Beräkna pris på din skräddarsydda rostfria diskbänk

Det är INGEN beställning, endast en preliminär offert. Priset på bänken påverkas av kanten, disklådorna och självklart bänkens storlek och utformning.

Disklådorna: Den klassiska designen på disklådor med lite större radie är billigare än disklådor med liten radie i hörnen. Det är billigare att svetsa in en stor låda än två mindre.

Bänkens tjocklek påverkar priset mindre än djupet. Startkostnaderna på en bänk utgör en stor del av priset. Exempelvis är en bänk på 2 meter inte så mycket dyrare än en bänk på 1,3 meter. Däremot är riktigt långa bänkar betydligt dyrare eftersom det krävs mycket mer hantering och dessutom ett extra stabilt emballage.

Vad som inte går att beräkna automatiskt

Det går att tillverka bänkar längre än 4 meter. Det är möjligt att tillverka bänkar med en eller flera vinklar men de offereras separat. Vi kan även erbjuda indragna gavlar, urskärningar i bakkanten eller framkanten som också offereras separat. Skicka ett mail med en beskrivning eller en skiss till evelyn@neonela.se.
© 2017 Neonela Design AB Tel: Evelyn 073 8084890 / Anders 073 0912085 evelyn@neonela.se