här boken handlar om just Olofström bruk där diskbänken på bilden är tillverkad.
Olofströms bruk Minnesskrift.

6. Vad är egentligen rostfritt stål och kan det rosta?

Både jag och nej. Ja rostfritt stål rostar eller korroderar men så extremt långsamt att man lika gärna säga att det inte rostar. Eventuella rostfläckar kommer från andra metaller som kommit i kontakt med exempelvis en bänkskiva.

Rostfritt stål innehåller minst 10,5 % krom. Kromet reagerar med syre och bildar ett skyddande skikt som gör att rostfritt stål stålet korroderar mycket långsammare än kolstål. Hastigheten på korrosionen beror på hur aggressiv omgivningen är. Vid en eventuell skada bildas ett nytt skyddande skikt förutsatt att det finns syre tillgängligt.

Det finns många typer av rostfritt stål med olika egenskaper för att passa till en stor mängd användningsområden. Den största gruppen är austenitiskt rostfritt stål som är omagnetiska och formbart. Varianter med mycket låg kolhalt är dessutom lätta att svetsa. De vanligaste autentiska stålsorterna för privatbruk i icke aggressiva miljöer är 18/8 alternativt 18/10 (EN 1.4301). Rostfritt 18/10 stål innehåller 18% krom och 10% nickel. Tillsätter man molybden blir det syrafast stål (EN 1.4404) som klarar saltbemängda miljöer bättre.

Gemensamt är att dessa stålsorter är omagnetiska. Alla våra diskbänkar byggs i dessa kvaliteter.

Om du upptäcker att en rostfri yta är magnetisk är det ferritiskt stål. Produkter som byggs av ferritiskt stål som exempelvis många köksfläktar kan inte svetsas utan bockas och förses med beslag i hörnen. Även enklare husgeråd görs i ferritiskt stål
. Vi använder aldrig ferritiskt stål i de produkter vi säljer.

7. Rostfritt stål i ett historiskt perspektiv.

Harry Brearly.
Redan på 1800-talet försökte man skapa rostfritt stål.

Rostfritt stål upptäcktes av händelse som så mycket annat. Under försök att framställa extra slitstarka gevärspipor upptäckte engelsmannen Harry Brearly 1912 att en del gevärspipor inte fick rostfläckar trots en fuktig laboratoriemiljö. Gevärspiporna blev tyvärr inte bättre men det fläckfria stålet spred sig snabbt och har nu använts i mer än 100 år. I Sverige blev ordet fläckfritt stål (stainless steel) översatt till det inte helt korrekta ordet rostfritt.
På Baltiska utställningen i Malmö 1914 presenterades rostfritt stål för första gången i Sverige.
Zorngården.
Redan Anders Zorn insåg fördelen med rostfritt stål och hämtade hem en plåt som eventuellt var rostfritt stål från England som bockades till en diskbänk för huset i Mora. Om det verkligen är rostfritt stål är inte helt säkert, vi fick inte komma så nära, trots försök, att det gick att avgöra när vi var där.
Rostfritt stål producerades i Sverige redan på 20-talet hos Långhyttan. Diskbänkar började produceras på Ramnäs Bruk i mitten av 30-talet och diskhoar började pressas på 50-talet.

Idag har vi svårt att tänka oss att vara utan rostfritt stål i en mängd sammanhang. Men innan det rostfria stålet blev vanligt användes emaljerad plåt eller aluminium i hemmet. I förmögna hem även silver. Material som kräver underhåll, korroderar eller är svåra att hålla rena.

Rostfritt stål används idag där det ställs de allra högsta krav på hygien och livsmedelssäkerhet som exempelvis inom livsmedelsindustrin och på restauranger. Där är det rostfria stålets egenskap att inte sätta någon smak på livsmedel det kommer i kontakt med avgörande. Rostfritt stål framkallar normalt inte heller nickelallergier eftersom nicklet är starkt bundet i stålet. Rostfritt stål är därför ett utmärkt och hygieniskt material även i ett privat kök.
Chrysler Building New York.
Att rostfritt blev vanligt i hemmen på 50-talet vet nog de flesta men att man tidigt använde det i skyskrapor är kanske inte lika känt. Den art deco inspirerande spiran på Chrysler Building i New York är gjord i rostfritt stål och toppen på den betydligt nyare 828 meter höga Burj Khalifa Dubai är byggd i rostfritt syrafast stål.

8. Rostfritt stål är miljövänligt på flera sätt.

Även om det krävs en hel del energi för att tillverka rostfritt stål kan det sedan återvinnas i nästan i all oändlighet. Ca 80-90% av allt rostfritt stål som användas i de bänkar vi säljer görs av återvunnit stål. Till den positiva miljökalkylen bidrar att rostfritt stål är starkt och produkter, som exempelvis diskbänkar, gjorda i rostfritt stål har extremt lång livslängd och behöver inte bytas på väldigt många år.
© 2017 Neonela Design AB Tel: Evelyn 073 8084890 / Anders 073 0912085 evelyn@neonela.se