Kanter: Vilka kanter man kan välja för en rostfri bänkskiva eller diskbänk.

1. Att välja kanter på en rostfri diskbänk eller bänkskiva.

En rostfri måttbeställd diskbänk eller bänkskiva från Neonela Design kan förses med en mängd olika kanter. Eftersom vi har fyra olika leverantörer som alla har lite olika möjligheter erbjuder vi branschens absolut bredaste sortiment av kanter på rostfria måttbeställda diskbänkar och bänskivor.

Det första du måste ta ställning till är om du vill ha en rak kant eller en så kallad droppkant. Droppkant är en låg upphöjning i kanten av bänken.

Nästa val är om du vill ha en uppvikt kant. Uppvikta kanter kallas kanter som är mellan 30 och 100 mm höga. Det är riktigt praktiskt i många sammanhang.

Utöver dessa går det att till några serier att få riktigt tunna kanter eller kanter med speciella profiler som skarpa eller facettformade kanter.

Vilka typer av kanter och vilka mått som erbjuds skiljer mellan de olika serierna och finns redovisat vid varje serie i
Sortiment.

2. De tre vanligaste kanterna på en rostfri diskbänk.

Den raka kanten är som det låter, rak. Droppkanten finns i två stilar, klassisk och modern och med olika djup och höjder och även anpassad för kakling.
Rak kant.
Genomskärning av en rak kant på rostfri diskbänk.
Rak kant på en rostfri bänkskiva.
Klassisk droppkant.
Genomskärning av en klassisk droppkant på rostfri diskbänk.
Klassisk droppkant på en rostfri bänkskiva.
Modern droppkant.
Genomskärning av en modern droppkant på rostfri diskbänk.
Modern droppkant på en rostfri bänkskiva.

Välja droppkant eller rak kant?

Förr i tiden, för mycket länge sedan på 60- och 70-talet, hade nog alla rostfria diskbänkar en droppkant.
Ett klassiskt äldre kök på Stora Segerstads Naturbrukscentrum.
Rostfri diskbänk i ett äldre kök.

Ett klassiskt äldre kök på Stora Segerstads Naturbrukscentrum.

Rostfria diskbänk på IKEA museet i Älmhult.
Rostfria diskbänk på IKEA museet i Älmhult. IKEA lanserade redan 1970 PAX köket där delarna hade samma beteckningar som SIS (Svensk Industri Standard) och levererades ommålade.
Idag görs väldigt många rostfria diskbänkar utan droppkant. Bänkar i trä, sten och komposit görs inte med droppkant. Man måste slabba rejält mycket eller få hjälp av barnen för att vattnet skall rinna ner på fronterna. Är blandaren korrekt installerad skall den inte heller gå att vrida den så att vattenstrålen missar disklådan och träffar bänken. Utan en droppkant kan man dra skräp eller rensrester direkt ner i soplådan. Förutsättningen är att källsorteringen är rätt monterad d.v.s. så högt upp, nära bänkskivan som möjligt och inte längst ner som tyvärr är vanligt.

Hur man gör en droppkant och vad som skiljer mellan olika metoder.

Att göra en droppkant är inte så enkelt. För att bocka en plåt måste man komma åt att sätta den i pressen. Det vanliga är att göra droppkanten på en sida i taget antingen med ett speciellt pressverktyg eller genom att forma den mellan två valsar. Oavsett metod måste sedan inner- och ytterhörn samt överkanten på droppkanten svetsas, slipas och poleras.
Stacks Image 504

KEK Kitchen Tec

Stacks Image 502

Stala Seven

Stala formar droppkanten i hörnet i ett svep genom att låta valsarna svänga 90 grader i hörnet. De behöver bara sedan svetsa, slipa och polera ytterhörnet. Fördelen är att det är en betydligt snabbare, enklare och billigare metod.

Nackdelen är att droppkanten bara kan göras ca 1,5 mm hög jämfört med exempelvis KEK:s som är 7 mm hög.

3. Uppvikt kant på bänkens bakkant och eventuellt gavlar.

Uppvikt kant är en extra hög kant, högre än en droppkant. På alla våra bänkar görs den i ett stycke med bänken. Du kan få uppvikt kant på bakkant av bänkskivan i nästan alla serier och på några serier även på gavlarna.

Den görs normalt mellan 30 och 100 mm hög. Undantaget är Purus Basic och Furhoffs Design där den alltid är 50 mm och endast går att få på bakkanten.

