Över 100 referenser från våra kunder som inspiration

Stacks Image p678_n3

Över 100 referenser från våra kunder som inspiration

Varje referensprojekt beskrivs med en kort text, bilder, fakta och en ritning på diskbänken. Du kan antingen gå efter bänkskåpets bredd, frisöka på valfria ord eller bläddra genom alla referenser i nummerordning.

Rostfria diskbänkar med disklådor för olika breda bänkskåp:

Söka bland alla referenser

Vill du se alla referenser oavsett bredd på bänkskåp är det enklast att bläddra referens för referens.
Om du vill söka speciella serier, disklådor eller annat kan du frisöka på alla ord som förekommer i referensbeskrivningarna.
Stacks Image 403
Bilderna har vi fått av våra kunder utom i några fall där vi haft möjlighet att hälsa på. Vi vill gärna ha ännu fler bilder! Fotografier och ritningar får inte användas i andra sammanhang än på vår hemsida. Är det någon bild du är intresserad av eller undrar över kontakta Anders.
Stacks Image p669_n7
Klicka på bilden för att ladda ner en folder om rostfria diskbänkar från Neonela Kitchen. (2,5MB)