Neonela Design delbetalning.

Normalt betalar du hela beloppet 30 dagar efter att bänken lämnat fabriken.

Du kan även välja att betala fördelat under drygt 3 månader. Det tillkommer inga avgifter eller ränta. Kravet är bara att du inte har några betalningsanmärkningar.

Första inbetalningen gör du 10 dagar efter att bänken är färdig och lämnar fabriken och nästa en månad senare. Den sista efter 3 månader och 10 dagar.

Ett exempel ser du här intill.
© 2018 Neonela Design AB Tel: Evelyn 073 8084890 / Anders 073 0912085, evelyn@neonela.se