Den uppvikta kanten finns i olika tjocklekar beroende på serie. Normalt är den 17 mm men går i några serier att anpassa till exempelvis uppvikta kanter på omgivande bänkskivor eller kakel. Vill ha den uppvikta kanten som förvaring för exempelvis av flaskor och burkar går den att göra extra tjock. Förutsättningen är då att bänkskivan är extra djup i sig. Det går att få den uppvikta kanten som en plåt som bara bockas upp i överkant och därför blir lika tjock som plåten. Överkanten viks för att inte vara vass.

Vilken höjd och tjocklek, och om du kan den uppvikta kanten på en gavel avgörs, av vilken serie av diskbänkar du väljer. Du hittar vilka uppvikta kanter som finns till respektive serie i
Sortiment.
Skiss på en uppvikt kant på en rostfri diskbänk

En uppvikt kant kan i vissa serier anpassas i höjd och även tjocklek. Hur den konstrueras skiljer lite mellan serierna.

Uppvikt bakkant på en rostfri diskbänk.

En uppvikt kant i bakkant av en rostfri diskbänk kombinerad med en klassisk droppkant.

Uppvikt tunn kat integerad med bänken.
Tunn uppvikt kant på en rostfri diskbänk från Neonela design.

En mycket tunn uppvikt kant som bara är dubbelvikt upptill. Den går att kombinera med en modern droppkant nertill.

Så här räknas höjden på en uppvikt kant.

Stacks Image 480
Om bänken har en droppkant skall man tänka på att den uppvikta kantens höjd räknas från bänkskivans högsta höjd dvs. droppkanten. På ritningen är den uppvikta kanten 50 mm men räknat från bänkskivans yta 53 mm. Det är måttet 50 mm som vi anger när vi säger hur hög en uppvikt kant är då den höjden är oberoende av vilken kant bänkskivan har.

En uppvikt kant kan utformas olika beroende på omgivningen.

Några av serierna ger möjlighet att utforma den uppvikta kanten beroende på omgivning och syfte. Tätsvetsad baksida eller avrundad kant är bägge möjliga att göra. Även samtidigt.
Uppvikt kant på en gavel av en rostfri diskbänk.

Den uppvikta kanten, som är lika snygg från alla håll, utgör här ett skydd för träskivan.

Anpassning av längden på en uppvikt kant mot ett högskåp.

Är en uppvikt kant mot ett högskåp måste man ta hänsyn till en liten men mycket viktig detalj. Skåpet är inte lika djupt som själva diskbänken utan lite grundare. Den uppvikta kanten på bänkens gavel skall då sluta något tidigare och inte vara jäms med bänkens framkant utan anpassas till skåpets djup. Det är en liten detalj men bidrar till att den rostfria köksbänken verkligen blir helt perfekt. Görs det inte rätt, så inte bara ser det konstigt ut, det kan bli ett hörn man irriterar sig på. Lösningen, som kallas "indragen uppvikt kant", kostar lite extra men är väl värt pengarna.
Stacks Image 374
Indragen uppvikt kant vid ett skafferi på en rostfri bänkskiva.
Väljer man en droppkant ihop med en indragen uppvikt kant kan även droppkantens utformning och mått behöva anpassas. Inte så enkelt att räkna ut själv men vi gör det åt dig så att det blir perfekt. Kundprojekt 68 med indragen uppvikt kant och droppkant.

Rostfri diskbänk med en uppvikt kant framför ett fönster.

Baksidan på den uppvikta kanten är inte så snygg. Går det att se baksidan på den uppvikta kanten punktsvetsar vi fast en plåt på den sträcka som är synlig från utsidan. Vi kan även låta tätsvetsa baksidan av den uppvikta kanten. Vad som går att göra beror på serie.
Punktsvetsad baksida på en uppviklt kant.

En uppvikt kant med en delvis punktsvetsad baksida.

Tätsvetsad baksida på en uppvikt kant på en rostfri diskbänk.

Baksidan på en uppvikt kant som är tätsvetsad.

4. En rostfri diskbänk eller bänkskiva mot en kaklad vägg.

Man bör ha en uppvikt kant om man har en kakelvägg bakom bänken. En kakelfog som möter en bänkskiva är absolut inte bra. När man torkar av bänken kommer man undantagslöst åt fogen som samlar på sig smuts och förändrar färg med tiden. Vill man ha kakel mot bänkskivan så måste skarven mellan bänkskivan och den sista kakelraden vara fylld med silikon, inte fogmassa. Även om man har silikon i den horisontala fogen mellan kakel och bänkskiva så kommer nederdelen av de vertikala fogarna missfärgas med tiden.

En uppvikt bakkant på bara några centimeter löser det hela. En uppvikt kant gör att fogen kommer en bit upp på väggen så man kan torka av hela bänkskivan utan att skada väggen.
Uppvikt kant mot en vägg med ett lite svåravtorkat kakel.
Ibland har man kakel som är svåra att torka av. Då är en uppvikt kant räddningen. Kundprojekt 57 med ett något svåravtorkat kakel. Det finns en del att hänsyn till när man utformar den uppvikta kanten så att den passar att kakla mot så fråga alltid oss.

Sätta upp kaklet före eller efter att diskbänken är på plats?

En vanlig fråga vi får är om man skall kakla först eller efter att bänken är på plats. Om bänken skjuts in mot väggen och ligger helt framför kaklet då kan man kakla först om man är mycket säker på att kaklet sitter absolut helt rakt. Bara någon enstaka millimeter i skillnad mellan höger och vänster sida kommer att synas. Det är ingen metod vi rekommenderar. Utrymmet mellan den rostfria bänkskivan och kakelväggen blir ojämnare och svårare att fylla med silikon än om man kaklar efteråt.

Kaklar man efter att den rostfria bänken är på plats blir den nedersta raden automatiskt parallell med den uppvikta kanten. Undantaget är om kaklingen är mycket längre än den uppvikta kanten. Då kan man inte låta en eventuell lite sned bänk styra hela kaklingen.

Lämna ca 3-4 mm mellan diskbänkens uppvikta kant och kaklet och fyll skarven med silikon, inte fogmassa. På så sätt kan du dra ut bänkskivan om du behöver byta den och du kan lättare torka av den uppvikta kantens ovansida.

Anpassa en uppvikt kant till kaklets mått.

Uppvikt kant anpassat till kaklet.
Den snyggaste lösningen innebär att vi anpassar den uppvikta bakkantens höjd och även tjocklek efter kaklets höjd och tjocklek. Det är extra viktig om kaklet fortsätter bortom den uppvikta kanten. Den uppvikta kanten kommer att se naturligt och snyggt infälld ut i kakelväggen. En riktigt snygg och egentligen ingen komplicerad lösning bara man räknar rätt och inte bara på kaklets mått utan även på fogens mått. Kundprojekt 33 där en kund räknade rätt.

Modern droppkant anpassad för kakling.

3D skiss på en modern droppkant anpassad för kjalling.-
Om du inte vill ha en uppvikt kant kan vi i några serieer göra en 3 mm hög modern droppkant lite djupare så att du kan sätta kaklet, egentligen silikonfogen, mot den. Kundprojekt 51 med Modern droppkant anpassad för kakling.

Skydda bänken när du kaklar !!!

Oavsett hur du gör med kaklingen tänk på att kakelfogmassa inte bara kan irritera din hud, den kan skada bänkens yta. Ta bort så lite som möjligt av skyddsplasten om den är kvar på plåten. Om inte måste du täcka bänkskivan när du kaklar. Skulle det ändå hamna lite kakelfog på den rostfri ytan torka bort den genast. När kakelfogmassan är borta skölj med vatten och eftertorka med en ren handduk.

Bänken framför kaklet är vanligt i Tyskland.

På några av våra kundprojekt kan man se att kunderna kaklat först och därefter satte upp diskbänken framför den kaklade väggen. Det är nästan alltid bilder från våra tyska kunder. I Tyskland är det vanligt att man tar med sig köket, inklusive diskbänk, när man flyttar. Därför kaklar man först och då ofta hela väggen.

5. Extra tunna kanter på en rostfri bänkskiva.

Den tunnaste kant vi kan erbjuda är endast 4 mm från Purus Premium serien. Då är hela bänkskivan lika tunn och av kompakt stål. Underlimmade bänkskivor med raka kanter i Furhoffs Free serien kan göras endast 10 mm och från Purus Original 12 mm tunna. De har också samma tjocklek på hela ytan.

Vad man måste tänka på med så tunna bänkar är att arbetshöjden kan bli för låg om inte skåpen är högre.(
Faktabank: Vad man bör tänka på när det gäller bänkskivans tjocklek.) Det kan även vara svårt att fälla in en häll. (Faktabanken: 2. Två sätt att montera en häll i en rostfri bänkskiva.)

Smart lösning … en både tjock och tunn bänkskiva på samma gång!

Det finns en lösning på problemen som tunna kanter kan skapa. Två av våra serier går att få med en kant som är tunn samtidigt som resten av bänken är tjockare.
Till rostfria diskbänkar och bänkskivor ur Purus Original serien kan du välja en s.k. svävande kant. Den är 15 mm i framkant samtidigt som bänken är 30 eller 40 mm tjock.
3D skiss på en svävande kant från Purus Original.
Svävande kant från Purus Original.

Purus Original rostfri bänkskiva med en svävande kant.

Blanco Steelart erbjuder flera serier av exklusiva diskbänkar och bänkskivor. Bland annat SolidEdge som har en massiv bara 6 mm tunn kant. Du kan få överhänget 25 eller 35 mm djupt och du kan välja att få bänkskivan 11, 20 eller 30 mm tjock. En mycket elegant lösning.
3D skiss på en tunn kant från Blanco SolidEdge serien.
En 6 mm tunn kant från Blanco SolidEdge serien.

Bänkskiva från Blanco Steelart med den endast 6 mm tunna kanten SolidEdge.

6. Skarpa kanter och facettkanter på en bänkskiva.

Normalt bockas alla kanter med en radie på ca 2,5 mm. Undantaget är diskbänkar och bänkskivor ur Blanco Steelart sortimentet som kan förses med tre alternativa kanter.
Bockningsradier och kantprofiler.
A visar en vanlig bockningsradie på 2,5 mm. De som är unika för bänkskivor och diskbänkar ur Blanco Steelart sortimentet är kanterna B, C och D. B har en radie på endast 1 mm och kallas därför R1. C är en Facettkant som är 2,5 eller 3,5 mm beroende på bänkens tjocklek och D med en radie på 3 mm.
Blanco SteelArt R1 kant med Durinox yta.

En bänkskiva ur Blanco SteelArt sortimentet med radie R1. Bänkskivan har en Durinox-behandling som gör ytan tåligare och mattare.

7. Rostfritt stänkskydd ihop med en rostfri diskbänk.

Skillnaden mellan vad man kallar uppvikt kant och stänkskydd är höjden. Stänkskydd är högre, över 100 mm, och kan göras olika sätt. Det billigaste är att man gör en separat stålskiva som limmas mot en absolut helt jämn och rak vägg.

Stänkskyddet bör beställas samtidigt som diskbänken så att det kan sändas i samma emballage. Annars riskerar stänkskyddet att blir orimligt dyrt. Dessutom är man säker bänkens och stänkskyddets ytor stämmer helt överens. Kommer man på senare att man vill ha en skiva är det oftare billigare att anlita en lokal plåtslagare som kan tillverka och köra hem skivan åt dig.

Klickar du på respektive Kundprojekt nedan kan du se ritningar på hur de olika stänkskydden görs.
Rostfri diskbänk från Neonela Design med stänkskydd.

Kundprojekt 74 med ett löst stänkskydd som limmades mot den släta väggen. Stänkskyddet försågs även med håltagning för strömbrytare och eluttag.

Är väggen bra men man vill inte ha en skarv mellan bänken och stänkskyddet går det att lösa. Stänkskyddet görs som en uppvikning av bänkskivan men utan att kanterna bockas eller viks. En dyrare lösning både att tillverka och frakta men skarven blir absolut tät.
Rostfritt stänkskydd integrerat med bänkskivan.

Rostfri diskbänk Kundprojekt 5 med ett stänkskydd integrerat med bänkskivan.

Är inte väggen perfekt jämn kan stänkskyddet, bockas, svetsas i alla hörn och underlimmas. Dyrare, men mycket snyggt. Skarven mellan bänkskivan och stänkskyddet fylls med silikon.

Absolut bäst och snyggast är att göra stänkskyddet som ovan i ett stycke med bänken. Hur högt det går att göra varierar vilken av serierna Furhoffs Free, KEK Kitchen-Tec och Purus Original man väljer. Sidorna är då inte bara svetsade utan även täckta med en plåtremsa och tätsvetsade.
Rostfri diskbänk från Neonela Design med tätsvetsad uppvikt kant.

Kundprojekt 55 med en tätsvetsad uppvikt bakkant.

© 2018 Neonela Design AB Tel: Evelyn 073 8084890 / Anders 073 0912085, evelyn@neonela.se